Σελίδες

TRANSLATOR

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ (Φιλοκαλικές σελίδες 4) Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιου (Ἡγουμένου Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σοχοῦ Θεσσαλονίκης) "Δάκρυα καί κατάνυξις" (8ο)

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ (Φιλοκαλικές σελίδες 4)
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου
Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιου
(Ἡγουμένου Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου
 Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σοχοῦ Θεσσαλονίκης)
"Δάκρυα καί κατάνυξις" (8ο)

 
Αποτέλεσμα εικόνας για flower tear

Διαβάστε ὅλα τά ἀποσπάσματα ἐδῶ:

Αποτέλεσμα εικόνας για κατάνυξη
Ὑπάρχουν κάποια ὅρια συμπτώσεως μεταξύ κατανύξεως καί δακρύων, ἀλλά καί μία ἀπόστασις. "Τό μέν δάκρυο-γράφει ὁ ἅγιος Νικήτας Στηθάτος (Φιλοκαλία τ. Γ΄ 289 οα΄)-ἔρχεται ἀπό τήν μεταμέλεια τῶν τρόπων τῆς ζωῆς μας καί ἀπό τήν μνήμη τῶν παλαιῶν πτώσεων τῆς ψυχῆς. Ἐνῶ ἡ κατάνυξις κατέρχεται ἄνωθεν ἀπό τήν θεία δροσιά τοῦ Πνεύματος πάνω στήν ψυχή μέ σκοπό τήν παρηγοριά καί τήν ἀναψυχή της".

Ὡστόσο οἱ ἅγιοι Πατέρες διακρίνουν καί τά δάκρυα τῆς μετανοίας καί μεταμελείας γιά τό παρελθόν, ἀλλά καί τά δάκρυα τῆς κατανύξεως πού χαρακτηρίζονται σάν δῶρα θεϊκά, σάν θεία τοῦ Παρακλήτου βροχή στήν κατάξερη ἀπό τούς πειρασμούς ἤ τίς πολυποίκιλες δοκιμασίες ψυχή.
Μεσα στήν πραγματική κατάνυξι γεύεται ἡ ψυχή τήν εὐλογημένη καί ἁγιασμένη αἴσθησι τῆς ταπεινοφροσύνης καί χαίρεται καί ἀγάλλεται στό ἀπρόσιτο φῶς τοῦ Θεοῦ καί φωνάζει δαβιτικῶς μέ χαρά: "Διήλθομεν διά πυρός κάι ὕδατος καί ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν" (Ψαλμ. 65, 12).
Ἡ ταπείνωσις εἶναι καί προϋπόθεσις καί καρπός τῆς κατανύξεως. Προηγεῖται καί ἕπεται.
Εἶναι ἀδύνατον νά ἀνοίξη κανείς τήν πηγή τῶν δακρύων χωρίς βαθυτάτη ταπείνωσι. Οὔτε πάλι νά εἶναι ταπεινόφρων χωρίς τήν κατάνυξι, πού γίνεται ἀπό τήν ἐπιδημία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Διότι τήν κατάνυξι γεννᾶ ἡ ταπεινοφροσύνη καί τήν ταπεινοφροσύνη ἡ κατάνυξις διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἶναι μεταξύ των ἑνωμένες σάν μέ μία ἁλυσίδα καί συνδέονται μέ μία χάρι καί ἔχουν ἄρρητο τόν σύνδεσμο τοῦ Πνεύματος (Φιλοκαλία τ. Γ΄ 309 μστ΄).
Αποτέλεσμα εικόνας για το χαροποιόν πένθοςἩ κατάνυξις εἶναι ἐπίσης συνδεδεμένη μέ τό πένθος γιά τίς ἁμαρτίες μας. Τό "χαροποιόν πένθος", καθώς λέγεται, καί τά δάκρυα, πού ἀναβλύζουν μέ πολύ πόνο, ἔρχονται συνήθως μετά ἀπό ἀγῶνα νηστείας, ἀγρυπνίας καί προσευχῆς. Σάν βραβεῖο, σάν ἔπαθλο, σάν στεφάνι, σάν παρηγοριά, σάν χάρισμα. Δέν θά ἀποκτήσῃ κανείς πραγματικά δάκρυα κατανύξεως ἐφ' ὅσον αἰχμαλωτίζεται ἀπό τήν ραθυμία καί ἐμπλέκεται στά ἀγκάθια τῶν βιοτικῶν μεριμνῶν.
 
Ἐκδόσεις: Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)