TRANSLATOR

Σελίδες

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐπιστολῶν ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΛΔ΄ Εἰς ὅλους μας, παιδί μου, συμβαίνουν αὐταί αἱ ἀλλοιώσεις.

 ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐπιστολῶν ἐκ τοῦ βιβλίου
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΛΔ΄
Εἰς ὅλους μας, παιδί μου, συμβαίνουν αὐταί αἱ ἀλλοιώσεις.

http://www.egolpion.com/img/logos/ekfrasis_monaxikhs_empeirias-exofullo.jpghttp://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/joseph1.jpg 
d47


 
Διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἐπιστολή:  Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄, Ζ΄ ,Η΄ , Θ΄, Ι΄ , ΙΑ΄ , ΙΒ΄ , ΙΓ΄ , ΙΔ΄ , ΙΕ΄ , ΙΣΤ΄ , ΙΖ΄ , ΙΗ΄ , ΙΘ΄ , Κ΄ , ΚΑ΄ , ΚΒ΄ , ΚΓ΄ , ΚΔ΄ ΚΕ΄, ΚΖ΄ , ΚΘ΄ , Λ΄ , ΛΑ΄ , ΛΒ΄ , ΛΓ΄ ,


Εἰς ὅλους, παιδί μου, συμβαίνουν αὐταί αἱ ἀλλοιώσεις. (ΛΔ΄).
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhg63eqxJGBR1ZfGKDaBHPg70q4b1_DFB_drHOBLCxXYKj1Fv6uwXYHj-Z_2QUaSNIcZJjgVLtoxXoxsnMiRpmDz8pv5sFGxxmmFYyS04DE4DHx66R7PTaLKX8DFnqKe6zgE0Fe8D8HfQ/s320/jes1.png
Κατά ἀλήθειαν, τέκνον μου, μέγας ὁ ἀγών κατά τῶν παθῶν, ἀλλά χάριτι Θεοῦ ὅλα κατορθοῦνται· καί τῇ Αὐτοῦ βοηθείᾳ, τά ἀδύνατα δυνατά γίνονται. 

Εἰς ὅλους μας, παιδί μου, συμβαίνουν αὐταί αἱ ἀλλοιώσεις, ἀλλά θέλει εἰς τόν ἀγῶνα ὐπομονήν καί ἐπιμονήν.

Ὅλαι αὐταί αἸ ἀνωμαλίαι, ἡ ταραχή, τό μῖσος, ἠ ἀποστροφή, κινήσεις ἄγριαι τῶν παθῶν, ὅλα εἶναι τοῦ Σατανᾶ. Καί θέλουν ὅλα ἐξ ἴσου ἀποστροφήν. Μέ τό τό ζόρι, μέ πόνον, μέ θλῖψιν. Εὐθύς ἐξ ἀρχῆς. Προτοῦ εἰσέλθουν αὐτοί καί πιάσουν τάς νομάς καί κόψουν τά ὕδατα ἔξωθεν καί λιμοκτονήσουν τήν ψυχήν ἀπό τήν οὐράνιον δρόσον.

Βλέπεις; Ὅταν γίνεται συγκατάθεσις εἰς τούς λογισμούς, ὅπου σπέρνει ὁ πονηρός, τότε σοῦ κόπτει ἀμέσως τήν παρρησίαν τῆς προσευχῆς. 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjymyE9GbWFXiO30YCP17CAxgCf5gAFxT1YI1hZQcMJkWejEXx-nPGR9F3ifSYwF2654WcRujI78me0pj6GkMTxljBJopi98oCNNzqTK5zrbDYZtOB3DlKtU2XXCfm4x5Z-SIADsYF0i4ru/s1600/lord.png
Ἰδού ὅπου σοῦ ἔκοψεν ἔξω τά ὕδατα, τῆς ψυχῆς τήν τροφήν, καί θά λιμοκτονήσῃς εἰς ὀλίγας ἡμέρας. Ἐνῷ εἰς τήν ἀρχήν ἠμπορεῖς μέ ὀλίγην ἀντίρρησιν νά τούς ἀπομακρούσῃς. Καί σύ ἀμελεῖς καί χαυνώνεσαι προσέχων ἐπιμελῶς τοῖς αὐτῶν λεγομένοις. Ὅταν ἔμβουν αὐτοί, θά μᾶς σύρουν αἰχμαλώτους. 

Πρόσεχε καί μή δίδῃς ἐμπιστοσύνην, κἄν νά νομίζῃς πώς ἔφυγαν. Δι' ὀλίγον τούς διώχνουν αἸ εὐχαί τῶν μεγαλυτέρων σου, ἀλλά αὐτοί πάλιν γυρίζουν. Ἡ χάρις τούς ἀναχαιτίζει, διά νά ἐνθαρρυνθῇ ἡ ψυχή, ἀλλά καί πάλιν αὐτοί ἐπιστρέφουν. 

Ὅμως ἐν καιρῷ τῆς εἰρήνης ἐσύ μή ἀμελῇς, ἀλλά προσεύχου, κάμνε διόρθωσιν, ἑτοιμάζου πρός πόλεμον. Δίδε θάρρος τοῦ ἑαυτοῦ σου. Ἔχε ὑπομονήν. Κάμνε τελείαν ὑπακοήν. Ἔτσι δύνασαι χωρίς ἄλλο νά λάβῃς ἀπαλλαγήν μίαν ἡμέραν. Ἀλλά μέ ἀγῶνα πολύν καί πολλήν προσοχήν.ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
Ἀπό: Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)