Σελίδες

TRANSLATOR

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής Ἐπιστολή ΞΕ' Πολύ σᾶς παρακαλῶ νά ἀποβάλετε ἀπό τήν ψυχήν σας τήν λύπη.

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
Ἐπιστολή ΞΕ'
Πολύ σᾶς παρακαλῶ 
νά ἀποβάλετε ἀπό τήν ψυχήν σας τήν λύπη.


Σχετική εικόναΣχετική εικόνα
d47


 

Διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἐπιστολή:  Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄, Ζ΄ ,Η΄ , Θ΄, Ι΄ , ΙΑ΄ , ΙΒ΄ , ΙΓ΄ , ΙΔ΄ , ΙΕ΄ , ΙΣΤ΄ , ΙΖ΄ , ΙΗ΄ , ΙΘ΄ , Κ΄ , ΚΑ΄ , ΚΒ΄ , ΚΓ΄ , ΚΔ΄ ΚΕ΄, ΚΖ΄ , ΚΘ΄ , Λ΄ , ΛΑ΄ , ΛΒ΄ , ΛΓ΄ , ΛΔ΄ , ΛΕ΄ , ΛΣΤ΄ , ΛΗ΄ , ΛΘ΄ , Μ΄ , ΜΑ΄ , ΜΒ' , ΜΓ΄ , ΜΣΤ΄ , ΜΖ΄ , ΜΗ΄ , ΜΘ΄ , Ν΄ , ΝΑ΄ , ΝΒ΄ , ΝΓ΄ , ΝΔ΄ , ΝΕ΄ , ΝΣΤ΄ , ΝΖ΄ , ΝΗ΄ , ΝΘ΄ , Ξ΄ , ΞΑ΄ , ΞΒ΄ΞΓ΄ , ΞΔ΄ ,


 
Πολύ σᾶς παρακαλῶ νά ἀποβάλετε ἀπό τήν ψυχήν σας τήν λύπην.(ΞΕ΄).
http://filologos10.files.wordpress.com/2011/07/7217.jpg
Ἱκετεύω ὅπως ἀκούσετε τῆς ταπεινῆς μου φωνῆς καί ἀποβάλετε ἀπό τήν ψυχήν σας τήν λύπην· διότι ἡ πολλή θλῖψις γεννᾷ καί ἄλλα κακά.

Τάς βουλάς τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἐργάζεται διά νά μᾶς σώση, δέν τάς γνωρίζει κανείς. Πάντως ὄμως μέ ὅποιον τρόπον καί ἄν γίνωνται εἶναι ὠφέλιμες· ἀδιάφορον ὅτι ἡμεῖς λυπούμεθα καί μᾶς φαίνεται ὅτι ἐγκατελείφθημεν ἀπό τοῦ Θεοῦ.

Δέν ἕπεται ὅτι ἡμάρτομεν ἤ ἐπταίσαμεν καί μᾶς ἔγινε το κακόν, ἀλλ' ἕπεται ὅτι διά μέσου τῆς λύπης συγχωροῦνται τά ἀπό μικρᾶς ἡλικίας μας πταίσματα.
Τυχόν νά ἔχωμεν ὀλίγην ὑπερηφάνειαν καί διά τῆς θλίψεως μᾶς γεννᾶται μεγάλη ταπείνωσις. 

Ἠμπορεῖ θέλει ὁ Κύριος νά μᾶς δοκιμάσῃ, ἐάν ἤμεθα καί μετά τό δυστύχημα πιστοί εἰς Αὐτόν. Ζητεῖ νά ἰδῇ τήν ὑπομονήν ὅπου ἔχομεν καί τήν ἀγάπην μας εἰς Αὐτόν. 

...

Ὁ ἄνθρωπος ἀπό μικρός ἁμαρτάνει· μέ λόγον, μέ βλέμμα, μέτ ήν διάνοιαν, μέ συγκατάθεσιν, μέ τήν πρᾶξιν. Καί δι' ἑνός φόβου ἐξαφνικοῦ, ἑνός δυστηχήματος, μιᾶς μεγάλης ζημίας, συγχωροῦνται ὅλα ἐκεῖνα καί γίνεται διαμάντι, ἀπό γυαλί ὄπου ἦτον τό πρότερον.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5J-xe6OVN3x_1YMubDqlRAh2-396Tz4fCpqoNMVyJPjn5nnA-glwLvtVUw3or1H_CK_kYCTYKnS4n2c9pnkcmYuSbEEA-__HNik7P8ZTS4PTrUSEq0WBmArcrs1WkaKrblnz97BPEfrQ/s800/agio_oros_055.jpgἘκτός ὅλων τούτων γίνεται καί ἀπό μῖσος τοῦ Διαβόλου. Βλέπων ἡμᾶς ὅτι θέλομεν νά σωθῶμεν μᾶς γίνεται πρόσκομμα καί πέτρα σκανδάλου διά νά ἐμποδίσῃ τήν προθυμίαν μας· νά μᾶς φέρῃ ἀπελπισμόν, ἀπιστίαν, ἀθυμίαν· ἀσθένειαν ἀπό τήν θλῖψιν καί πόνον πολύν· νά μαρανθῶμεν ὅπως τά ἔνθη ὅταν ἐπέλθῃ ἐξαίφνης βορρᾶς.

Δι' ὅλα αὐτά λοιπόν ὅπου εἴπομεν, ὅταν κάμνωμεν ὑπομονήν, κερδίζομεν πολύν τόν μισθόν. 

Καί νά μή λυπῆσθε, διότι ἡ ἄμετρος λύπη γεννᾶ καμμίαν φοράν τήν παραφροσύνην.

ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)