Σελίδες

TRANSLATOR

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015

Συνέντευξη Μοναχοῦ π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη στό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ Α΄ ΜΕΡΟΣ Τί εἶναι ἡ γιόγκα


Συνέντευξη Μοναχοῦ π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη
Τί εἶναι ἡ γιόγκα

 

http://www.paratiritis-news.com/wp-content/uploads/2013/06/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%8294.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-dMsaK_MpWSE/UjNPAzFUzpI/AAAAAAAAHuU/HSWg8ZzqYyA/s640/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82.jpg


Τήν Πέμπτη στίς 8-1-2015, τό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ εχε τήν τιμή νά συναντήσει τόν Μοναχό π. ρσένιο Βλιαγκόφτη πό τήν ερά Μονή γίου ρσενίου Χαλκιδικς καί νά το πάρει μία μεγάλη καί κρως νδιαφέρουσα συνέντευξη γιά φλέγοντα πνευματικά ζητήματα, πού τόσο προσφάτως, σο καί συνεχόμενα, πασχολον τό χριστεπώνυμο πλήρωμα.
Παραθέτουμε πομαγνητοφωνημένο τό Α΄ μέρος τς συνέντευξης:

ρώτηση 1η:
- Γιόγκα εναι πλή σωματική σκηση γιά γεία καί εεξία, πως πολλάκις τήν παρουσιάζουν, σχετίζεται μέ ποκρυφιστικές δεολογίες;
πάντηση:

 -Τά τελευταα 30-40 χρόνια, τόσο στήν λλάδα, σο καί στή Δύση, γίνεται μία ερύτατη διαφήμιση τς Γιόγκα, ποία παρουσιάζεται ς «φωτεινή πλευρά τς ζως», ς μία μορφή γυμναστικς, ς τρόπος γιά νά βελτιώσει κανείς τήν μνήμη του, τίς σχέσεις του μέ τούς λλους κ.ο.κ..
Ατά δέν νταποκρίνονται στήν πραγματικότητα καί εναι μία παραπλάνηση γιά νά παγιδευθον πό τούς μπόρους τς Γιόγκα, νθρωποι ο ποοι δέν θά εχαν τήν πρόθεση νά πνε κε, άν ξεραν πό τήν ρχή τήν λήθεια. Γιόγκα λοιπόν δέν εναι οτε γυμναστική, οτε «φωτεινή πλευρά τς ζως», πως τήν διαφημίζουν, οτε πιστήμη, πως πίσης τήν διαφημίζουν. Ατοί εναι ο τρες τρόποι, ς τό πς τσι, διαφήμισης τς γιόγκα στήν Ερώπη καί στήν μερική: τι τάχα εναι πιστήμη, δεύτερον τι εναι νας τρόπος βελτίωσης μνήμης, σχέσεων κ.λ.π. κι τι εναι κι νας τρόπος γυμναστικς. Γιά τό τι δέν εναι ατά τά πράγματα, δέν τό λέω γώ, τό λένε τά δικά τους κείμενα. Δηλαδή ν θά νοίξει κανείς τό ερό Βιβλίο τν νδν, τήν Μπαγκαβάντ Γκιτά, ποία εναι καρδιά τν Βεδν-ο Βέδες εναι τόμοι πολλοί, εναι τά θρησκευτικά βιβλία τν νδν- τό σπουδαιότερο τμμα τν Βεδν εναι Μπαγκαβάντ Γκιτά. Σημαίνει στά λληνικά: "θεϊκό τραγούδι". κε λοιπόν βλέπουμε τι Κρίσνα λέγει τι γιόγκα εναι δική του ποκάλυψη στούς νθρώπους! ρα λοιπόν γιόγκα δέν εναι μία νακάλυψη τν νθρώπων, λλά εναι μία ποκάλυψη το «θεο», ντός εσαγωγικν, Κρίσνα στούς παδούς του. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς τι δέν μπορε νά εναι συγχρόνως καί ποκάλυψη καί πιστήμη! πιστήμη, τσι πως ξέρουμε στόν δυτικό κόσμο, εναι να σύστημα μέ αστηρή μεθοδολογία, παληθευσιμότητα κ.λ.π.. γιόγκα δέν χει τίποτα π' λ' ατά! ξάλλου, τό διο τό ερό τους βιβλίο λέει τι εναι μία θρησκευτική πρακτική, νας τρόπος γιά νά νώνονται ο πιστοί, το ντός εσαγωγικν «θεοῦ» Κρίσνα, μέ τόν θεό τους. ρα λοιπόν δέν εναι πιστήμη.  Τώρα γιά τό τι δέν εναι γυμναστική, σέ μιά στιγμή ελικρίνειας, τό λέει νας θεωρούμενος σπουδαος γκουρού. Ο γκουρού εναι ο θεωρούμενοι «Δάσκαλοι» το νδουϊσμο. Γκουρού σημαίνει κυριολεκτικά στά σανσκρτικά: ατός πού διώχνει τό σκοτάδι...κι ρα, φέρνει τό φς. γκουρού, λοιπόν, «Δάσκαλος», μέ δέλτα κεφαλαο, νας π' τούς πολλούς πού δρασαν καί δρον στήν Δύση, στήν Ερώπη, στήν μερική-καί στήν λλάδα πάρχουν παραρτήματα ατς τς ργάνωσης- γκουρού Σατυανάντα-χει καμμιά τριανταριά χρόνια πού πέθανε-λέει πευθυνόμενος στούς παδούς του: «νά μήν κατεβάζετε τήν γιόγκα πό τό πίπεδό της. ν θέλετε νά κάνετε γυμναστική, πάρχουν τά γυμναστήρια. Στήν γιόγκα πρέπει νά σς φέρνει μόνον πιθυμία γιά νά διευρύνετε τήν συνείδησή σας». ντάσσει δηλαδή τήν γιόγκα στό πλαίσιο πού ατοί βλέπουν τό σκοπό τς ζως το νθρώπου, πού δέν εναι τίποτ' λλο πό μία κμηδένιση οσιαστικά τς παρξης. Μ' ατήν τήν εκαιρία, σς λέγω τι ατά τά νατολίτιτικα, τά πω-νατολίτικα: νδουϊσμός, Βουδισμός, γιόγκα πού εναι ναπόσπαστο τμμα ατν τν θρησκευτικν πρακτικν το νδουισμο καί το Βουδισμο, δέν εναι συστήματα καταξίωσης το νθρωπίνου προσώπου, λλά τό ντίθετο κριβς! Εναι κμηδένιση το νθρωπίνου προσώπου. Δέν εναι «φωτεινή πλευρά τς ζως», λλά εναι πως τά ναπτύσσει ραα νας σοβαρός Δανός θρησκειολόγος, Γιοχάνες αγκαρντ, ποος χει περίπου 10 χρόνια πού πέθανε. Λέει, λοιπόν, ατός τεκμηριωμένα τι γιόγκα δημιουργήθηκε ς νας τρόπος θανάτου. Πήγαιναν δηλαδή στό παρακείμενο δάσος στό χωριό ο λικιωμένοι νδοί γιά νά πεθάνουν σο γίνεται νώδυνα. Κι τσι, ναπτύχθηκε καί γιόγκα. ρα λοιπόν δέν εναι «φωτεινή πλευρά τς ζως». Δέν εναι νας τρόπος ζως, δέν εναι γάπη γιά τήν ζωή, λλά εναι νας τρόπος θανάτου. Καταλαβαίνετε; Ατά βέβαια δέν τά λένε ο γκουρού στούς παδούς, διαίτερα στούς νεόφοιτους, στούς νεοπροσήλυτους, λλά παρουσιάζουν κριβς ντίθετα τήν γιόγκα, πως επαμε: ς πιστήμη, ς «φωτεινή πλευρά τς ζως», ς να εδος γυμναστικς. Τίποτ' π' λ' ατά δέν εναι! Οτε πιστήμη, οτε γυμναστική, οτε «φωτεινή πλευρά τς ζως». Επαμε σέ γενικές γραμμές τί δέν εναι γιόγκα. Τώρα να πομε τι εναι. γιόγκα προέρχεται πό τήν ρίζα τήν σανσκριτική, πού σημαίνει: «νώνω».  Επαμε δη γιά τήν Μπαγκαβάντ Γκιτά καί τόν Κρίσνα σημαίνει: «νωση». «νωση» το πιστο νδουϊστ μέ τόν "θεό" του. ρα, εναι ναπόσπαστο τμμα μις θρησκευτικς πρακτικς το νδουϊσμο καί το Βουδισμο! Στόν νδουϊσμό, πως καί στόν Βουδισμό, ξέρετε, χουν χιλιάδες ρσενικές καί θηλυκές θεότητες. χουν μιά χοντροκομμένη εδωλολατρεία, μιά πολυθεΐα, νδουϊσμός σο καί Βουδισμός καί χει λοιπόν ποκαλυφθε, πως λένε στό ερό τους βιβλίο, τι γιόγκα εναι τρόπος γιά νά νώνονται ο πιστοί μέ τόν "θεό". Διότι Βουδισμός προέκυψε ς μία ποικιλία το νδουϊσμο. γιόγκα συνδέεται καί μέ τόν διαλογισμό. ταν λέμε διαλογισμό, ννοομε πιό πολύ τό πνευματικό σκέλος, ν μέ τόν ρο γιόγκα ννοομε καί τό πνευματικό σκέλος, λλά καί τίς σωματικές σκήσεις. Τίς σωματικές σκήσεις τίς λένε στά σανσκρτικά "σάνες". γιόγκα, λοιπόν, καί διαλογισμός εναι δύο πράγματα: εναι μία χαλίνωτη κίνηση τς φαντασίας φενός κι φετέρου εναι νας σταδιακός δαιμονισμός καί νά τό ναλύσω. άν θά διαβάσει κανείς κείμενα τς γιόγκα, παλαιότερα καί νεότερα, βλέπει τι τρόπος μέ τόν ποο ργάζονται εναι κυρίως φαντασία. Δίδονται δηγίες σάν τίς παρακάτω: «ξαπλστε, νιστε νετα, κοιττε μέ τά μάτια πρός τά πάνω, κλεστε τά μάτια, χαλαρστε...». Σημειωτέον τι ατά τά διδάσκουν κόμη καί σέ νηπειαγωγεα σέ μικρά παιδιά-καί γι' ατό πρέπει ο γονες νά χουν τό νο τους- μιά δασκάλα, πού εναι παδός τς γιόγκα καί κάνει στά μικρά παιδιά να μάθημα γιόγκα, να σεμινάριο γιόγκα, χωρίς βέβαια νά τό νομάζει τσι. Τά παρουσιάζουν ατά τσι παλά καί μέ περιτύλιγμα ραο στήν σύγχρονη ποχή, εναι λένε, «τρόποι διαχείρισης το γχους καί τς παραβατικότητας τν παιδιν καί τς πιθετικότητας». Τά παιδιά εναι πιθετικά, εναι νήσυχα, πρέπει μες νά βρομε τρόπους γιά νά ντιμετωπίσουμε ατήν τήν κατάσταση. Ποιός εναι ατός τρόπος; Εναι οσιαστικά παραλλαγές τς γιόγκα! Παιδιάκια «ξαπλστε, νστε τά χεράκια, κλεστε τά ματάκια, φανταστετε τι εστε σ' να καταπράσινο λιβάδι, τι κυλονε γάργαρα νερά καί φανταστετε...καί φανταστετε....καί φανταστετε...». δ θέλω νά πιμείνω, δουλεύουν κυρίως μέ τήν φαντασία κι τσι μέσ ατς τς φαντασίας ο σκούμενοι στήν γιόγκα πνωτίζονται! Κι «Δάσκαλος» τς γιόγκα πού τούς καθοδηγε καί τούς πνωτίζει μπορε νά περάσει στό ποσυνείδητό τους μηνύματα! Ατά τά νέλυσε στις ρχές τς δεκαετίας το ΄80, νας Γάλλος Συνταγματάρχης τς στυνομίας ποος εχε χάσει τόν γιό του στά μαλάια, σέ μία γκουρουϊστική κίνηση, πότε πατέρας σχολήθηκε μέ τήν ντιμετώπιση το φαινομένου τν σεκτν-τν συγχρόνων αρέσεων- κι γραψε κι να βιβλίο κλασικό: «Sectarus» εναι τίτλος. Μορέν εναι τό πίθετο ατο το Γάλλου Συνταγματάρχη τς στυνομίας. Στό βιβλίο λοιπόν "Sectarus" Μορέν ναλύει τό πς ο σέκτες μέσ παραλλαγν τς γιόγκα, μέ τήν πνωση πού κάνουν, οσιαστικά περνον στό ποσυνείδητο τν παδν κάποιες βασικές γραμμές συμπεριφορς. Καί μετά κάθε φορά πού ο παδοί πιδίδονται στήν γιόγκα, μπαίνουν σ' ατήν τήν διαδικασία το πνωτισμο το ατο-υπνωτισμο. Καταλάβατε; Λοιπόν, τό να εναι ατό. Τό λλο πού συμβαίνει με τη γιόγκα, εναι παραχώρηση δικαιωμάτων στόν πονηρό μέσ τν «μάντραμς». Τά «μάντραμς» εναι διαλογιστικές λέξεις φράσεις, πού χρησιμοποιονται στόν διαλογισμό. Ατά θεωρονται ερά καί δέν πρέπει μαθητής, πού παίρνει στό πλαίσιο τς μύησης πό τόν «Δάσκαλο» τό προσωπικό του «μάντραμ», νά τό ποκαλύψει. Δέν πρέπει νά τό ποκαλύψει, γιατί ν τό ποκαλύψει χάνει τήν δύναμή του. Ατό εναι να στοιχεο ποκρυφισμο. Μήν τόν πες, γιατί ν τό πες θά χάσει τήν δύναμή του! Τά «μάντραμς» ατά εναι νόματα θεοτήτων το νδουϊστικο το Βουδιστικο πανθέου! ρα λοιπόν ταν διαλογίζεται κάποιος χρησιμοποιώντας ατά τά «μάντραμς», οσιαστικά πικαλεται τούς ψεύτικους θεούς το νδουϊσμο καί το Βουδισμο. προφητάξ Δαυΐδ στό Ψαλτήρι, λέει τι· «πάντες ο θεοί τν θνν δαιμόνια». ρα λοιπόν ατοί δέν εναι θεοί! Εναι ψεύτικοι θεοί καί εναι δ α ι μ ό ν ι α! πότε ταν κανείς διαλογίζεται, κάνει γιόγκα καί χρησιμοποιε τά «μάντραμς», οσιαστικά πικαλεται τούς δ α ί μ ο ν ε ς καί συνεπς παραχωρε δικαιώματα στούς δαίμονες. Καί μπορε νά μήν φτάνει πολλές φορές σέ καταστάσεις δαιμονισμο, σάν ατές πού γίνεται δαιμονοκαταληψία, δηλαδή νά λλάζει φωνή κ.λ.π., μπορε νά μή συμβαίνει ατό-σως θά ταν καλύτερα νά συνέβαινε γιατί θά ταν να καμπανάκι-λλά ατό πού συμβαίνει εναι χειρότερο! Γιατί ο νθρωποι χουν παραχωρήσει τήν ψυχή τους στόν πονηρό, δουλεύουν μ' ατήν τήν δύναμη-μέ τόν πονηρό-μπορε νά κάνουν καί θαυμαστά πράγματα. Τά «σίντις» εναι κάποιες περφυσικές δυνάμεις πού ναπτύσσονται σ' ατούς, λλά μέ ποιά δύναμη;... Δέν εναι δύναμη το γαθο Πνεύματος, δέν εναι τό γιον Πνεμα, δέν εναι Χριστός, λλά εναι τό πονηρό πνεμα. Ατά εναι πολύ σοβαρά πράγματα. Πρέπει νά συνειδητοποιήσουν σοι τυχόν χουν μπλακε στήν γιόγκα σοι θά σκεφτόταν νά τό κάνουν, πρέπει νά συνειδητοποιήσουν τι κολουθώντας ατόν τόν δρόμο, ατό τό μονοπάτι πως τό λένε ο "Δάσκαλοι" τς γιόγκα, τό μονοπάτι τς γιόγκα, οσιαστικά βγάζουν τόν αυτό τους ξω πό τόν χρο τς κκλησίας το Χριστο. Παύουν νά εναι Χριστιανοί! Αύτό πρέπει νά τό πομε καί νά τό πογραμμίσουμε μέ τόν πλέον κατηγορηματικό τρόπο. Διότι ο «Δάσκαλοι» τς γιόγκα κι ο ργανώσεις πού διαφημίζουν καί πουλον γιόγκα, διότι εναι να μπόρευμα τό ποο πουλον, λένε τι τάχα μπορες νά εσαι Χριστιανός καί νά κάνεις γιόγκα. Δέν πάρχει κανένα πρόβλημα. Ατό λοιπόν εναι να μεγάλο ψέμα! Δέν εναι οτε πιστήμη παναλαμβάνω, οτε γυμναστική, λλά εναι μέρος μις θρησκευτικς πρακτικς. σο προχωρε κανείς σέ ατήν, λαμβάνει μυήσεις, λλάζει τ' νομά του, το δίνουν να νέο νομα, το δίνουν στό πλαίσιο εδικς μύησης τό προσωπικό του «μάντραμ»…Ατά δέν εναι στοιχεα γυμναστικς κι πιστήμης, εναι στοιχεα θρησκείας! Εναι θρησκευτικές πρακτικές! ρνεται τόν Χριστό ποιος πιδίδεται συνειδητά σ' ατές τίς πρακτικές! ρνεται τόν Χριστό!
τό πού επατε πώς το δίνουν να νέο νομα, οσιαστικά δέν εναι σά νά τόν βάζουν στήν διαδικασία νά ρνηθε τό Βάπτισμά του καί τό νομα πού λαβε πό τό γιον Πνεμα;
-Ναί, βέβαια! ρνεται τό Βάπτισμα! Οσιαστικά ατό εναι! λλά νεντιμότητα κ μέρους τν «Δασκάλων» γιόγκα εναι κριβς δ. άν π' τήν ρχή λέγανε σ' ατούς πού πνε νά κάνουν γιόγκα τι· κοίταξε δ τώρα μπαίνεις σ' ναν δρόμο που θά φύγεις π' τόν Χριστιανισμό! Θά πάψεις νά εσαι Χριστιανός! Θ' ρνηθες τόν Χριστό! άν τό λεγαν τσι μέ τιμιότητα καί ξεκάθαρα-πού δέν τό λένε ποτέ- λάχιστοι πιστεύω τι θά κολουθοσαν ατόν τόν δρόμο. Τό παρουσιάζουν μως μέ τούς τρόπους πού επαμε: πιστήμη, γυμναστική, «φωτεινή πλευρά τς ζως». Θά βελτιώσεις τήν μνήμη, τίς σχέσεις κ.λ.π. στήν οκογένεια, στή δουλειά, λ' ατά κι τσι παραπλανον νθρώπους. Καί κολουθον ο νθρωποι ατοί ο νύποπτοι ναν δρόμο πού νεπαισθήτως κάποια στιγμή διαπιστώνουν τι πλέον χουν βγε π' τόν χρο τς κκλησίας. Γι' ατό καί στήν εκταία περίπτωση, πού δέν εναι εκολη, λλά μες πάντοτε λπίζουμε, διότι χάρις το Θεο εναι παντοδύναμη, μπορε κόμη καί τόν μεγαλύτερο, ς πομε, αρετικό, ν χει καλή διάθεση καί δέν χει κλείσει τελείως τήν πόρτα τς ψυχς του, νά τόν βοηθήσει νά πιστρέψει. Στήν περίπτωση λοιπόν τς πιστροφς κολουθεται πό τήν κκλησία διαδικασία το Χρίσματος!  Διότι χουν ρνηθε, παναλαμβάνω, τόν Χριστό καί εναι μιά πορεία μετανοίας πού καταλήγει, διά το Χρίσματος, στήν πανένταξη στόν χρο τς κκλησίας. 
Επα γιά τήν φαντασία. ν θέλετε λίγο νά μβαθύνουμε σ' ατό. φαντασία λένε ο γιοι Πατέρες μας εναι μία πύλη πό τήν ποία μπαίνει πλάνη. Γι' ατό καί στήν προσευχή συνιστον ο Πατέρες μας νά μήν χουμε στό μυαλό μας φαντασία. νος λένε ο Πατέρες μας πρέπει νά εναι φάνταστος καί σχημάτιστος. Βλέπετε ταν πάει κανείς νά προσευχηθε, κείνη τήν ρα θά λθουν εκόνες, φαντασίες μέ λα ατά τά πράγματα. προσευχή, πως λένε ο γιοι, εναι πόθεσις νοημάτων, δηλαδή κλείνει κανείς τήν πόρτα τς ψυχς του σέ εκόνες, σέ φαντασίες, σέ λογισμούς. λ' ατά τ' φήνει πέξω καί προσπαθε νά χει στό νο του μόνο τόν Χριστό, οτε εκόνα το Χριστο μέ τήν φαντασία, λλά νά εναι προσηλωμένος στό νόημα καί στήν γάπη το Χριστο καί νά πικαλεται τ' νομα το Χριστο, κλείνοντας τήν πόρτα στήν φαντασία. άν δέν κλείσει τήν πόρτα κι χι πλς δέν τήν κλείσει, γιατί βλέπουμε τί γίνεται...-ατοί χι μόνο δέν τήν κλείνουν, λλά τήν νοίγουν διάπλατα τήν πόρτα τς ψυχς τους στή φαντασία-ρχεται τό ταγκαλάκι πού λεγε κι Γέρων Παΐσιος, δηλαδή ρχεται διάβολος καί σο λέει· τί θές; μπειρίες; Θές θαύματα; Θές τά «σίντις», πού λένε ατοί ο νδουϊστές; τίς ποκρυφιστικές δυνάμεις; Θά σο δώσω μέ τό τσουβάλι! Λοιπόν, κι κε πέρα πλέον χει μπε κανείς στήν πλάνη! ρα τό τι δουλεύουν μέ τήν φαντασία, σημαίνει τι νοίγει πόρτα τς πλάνης. Δίνουν δικαιώματα παναλαμβάνω στόν πονηρό καί μέ τά «μάντραμς» κι χουμε ατό τό ποτέλεσμα... κκλησία τήν νημέρωση, πού κάνει σ' ατό τό θέμα πως καί γενικώτερα στήν ποιμαντική της διακονία, τήν κάνει πό γάπη, καί πρέπει νά τό τονίσουμε ατό, πό γάπη γιά τούς νθρώπους, γιά νά τούς νημερώσει κι σοι χουν καλή διάθεση ν' κούσουν τή φωνή της. Κατηγορεται κκλησία πολλές φορές, πό ατούς, πού θίγονται βέβαια πό τήν ργασία πού κάνει κκλησία, κάποιοι θίγονται, κάποιοι ζημιώνονται καί εναι λοι ατοί ο μποροι τς πλάνης καί τς ψεύτικης λπίδος. λοι ατοί λοιπόν πού θίγονται, πού ζημιώνονται, κατηγορον τήν κκλησία τι τάχα εναι φανατική, πισθοδρομική κ.λ.π., κ.λ.π.. κκλησία ατό πού κάνει, τό κάνει πό γάπη καί χει χι πλς δικαίωμα, λλά καί καθκον νά τό κάνει. Καταλάβατε; Εναι πόρροια, ποτέλεσμα τς εθύνης τν Ποιμένων τς κκλησίας πέναντι στούς νθρώπους.


ρώτηση 2η καί ποερωτήματα:
-Νά ρωτήσουμε λιγάκι πς ο γιατροί καί διάφοροι ατρικοί Σύλλογοι πιτρέπουν καί προωθον τή γιόγκα, κόμη καί σέ γκύους, σέ παιδιά μικρά, λλά καί στά Σχολεα, στό ξωτερικό κατά κόρον, στήν μερική κι χι μόνο, λλά κι δ στήν λλάδα δειλά δειλά; Στήν Θεσσαλονίκη μάλιστα Δήμαρχος Μπουτάρης κι Δμος καναν μία κδήλωση,  που προσκλήθηκαν ο Θεσσαλονικες πολίτες κάτω στήν παραλία γιά νά κάνουν λοι γιόγκα...κτός πό πολιτικούς, μς κάνει ντύπωση εδικά πς ο ατροί δέν χουν κούσει γιά τήν προέλευση τς γιόγκα, τήν πιτρέπουν καί θεωρον τι κάνει καλό στήν γεία; λλά καί σοι σχολονται μέ τήν γιόγκα, λένε τι: γώ οτε «μάντραμ» λέω, οτε πιστεύω σέ ναν "θεό" το νδουϊσμο κ.λ.π., πλά κάνω μία σωματική σκηση, ασθάνομαι καί καλά, βλέπω τήν γεία μου πού βελτιώνεται καί τί εναι ατά πού μς λέτε;...Τί πιχείρημα θά ἀντιπαραβάλλουμε σέ λα ατά;
πάντηση:
-χει μεγάλη σημασία καί τρόπος πού κφραζόμαστε καί ολέξεις πού χρησιοποιομε ταν λέμε: ατροί, ατροί, ατροί. Ποιοί γιατροί; πό τό σύνολον τν γιατρν, πόσοι εναι ο γιατροί στήν λλάδα, ποιοί τό κάνουν ατό; Προφανς κάποιοι πού εναι μυημένοι στήν γιόγκα, εναι συμπαθοντες, εναι κάποιοι νθρωποι λλιπς πληροφορημένοι, παραπληροφορημένοι! Ατό δέν εναι στό πλαίσιο τς ργασίας τους ς ατρν. Βγαίνουν πό τά ρια τς πιστήμης τους. πως κάποιοι πιστήμονες χρησιμοποιον τό κύρος τους ς πιστήμονες γιά νά πον τι τάχα ο νεώτερες πιστημονικές νακαλύψεις δικαιώνουν τήν ποψη τι δέν πάρχει Θεός. Καί κάνουν να κήρυγμα θεϊσμο στό νομα τς πιστήμης. Ατό εναι νεντιμότητα. πιστήμη δέν μπορε νά ποφανθε γιά τό άν πάρχει δέν πάρχει Θεός. Εναι λλο πεδίο ατό, μέ ντιλαμβάνεσθε; τσι κι νας γιατρός ποος διαφημίζει τήν γιόγκα. πάρχει παραπληροφόρηση. Κι ατά τά πράγματα βέβαια δέν γίνονται τυχαα, διότι πάρχει να λόκληρο σύστημα στήν Δύση, στήν Ερώπη, στήν μερική καί στήν λλάδα πού διαφημίζει τή γιόγκα καί δέν προβάλλεται λλη πλευρά. Θά σς π λοιπόν τι πάρχουν σοβαρές μελέτες πιστημόνων, πραγματικν πιστημόνων γιατρν στό ξωτερικό καί στήν μερική καί στήν Γερμανία καί στή Γαλλία κι λλο, ατρικές μελέτες πού λένε τι χι μόνον φέλεια σωματική καί ψυχοδιανοητική δέν προέρχεται πό τήν γιόγκα, λλά κριβς τό ντίθετο! Γιά τήν «πνευματική φέλεια» δέν τό συζητμε, γιατί επαμε τι μεγίστη ζημία προέρχεται, διότι οσιαστικά χάνει κανείς τήν ψυχή του, ρνεται τόν Χριστό. Ατό πρέπει νά τό πογραμμίσουμε διότι εναι ξεκάθαρο. Ατοί ψαρεύουν στά θολά νερά καί σο λένε τι: μπορες καί νά εσαι Χριστιανός καί νά κάνεις γιόγκα. άν κανείς εναι παραπληροφορημένος καί στό ξεκίνημα νομίζει τι γιόγκα εναι κάποιες μαδικές σκήσεις, να εδος γυμναστικς, ατό επαμε τι εναι λάθος. λλά ο λλοι ο ποοι ξέρουν καλά τί εναι γιόγκα, παίζουν τό παιχνίδι τς παραπληροφόρησης. Ο μελέτες λένε τι μπορε βραχυπρόθεσμα νά φαίνεται τι βελτιώνεται σωματική γεία, λλά ατό φείλεται σέ λλους παράγοντες. Ατά τά ναλύει καί στό βιβλίο του ραα Διονύσιος Φαρασιώτης, «Ο Γκουρού, νέος κι Γέροντας Παΐσιος». Τό βιβλίο ατό δέν εναι να μυθιστόρημα, λλά ατοβιογραφία νός νθρώπου πού πέρασε πό τή γιόγκα, εναι πραγματική στορία δηλαδή. Καί λέει ατός νθρωπος, Διονύσιος Φαρασιώτης: τι ταν ρχίσει κανείς νά κάνει γιόγκα, μπορε νά δε μία βελτίωση σωματική. Πο φείλεται ατό; Ο νθρωποι, συνήθως στήν Δύση, ο περισσότεροι, ζον μία ζωή καθιστική, μιά ζωή γραφείου καί μέ νθυγιεινές συνήθειες. ταν κάποιος ζε μιά ζωή καθιστική, πίνει πολλούς καφέδες, καπνίζει πολλά τσιγάρα καί κάποια στιγμή ρχίσει ν' σχολεται μέ τή γιόγκα, σιγά σιγά κόβει ατές τίς συνήθειες. Κόβει τούς πολλούς καφέδες, τά πολλά τσιγάρα κι ρχίζει νά κάνει μιά σκηση. Ατό τό γεγονός λοιπόν, κι χι γιόγκα ς σύστημα ναπόσπαστο τς θρησκείας το νδουϊσμο καί το Βουδισμο, ατό τό γεγονός στήν ρχή τό βλέπει ς βελτίωση τς γείας του. Ατό λοιπόν πού λέει Φαρασιώτης, κι τσι εναι, καί τό λένε καί ο ατρικές μελέτες, εναι μόνο στήν ρχή καί δέν φείλεται στή γιόγκα. Μεσοπρόθεσμα, μως, καί μακροπρόθεσμα καί σωματική γεία χι μόνο δέν βελτιώνεται λλά βλάπτεται! Πς; Ο φύσικες «σάνες», σωματικές στάσεις δηλαδή πού παίρνουν στή γιόγκα οσιαστικά νατρέπουν τήν ρμονική σορροπία το ργανισμο, διότι ργανισμός εναι να μεγάλο βιοχημικό ργοστάσιο. νατρέπεται ρμονική σορροπία το ργανισμο, μέ ποτέλεσμα νά χουμε βλάβες καί στή σωματική γεία!  σο γιά τήν ψυχοδιανοητική γεία πάρχουν μελέτες ψυχιατρικν νστιτούτων το ξωτερικο, πού κάνουν λόγο γιά σοβαρές διαταραχές τς προσωπικότητος, γιά νθρώπους πού φτασαν κόμη καί στήν ατοκτονία. ξάλλου, σέ μιά στιγμή ελικρίνειας, γιά νά μήν πμε στίς μελέτες μόνο, λλά νά δομε τί λένε κι ο διοι ο γκουρού σέ σπάνιες στιγμές ελικρίνειας, τό τονίζω: σέ σπάνιες στιγμές ελικρίνειας, λέει κάπου γκουρού Σατυανάντα, τόν ὁποῖον προανέφερα, λέει: «τί νά κάνουμε; στή ζωή λα εναι να ρίσκο. Κάποιοι, λέει, πού θά ξεκινήσουν ν' σχοληθον μέ τή γιόγκα, μπορε νά φτάσουν καί στήν ατοκτονία καί στήν τρέλλα, λλά κάποιοι λλοι, μετά θά ξεκινήσουν καί κάπου θα φθάσουν. λα στή ζωή εναι να ρίσκο». ρα μολογε  τι ατό τό ποο προσφέρει εναι δυνάμει χι πλς βλαπτικό, λλά καταστρεπτικό γιά τήν προσωπικότητα το νθρώπου! Κι μως, τό κάνει. Καί τελικά, διος παλλάσσει τόν αυτό του πό κάθε εθύνη καί ρίχνει λη τήν εθύνη στούς παδούς, ο ποοι εναι καί τά θύματα! σες φτατε, λέγει, διότι δέν φαρμόσατε σωστά ατό πού γώ σς μαθα!
ΤΕΛΟΣ Α΄ ΜΕΡΟΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)