Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

TRANSLATOR


" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)
Σχόλια υβριστικά, κακεντρεχή, αγενή, ασεβή, προσβλητικά, αναπόδεικτα, χωρίς χριστιανικό ήθος ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ!

Σελίδες

Τρίτη 28 Απριλίου 2015

"ΥΙΕ ΜΟΥ ΔΟΣ ΜΟΙ ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ..." 2. Εἶναι γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους (Ψυχωφελῆ ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου) Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ

"ΥΙΕ ΜΟΥ ΔΟΣ ΜΟΙ ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ..."
2. Εἶναι γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους
(Ψυχωφελῆ ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου)
Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ

 


Διαβάστε ὅλα τά ἀποσπάσματα ἐδῶ:
17. Προσευχή καί ζωή
Η ΕΥΧΗΛόγῳ τῆς σπουδαιότητας τῆς προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ, ὁ Δαυΐδ καλεῖ ὅλους τούς Χριστιανούς νά τήν ἐφαρμόζουν: "Αἰνεῖτε, παῖδες, Κύριον, αἰνεῖτε τό ὄνομα Κυρίου· εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐογημένον ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος. Ἀπό ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν αἰνεῖτε τό ὄνομα Κυρίου" (Ψαλμ. 112, 1-3). "Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν ὀνόματι Αὐτοῦ, προσκυνήσατε τῷ Κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ Αὐτοῦ" (Ψαλμ. 28, 2)

         Προσεύχεσθε μ' αὐτό τόν τρόπο ἔτσι πού νά φανερώνεται στίς προσευχές σας ἡ μεγαλοπρέπεια τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ καί μέ τή δύναμή Του νά ὑψώνεστε καί νά λατρεύετε "ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ". Προσεύχεσθε μέ προσοχή καί ἀδιάκοπα. Προσεύχεσθε μέ δέος τρέμοντας μπροστά στό μεγαλεῖο τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ, "καί ἐλπισάτωσαν ἐπί σέ", παντοδύναμε καί πανάγαθε Ἰησοῦ, "οἱ γινώσκοντες τό ὄνομά Σου" ἀπό τήν εὐλογημένη δική τους πείρα, "ὅτι οὐκ ἐγκατέλιπες τούς ἐκζητοῦντας Σε, Κύριε" (Ψαλμ. 9, 11)
          Μονάχα οἱ φτωχοί στό πνεῦμα, πού προσκολλοῦνται ἀδιάλειπτα στόν Κύριο μέ προσευχή, γιατί ἀδιάλειπτα νιώθουν τή φτώχεια τους καί τήν ἀνάγκη τους, μποροῦν νά ἀνακαλύψουν μέσα τους τό μεγαλεῖο τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ. "Μή ἀποστραφήτω τεταπεινωμένος καί κατησχυμμένος", ἀπελπισμένος, στήν προσευχή του, ἀλλά ἄς τήν προσφέρει ἀκέραιη καί ἀπερίσπαστη. "Πτωχός καί πένης αἰνέσουσι τό ὄνομά Σου" (Ψαλμ. 73, 21). "Μακάριος ἀνήρ, οὗ ἐστι τό ὄνομα Κυρίου ἐλπίς αὐτοῦ, καί οὐκ ἐπέβλεψεν εἰς ματαιότητας καί μανίας ψευδεῖς" (Ψαλμ. 39, 5). Αὐτός, ὅταν προσεύχεται, δέ θά δώσει προσοχή στή δελεαστική ἐνέργεια μάταιων ἐλπίδων καί παθῶν, πού προσπαθοῦν νά μολύνουν καί νά χαλάσουν τήν προσευχή του.
          Ἡ νύκτα ὐποβοηθεῖ ἰδιαίτερα τήν ἄσκηση στήν προσευχή τοῦ Ἰησοῦ, γιατί προσφέρει τό σκοτάδι καί τή σιωπή. Ὁ Δαυΐδ, ὁ μεγάλος ἐκεῖνος ἄνθρωπος τῆς προσευχῆ, καταγινόταν μέ τή θύμηση τοῦ Θεοῦ: "Ἐμνήσθην ἐν νυκτί τοῦ ὀνόματός Σου, Κύριε", λέγει. Συντόνισα νύκτα τήν ψυχή μου σέ ἕνα θεῖο τόνο, "καί", ἀφοῦ πέτυχα τόν τόνο ἐκεῖνο σ΄τη δράση μου τῆς ἄλλης μέρας, "ἐφύλαξα τόν νόμου Σου" (Ψαλμ. 118, 55). "Τήν νύκτα", συμβουλεύει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης, μνημονεύοντας τόν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος, "τήν περισσότερην ὥραν νά ἐξοδεύης εἰς τήν προσευχήν καί εἰς τήν ψαλμωδίαν ὀλίγην ὥραν νά κάνης καί σύ"
           Στόν σκληρό ἀγώνα μέ τούς ἀόρατους ἐχθρούς τῆς σωτηρίας μας τό ὑπέρτατο ὅπλο εἶναι ἡ προσευχή τοῦ Ἰησοῦ. "Πάντα τά ἔθνη"-οἱ ταραχοποιοί καί πονηροί δαίμονες ὀνομάζονται ἔθνη-"ἐκύκλωσάν με, καί τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς· κυκλώσαντες ἐκύκλωσάν με, καί τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς· ἐκύκλωσαν ὡσεί μέλισσαι κηρίον καί ἐξεκαύθησαν ὡσεί πῦρ ἐν ἀκάνθαις, καί τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς" (Ψαλμ. 117, 10-12). "Μέ τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ μαστίγωσε τούς ἐχρθούς, γιατί πιό ἰσχυρό ὅπλο ἀπ' αὐτό τό ὄνομα δέν ὑπάρχει οὔτε στόν οὐρανό οὔτε στή γῆ". "Ἐν Σοί", Κύριε Ἰησοῦ, "τούς ἐχθρούς ἡμῶν κερατιοῦμεν καί ἐν τῷ ὀνόματί Σου ἐξουθενώσομεν τούς ἐπανισταμένουνς ἡμῖν· οὐ γάρ ἐπί τῷ τόξῳ μου ἐλπιῶ, καί ἡ ρομφαία μου οὐ σώσει με· ἔσωσας γάρ ἡμᾶς ἐκ τῶν θλιβόντων ἡμᾶς καί τούς μισοῦντας ἡμᾶς κατήσχυνας. Ἐν τῷ Θεῷ ἐπαινεσθησόμεθα ὅλην τήν ἡμέραν καί ἐν τῷ ὀνόματί Σου ἐξομολογησόμεθα εἰς τόν αἰῶνα" (Ψαλμ. 43, 6-9).
http://2.bp.blogspot.com/-r_NaS3MSyC8/UlQqv9NhKlI/AAAAAAAAA1A/deVhcGdRvTI/s1600/Church-Maple+Leaves.jpg               Ἀφοῦ καθυποτάξει καί διασκορπίσει τούς ἐχθρούς μέ τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, ὁ νοῦς εἰσέρχεται στή χορεία τῶν μακαρίων πνευμάτων καί μπαίνει, γιά νά προσφέρει λατρεία ἀληθινή, στό ναό τῆς καριδᾶς πού πρίν τοῦ ἦταν κλειστός, ἄδοντας μυστικά ἕνα νέο πνευματικό ὕμνο: "Ἐξομολογήσομαί Σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, ὅτι ἤκουσας τά ρήματα τοῦ στόματός μου, καί ἐναντίον ἀγγέλων ψαλῶ Σοι. Προσκυνήσω πρός ναόν ἅγιόν Σου καί ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί Σου ἐπί τῷ ἐλέει σου καί τῇ ἀληθείᾳ Σου, ὅτι ἐμεγάλυνας ἐπί πᾶν ὄνομα τό λόγιόν Σου. Ἐν ᾖ ἄν ἡμέρᾳ ἐπικαλέσωμαί Σε, ταχύ ἐπάκουσόν μου· πολυωρήσεις με ἐν ψυχῇ μου ἐν δυνάμει Σου" (Ψαλμ. 137, 1-3).

Ἔκδοση: "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ"
Γιά τό διαδίκτυο, πληκτρολόγηση-δημοσίευση:
ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ  http://kaiomenivatos.blogspot.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.
.

.

.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)