Σελίδες

TRANSLATOR

Σάββατο 9 Μαΐου 2015

"ΥΙΕ ΜΟΥ ΔΟΣ ΜΟΙ ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ..." 13. Οἱ Ἅγιοι Κάλλιστος καί Ἰγνάτιος Ξανθόπουλοι (Ψυχωφελῆ ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου) Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ

"ΥΙΕ ΜΟΥ ΔΟΣ ΜΟΙ ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ..."
13. Οἱ Ἅγιοι Κάλλιστος καί Ἰγνάτιος Ξανθόπουλοι
(Ψυχωφελῆ ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου)
Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ


Διαβάστε ὅλα τά ἀποσπάσματα ἐδῶ:


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6Kjg3T6qLaP5mr3km4rtb37UZXmlyM4_5cwKd76reoHSKOul00BtxUT305lGtpnCftgityODeZGLrgTt2Pl-2rIuDdX9r03-ruxB6hZRaAiXS7i845GkCmH769_87xkeCckX_RvFgrk0/s1600/546821_363991230360609_271968536_n.jpg
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με!
Σάν συμπέρασμα καί κατακλείδα τῶν χωρίων πού πήραμε ἀπό τά ἔργα τῶν Ἁγίων Καλλίστου καί Ἰγνατίου, ἄς παραθέσουμε τήν ἔμπεριη γνώμη τους, πού συμφωνεῖ μέ τή γνώη ἄλλων Ἁγίων Πατέρων, πώς, γιά ν' ἀποκτήσει κανείς τήν ἀπεριπλάνητη προσευχή τῆς καρδιᾶς, χρειάζεται πολύς χρόνος καί πολλή προσπάθεια:
"Καί τοῦτο δέ τό ἀεί ἔνδον καρδίας προσεύχεσθαι, ὁμοίως δέ καί τά τούτου ἐπέκεινα, οὐχ ἁπλῶς καί ὡς ἔτυχε καί διά βραχέος πόνου καί μικροῦ κατορθοῦται· εἴπερ ἄρα καί τοῦτο σπανίως ἕν τισι κατά ἀπόρρητον οἰκονομίαν εὕρηται· ἀλλά καί χρόνου μακροῦ καί καμάτου καί ἀγῶνος σωματικοῦ τε καί ψυχικοῦ καί βίας πολλῆς καί ἐπιτεταμένης πρός κατόρθωσιν δεῖται.
Κατά γάρ τό ἐπιβάλλον μέρος τῆς ἐλπιζομένης ἐν μεθέξει γενέσθαι ἡμῖν δωρεᾶς τε καί Χάριτος, ἀναλόγως τό κατά δύναμιν χρή καί τούς ὑπέρ αὐτῆς ἀγῶνας καταβαλέσθαι καί τάς ὥρας ἐπιμετρεῖν· ἡ δέ ἐστι, κατά τούς ἱεροδιδασκάλους, τό ἐκβληθῆναι ἐκ τῶν τῆς καρδίας νομῶν τόν ἐχρθόν καί κατοικῆσαι ἐναργῶς ἐν αὐτῇ τόν Χριστόν. Λέγει καί γάρ ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ· ὁ θέλων ἰδεῖν https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_TAN8kxZOnpn4bBbRztE2nIw-b9TZ0HSqvDp1PpPvm2tkER67p5l6tD9Zglmldb0qTyI-gvHCFOTET01vH9ERUWASuGQr8_R_JK6F4oy0Q36dYQCP7XzW8zKkTsZpIrsvyymRQ8Jbw-du/s1600/serafim1.jpgτόν Κύριον, μηχανᾶται καθαρίσαι αὐτοῦ τήν καρδίαν ἐν ἀδιαλείπτῳ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ· καί οὕτως ἐν τῇ λαμπρότητι τῆς διανοίας αὐτοῦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὄψεται τόν Κύριον. Καί ὁ Ἅγιος Βασρανούφιος, ἐάν μή ἡ ἔσωθεν ἐργασία μετά γε Θεοῦ βοηθήσῃ τῷ ἀνθρώπῳ, ἐπί ματαίῳ πρός τήν ἔξωθεν κοπιᾷ· ἡ γάρ ἐσωτέρα ἐργασία σύν πόνῳ καρδίας φέρει τήν καθαρότητα, ἡ δέ καθαρότης τήν ἀληθινήν τῆς καρδίας ἡσυχίαν· ἡ δέ ἡσυχία αὕτη τήν ταπείνωσιν` ἡ δέ ταπείνωσις κατοικητήριον Θεοῦ κατασκευάζει τόν ἄνθρωπον· ἀπό δέ τῆς κατοικήσεως ταύτης, σύν τοῖς πάθειν οἱ δαίμονες ἐξορίζονται· καί γίνεται ὁ ἄνθρωπος οὕτω ναός τοῦ Θεοῦ πλήρης ἁγιάσματος, πλήρης φωτισμοῦ, καθαρότητός τε καί Χάριτος. Μακάριος οὖν ἐκεῖνος, ὁ τόν ἑαυτοῦ Κύριον ἐν ἀδύτοις καρδίας ἐνοπτριζόμενος, ἐκχέων τήν ἑαυτοῦ δέησιν μετά κλαυθμοῦ ἐνώπιον τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος. Καί ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ Καρπάθιος· πολλοῦ ἀγῶνος καί χρόνου χρεία ἐν ταῖς προσευχαῖς, ὅπως εὕρωμεν ἐν τῇ ἀπαρενοχλήτῳ τῆς διανοίας καταστάσει ἕτερόν τινα ἐγκάρδιον οὐρανόν, ἔνθα οἰκεῖ ὁ Χριστός, ὡς φησίν ὁ Ἀπόστολος· 'ἤ οὐκ ἐπιγινώσκετε, ὅτι Ἰησοῦς Χριστός οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; εἰ μήτι ἄρα ἀδόκιμοι ἐστε' (Β΄ Κορ. 13, 5)".

 
Ἔκδοση: "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ" 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)