Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

'Eπιστολή τοῦ Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ πρός τήν Ἱερά Σύνοδο Ἑλλάδος κατά τοῦ συμφώνου συμβίωσης τῶν ὁμοφυλοφίλων

'Eπιστολή τοῦ Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ
πρός τήν Ἱερά Σύνοδο Ἑλλάδος
κατά τοῦ συμφώνου συμβίωσης τῶν ὁμοφυλοφίλων

http://4.bp.blogspot.com/_gBC4hzTKw8c/S6DdLfcIEDI/AAAAAAAAEQs/nGWOb9JAbz4/s200/%CE%9A%CF%85%CE%B8%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BD+%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BC.jpg

Ἐν Κυθήροις τῇ 18 Ἰουνίου 2015 

Ἀριθ. Πρωτ.: 445 

Πρός
Τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰωάννου Γενναδίου 14
115 21 Ἀθήνας
 

 
Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Συνοδικοί,

Εὐσεβάστως προάγομαι, ἐν ὄψει τῆς ψηφίσεως ὑπό τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων τοῦ προωθουμένου σχεδίου νόμου ἐπεκτάσεως τοῦ «Συμφώνου Συμβίωσης» καί εἰς τά «ὁμόφυλα ζευγάρια», νά ὑποβάλω θερμόν αἴτημα ἐκτάκτου συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τό ζήτημα αὐτό ἀναμφιβόλως εἶναι φλέγον καί κατεπεῖγον καί θά κλονίσῃ συθέμελα τήν κοινωνίαν μας. Ἠθική καί πνευματική ἐκτροπή καί ἐκτροχιασμός ἄνευ προηγουμένου. Παραθεώρησις καί διαστροφή τῶν χριστιανικῶν ἠθῶν καί τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν καί κανόνων ὄχι μόνον τῆς χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας, ἀλλά καί τῆς θύραθεν τοιαύτης. Διαστρέβλωσις τῆς φυσιολογίας καί ὀντολογίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί ἐκχυδαϊσμός τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων. Παραπομπή εἰς τήν βιβλικήν ἐποχήν τῆς κτίσεως τοῦ πύργου τῆς Βαβέλ, τῶν Σοδόμων καί τῆς Γομμόρας καί τοῦ κατακλυσμοῦ τοῦ Νῶε.


Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, 
Ἅγιοι Συνοδικοί,

«Οἱ καιροί οὐ μενετοί». Ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ Χριστώνυμος Ὀρθόδοξος Λαός ἐπιζητεῖ καί ἀναμένει τήν ὡς οἷόν τε τάχιστα σύγκλησιν τοῦ Σεπτοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος διά τήν ἐπί τοῦ ἐξόχως νευραλγικοῦ ἀπό πνευματικῆς ἀπόψεως καί κατεπείγοντος θέματος τούτου Ἁγιογραφικήν καί Ἁγιοπατερικήν τοποθέτησιν Αὐτῆς.

Κρίνεται ἀπαραίτητος ἡ ἔκτακτος καί ἄμεσος σύγκλησις τῆς Ι.Σ.Ι. διά τήν ἠθικήν καί πνευματικήν στήριξιν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Μία σύσσωμος καί ὁμόφωνος Ἀπόφασις τῆς Ἱεραρχίας μας θά ἀναχαιτίσῃ τήν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων διά τήν ψήφισιν τοῦ ἔξωθεν εἰσαχθέντος καί ἐπιβαλλομένου ὀλεθρίου ἐθνοκτόνου νομοσχεδίου ἐπεκτάσεως τοῦ «Συμφώνου Συμβίωσης» καί εἰς τά «ὁμόφυλα ζευγάρια».

Καί ἐν ᾗ περιπτώσει κωφεύσει ἤ ἀδρανήσει ἡ πλειονοψηφία τῶν Βουλευτῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων καί χωρήσει εἰς τήν ὑπερψήφισιν αὐτοῦ, καί τότε ἡ ποιμαντική μας ἀγωνία καί ἐπαγρύπνησις δέν θά πέσουν εἰς τό κενόν, ἀφοῦ ὁλόκληρον τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα θά πανηγυρίσῃ τήν ἐκ ποιμαντικοῦ καθήκοντος ἐπιβεβλημένην θεοφιλῆ καί εὐπαρρησίαστον στάσιν καί πρωτοβουλίαν ἡμῶν.

Πιστεύω ὅτι παρόμοιον πόθον καί προβληματισμόν θά ἔχουν ἅπαντες οἱ Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί καί ὅλοι προθύμως θ' ἀνταποκριθῶμεν εἰς τήν προτεινομένην Σύναξιν. Συντάσσομαι ἐκθύμως μέ τήν πρός τοῦτο (τήν ἄμεσον καί ἔγκαιρον σύγκλησιν τῆς Ι.Σ.Ι. ἐπιχειρηματολογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀδελφοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.Χρυσοστόμου, διατυπωθεῖσαν διά τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 290/2015/15-6-2015 ἐγγράφου αὐτοῦ).

Ἐπί δέ τούτοις, ὑποσημειούμενος μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ, διατελῶ,

 
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Κοινοποίησις : εἰς ἅπαντα τά Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑλλαδικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)