Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

Περί νηστείας ἁγιογραφικές, ἀποστολικές καί ἁγιοπατερικές παραινέσεις καί ἀποδείξεις


Περί νηστείας 
ἁγιογραφικές, ἀποστολικές καί ἁγιοπατερικές 
παραινέσεις καί ἀποδείξεις 

http://1.bp.blogspot.com/-k3ZwNCs_ROk/VOV-nmTciGI/AAAAAAAAClU/g3qBXvCfUU4/s1600/safe_image-4.jpg

"Τοῦτο τό γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μή ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ".
(Ματθ. ιβ΄ 21)

"Ὅταν δέ νηστεύητε μή γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταί".
(Ματθ. στ΄ 16)

"Μή ἕνεκεν βρώματος καταλύετε τό ἔργον τοῦ Θεοῦ".
(Ρωμ. ιδ΄ 20)

"Καί νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καί νύκτας τεσσαράκοντα καί ἥγετο-ὁ Ἰησοῦς-ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τήν ἔρημον...καί οὐκ ἔφαγεν οὐδέν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις".
(Λουκ. θ΄ 14)

"Νηστεύσαντες προσευξάμενοι".
(Πράξεις)

"Νηστείαις καί δεήσεσι".
(Κατά Λουκᾶν)

"Παρήγγειλεν ἡμῖν αὐτός ὁ Ἰησοῦς νηστεύειν Τετάρτην καί Παρασκευήν".
(Ε΄ βιβλίο τῶν Ἀποστολικῶν διαταγῶν)

"Εἴ τις Ἐπίσκοπος ἤ Πρεσβύτερος, ἤ Διάκονος ἤ Ὑποδιάκονος ἤ Ἀναγνώστης ἤ Ψάλτης, τήν Ἁγίαν Τεσσαρακοστήν οὐ νηστεύει, ἤ Τετράδα ἤ Παρασκευήν, καθαιρείσθω. Ἐάν δέ λαϊκός ἀοφριζέσθω".
(69ος Κανών, Ἀποστολικές Διαταγές)

"Διά τοῦτο γάρ τήν ἀποχήν τῶν βρωμάτων κελεύει γενέσθαι ὁ Θεός ἵνα χαλινοῦντες στά σκιρτήματα τῆς σαρκός, καί εὐήνιον (πειθαρχικήν) αὐτήν ἀπεργαζόμεθα, πρός τήν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου ἐκπλήρωσιν".
(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

"Φιλήσωμεν τοίνυν νηστείαν ὅτι μήτηρ σωφροσύνης ἐστί καί πηγή φιλοσφοφίας ἁπάσης". 
(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

"Τό πολλά στεῖσθαι ζώων τε καί θηρίων ἴδιον, μάλιστα δέ παρδάλεως, καί λέοντος καί ἄρκτου καί αὐτῶν τῶν χοίρων, καί οὐκ ἀνθρώπων". 
(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

"Τό σῶμα τροφῆς δεῖται οὐ τρυφῆς, ὀλιγοδείας οὐ πλησμονῆς, αὐταρκείας οὐ πολυτελείας".
(Ἅγιος Ἰσίδωρος)

"Ἐπί οὐκ ἐνηστεύσαμεν, ἐξεβλήθημεν τοῦ Παραδείσου, νηστεύσομεν τοίνυν, ἵνα αὐτοῦ ἐπανέλθομεν".
(Ἅγιος Συνέσιος)

"Ἡ νηστεία ἐδόθη διά τοῦ ταπεινῶσαι τό σῶμα".
(Ἅγιος Τιμόθεος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας)

"Νηστεία ἐν τῷ Παραδείσῳ ἐνομοθετήθη, τήν πρώτην ἐντολήν λαβών ὀ Ἀδάμ...Οὐ φάγεσθε, τό δέ οὐ φάγεσθε, ἐστί νηστείας καί ἐγκρατείας νομοθεσία".
(Μέγας Βασίλειος)

"Ἄγγελοί εἰσιν οἱ καθ' ἑκάστην Ἐκκλησίαν ἀπογραφόμενοι τούς νηστεύοντας". 
(Μέγας Βασίλειος)

"Ὅρα μή διά μικράν ἡδονήν βρωμάτων, ζημιωθῆς τήν ἀπογραφήν τοῦ Ἀγγέλου". 
(Μέγας Βασίλειος) 

"Νηστεία, προσευχή εἰς οὐρανόν ἀναπέμπει, νηστεία οἴκων αὔξησις, ὑγείας μήτηρ, νεότητος παιδαγωγός, πρεσβύτας κόσμος".
(Μέγας Βασίλειος)
"Πᾶς ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται".
(Α΄ Κορ. θ΄ 25)

"Ὡς καπνός ἀποδιώκει τάς μελίσσας, οὔτως ἡ ἐγκράτεια τόν διάβολον".
(Μέγας Βασίλειος)

http://www.theodromia.gr/dat/2BD33546/image1.gif?635660479684687500

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)