Σελίδες

TRANSLATOR

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

Παραινετικά Κεφάλαια Ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ, Ι΄

Παραινετικά Κεφάλαια
Ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ,
Ι΄

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/eortologio/Agion_pics/Jan_13.jpg Διαβάστε τά ἄλλα κεφάλαια, ἐδῶ: Α΄ , Β΄ , Γ΄Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄ , Z' , Η΄ , Θ΄ , Ι΄ , ΙΑ΄ , ΙΒ΄ , ΙΓ' , ΙΔ' , ΙΕ΄ , ΙΣΤ'


http://poimin.gr/wp-content/uploads/2016/04/xristos_theos.jpg
Πρόσεχε μέ ἀκρίβεια τόν ἑαυτό σου, σάν νά βρίσκεσαι διαρκῶς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά μή κάνης τίποτε χωρίς τήν γνώμη Του.

Ἀντίθετα, εἴτε πρόκειται νά φάγης ἤ νά πιῆς ἤ νά κοιμηθῆς, ἤ νά συναντήσης κάποιον ἤ νά κάνης ὁτιδήποτε, νά ἐξετάζης προηγουμένως, ἐάν εἶναι σύμφωνο με τό θεῖο θέλημα, καί μετά νά τό κάνης καθώς ταιριάζει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 
Ἔτσι λοιπόν μέ ὅλα σου τά ἔργα καί τά λόγια θά Τόν δοξολογῆς καί θά ἔχης μέ τόν τρόπο αὐτό πολλές σχέσεις καί παρρησία ἐνώπιόν Του.


Γιά τό διαδίκτυο, ἀπό τό: 

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)