TRANSLATOR

Σελίδες

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

Συνέντευξη τοῦ κ. Κωνσταντίνου Σπαλιώρα, Προέδρου τῆς Π.Ε.Θ. στό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ (Ἰσλαμικές Σπουδές στό Α.Π.Θ.- Μάθημα Θρησκευτικῶν-Γενοκτονία Ποντίων- «Σύμφωνο συμβίωσης» ὁμοφυλοφίλων- Στάση τῶν Ἐπισκόπων καί τοῦ Ἁγίου Ὄρους στά φλέγοντα πνευματικά ζητήματα) Α΄ Μέρος Ἰσλαμικές Σπουδές στό Α.Π.Θ.Συνέντευξη τοῦ κ. Κωνσταντίνου Σπαλιώρα,
Προέδρου τῆς Π.Ε.Θ.
στό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ
(Ἰσλαμικές Σπουδές στό Α.Π.Θ.-
Μάθημα Θρησκευτικῶν-Γενοκτονία Ποντίων-
«Σύμφωνο συμβίωσης» ὁμοφυλοφίλων-
Στάση τῶν Ἐπισκόπων καί τοῦ Ἁγίου Ὄρους
στά φλέγοντα πνευματικά ζητήματα)
Α΄ Μέρος
Ἰσλαμικές Σπουδές στό Α.Π.Θ.Tό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ, εἴχαμε τήν τιμή νά πάρουμε Συνέντευξη ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Π.Ε.Θ. (Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων) κύριο Κωνσταντίνο Σπαλιώρα, στίς 21 Νοεμβρίου 2015 καί ἡμέρα ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου μας, μέ τήν Χάρη Της.
Ἡ Συνέντευξη ἀπευθύνει πρός τόν κ. Σπαλιώρα ἄκρως σημαντικά ἐρωτήματα, πού ἀφοροῦν τά τρέχοντα καί φλέγοντα ζητήματα τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τόν θεολογικό κόσμο καί τούς πιστούς γενικώτερα:
  • Τίς Ἰσλαμικές Σπουδές στό Α.Π.Θ., 
  • Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, 
  • Τήν γενοκτονία τῶν Ποντίων, 
  • Τό "σύμφωνο συμβίωσης τῶν ὁμοφυλοφίλων", 
  • Τήν στάση τοῦ ἐπίσημου Ἁγίου Ὄρους καί τῶν Ἐπισκόπων σέ ὅλα τά σημαντικά πνευματικά ζητήματα.
Λόγῳ τῆς μακρᾶς διάρκειας τῆς Συνέντευξης, τήν χωρίσαμε σέ τρία μέρη.

Α΄ Μέρος (Ἰσλαμικές Σπουδές στό Α.Π.Θ.) 
    
 Ἐρώτηση: 

       -Ἔχει διαρρεύσει ἡ πληροφορία ὅτι ἡ Κυβέρνηση αὐτές τίς ἡμέρες προχωρᾶ τό Νομοσχέδιο γιά τήν ἵδρυση Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στό Α.Π.Θ.. Τί γνωρίζετε ὡς Π.Ε.Θ. καί πῶς τοποθετεῖσθε στήν ἰδέα σύστασης μιᾶς τέτοιας Κατευθύνσεως;


 Ἀπάντηση:

-Ὡς Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων εὐθύς ἐξαρχῆς γνωρίζαμε τήν ἵδρυση Κατευθύνσεως τέτοιων Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ.. Εἶναι γνωστό σέ ὅλους μας ὅτι ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2014 ἤδη ἔχει ληφθεῖ αὐτή ἡ ἀπόφαση, διά τῆς ψηφοφορίας στή Συνέλευση τοῦ Τμήματος. Γι’ αὐτό καί ὡς Π.Ε.Θ. ἀντιδράσαμε  ἐγγράφως τόσο ἀπέναντι στούς Καθηγητές καί στούς συμμετέχοντες στή Συνέλευση τοῦ Τμήματος Θεολογίας, ὅσο καί ἀπέναντι στό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί στήν Ἱερά Σύνοδο. Ἔχουμε καλέσει κατ’ ἐπανάληψιν Μονές, κυρίως τίς Μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τήν Ἱερά Ἐπιστασία, νά πάρουν ξεκάθαρη θέση ὅσον ἀφορᾶ στήν προοπτική ἱδρύσεως Κατευθύνσεως Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ., γιατί θεωροῦμε ὅτι ἡ σύσταση τῆς συγκεκριμένης Κατευθύνσεως θά δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα.Ἐρώτηση:

-Πεῖτε μας ποιές συνέπειες διαβλέπετε ὅτι θά ὑπάρξουν σέ περίπτωση ἵδρυσης  Κατευθύνσεως τέτοιων σπουδῶν στό Α.Π.Θ.;     

Ἀπάντηση:

-Θεωροῦμε ὅτι ἡ συνύπαρξη τῶν Ὀρθόδοξων Θεολογικῶν Σπουδῶν με τήν Ἰσλαμική «θεολογία» στόν ἴδιο χῶρο, θά δημιουργήσει προβλήματα. Ἀρχικά πρέπει νά ποῦμε ὅτι πουθενά στόν κόσμο δέν ὑπάρχει ἡ συνύπαρξη τέτοιου τύπου Σπουδῶν! Δηλαδή τέτοιων ἀντιφατικῶν Σπουδῶν! Τό τονίζω αὐτό γιατί ἒχει εἰπωθεῖ ἀπό τούς ὑποστηρικτές τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς τῆς Κατευθύνσεως ὅτι ὑπάρχει, ἀλλά δέν ὑπάρχει! Πολύ περισσότερο δέν ὑπάρχει βέβαια στίς Ἰσλαμικές χῶρες. Ἂν μία τέτοια συνύπαρξη ἦταν σωστή, θά τήν εἶχαν υἱοθετήσει κάποιες χῶρες ἢ ἒστω μία χώρα. Κι ἂν εἴχαμε ἀγαθά πορίσματα ἀπό μία τέτοια συνύπαρξη, θά τά μελετούσαμε. Κανείς στόν κόσμο ὅμως δέν τό δέχεται, ὁπότε γιατί νά τό δεχτοῦμε ἐμεῖς;

Ἑπομένως, πιστεύουμε ὅτι μία πρώτη συνέπεια θά εἶναι ἡ ἀποκορύφωση τῶν φονταμενταλιστικῶν τάσεων καί ἀπό τίς δύο πλευρές, κυρίως ὅμως ἀπό τόν ἰσλαμικό χῶρο. Ἄν συσχετίσουμε τήν προοπτική ἱδρύσεως μίας τέτοιας Κατευθύνσεως μέ αὐτά πού συνέβησαν προσφάτως στήν Γαλλία καί στίς ἄλλες χῶρες, καθῶς καί μέ αὐτά πού συμβαίνουν τά τελευταῖα χρόνια ἀπό τό λεγόμενο «Ἰσλαμικό Κράτος» σέ συνανθρώπους μας καί δή σέ Χριστιανούς στήν Ἀνατολή, πιστεύουμε ὅτι στό τέλος ἡ δημιουργία ἑνός τέτοιου «μορφώματος» στό Θεολογικό Τμῆμα θά καταλήξει νά γίνει ἡ «φωλιά», ὅπου θά «ἐκπαιδεύονται» μέσα σέ μία Ὀρθόδοξη Σχολή, αὐτοί οἱ ὁποῖοι θά πολεμήσουν στή συνέχεια τούς Ὀρθοδόξους. Οἱ ἰδέες πού θά κυοφοροῦνται ἐκεῖ θά διακινοῦνται καί πρός τό ἐξωτερικό, ἀλλά θά δημιουργοῦν προβλήματα καί μέσα στήν Σχολή!

Καί τό μεγάλο πρόβλημα τελικά ἒγκειται στό ὅτι θά διακυβεύεται ἡ ἀσφάλεια καί ἡ προστασία καί τῶν ἴδιων τῶν φοιτητῶν! Διότι ποιός εἶναι αὐτός ὁ ὁποῖος θά μπορεῖ νά ἐξασφαλίσει τίς ἰσορροπίες ἀνάμεσα στίς ἀντίρροπες δυνάμεις, πού θά ἀναπτυχθοῦν στόν χῶρο αὐτόν; Ἐπιπλέον, ὑπάρχει καί τό πανεπιστημιακό ἄσυλο καί δέν θά μπορεῖ νά ἐπέμβει οὔτε ἡ Ἀστυνομία, οὔτε ἡ Πολιτεία! Ὅταν ὑπάρχει τό Κράτος, πού δέν μπορεῖ σύμφωνα μέ τόν νόμο νά ἐπέμβει στά κατά καιρούς ἐπεισόδια πού γίνονται ἐντός τοῦ Πανεπιστημιακοῦ χώρου, πῶς θά ἐπέμβει, ὅταν ὁ ἰσλαμιστής θά δημιουργήσει προβλήματα; Νομίζω πώς εἶναι πολύ δύσκολο νά ἀντιμετωπισθοῦν τέτοια προβλήματα. Θεωρῶ ὅτι εἶναι ἐπικίνδυνο αὐτό τό θέμα.

Ἓνα δεύτερο σημεῖο στό ὁποῖο θά ἢθελα νά σταθῶ, τό ὁποῖο συνιστᾶ τήν δεύτερη συνέπεια, εἶναι τό γεγονός ὅτι δέν εἶναι θεολογικά ὀρθόν στό ἕνα Τμῆμα νά διδάσκεται ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία, ἔτσι  ὅπως τήν σπουδάσαμε, τήν γνωρίσαμε καί τήν διδάσκουμε ὅλοι μας, εἴτε ὡς Καθηγητές τῆς Δευτεροβάμθμιας Ἐκπαίδευσης, εἴτε ὡς Καθηγητές τῶν Πανεπιστημιακῶν Σχολῶν, εἴτε ὡς Ἐπίσκοποι προερχόμενοι ἀπό αὐτές τίς Ὀρθόδοξες Θεολογικές Σχολές καί στό ἄλλο νά διδάσκεται τό Ἰσλάμ. Δέν μπορεῖ νά συνυπάρξει ὁ ἁγιοπατερικός λόγος, ὁ πλοῦτος τῆς Πατερικῆς- Ἐκκλησιαστικῆς Παράδοσης καί ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία, ἡ ὁποία γιά μᾶς εἶναι ἡ μοναδική Ἀλήθεια πού διδάσκουμε στόν κόσμο, ἡ Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ μας, μέ μιά ἄλλη «θεολογία». Ἄλλωστε τό Ἰσλάμ εἶναι περισσότερο ἕνα δικαιϊκό σύστημα, παρά μία καθ’ ὁλοκληρίαν θρησκευτική ἔκφραση κάποιου ἀνθρώπου.  Διαβάζοντας κανείς τό ἴδιο τό Κοράνι, διαπιστώνει ὅτι ἐπιδιώκεται ἀπό τήν ἀρχή ἕως τέλος ἡ ἐξασφάλιση τῆς δικαιοσύνης μέ ἕναν αὐστηρό τρόπο. Ἂς  μήν ξεχνᾶμε ἐπιπλέον ὅτι ἡ λέξη «ἰσλάμ» σημαίνει ὑποταγή! Ὑποταγή στόν Ἀλλάχ. Αὐτή εἶναι ἡ βασική ἐντολή τοῦ Κορανίου. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά στόν Χριστιανισμό, ἡ βασική ἐντολή εἶναι ἡ ἀγάπη. Πῶς μπορεῖ νά φαντασθεῖ κάποιος τήν συνύπαρξη τῆς ἀγάπης καί τῆς ὑποταγῆς-βίας; Ἡ ἀγάπη καί ἡ βία ἀποτελοῦν δύο ἀντιφατικές θεολογικές ἐκφράσεις-θέσεις, οἱ ὁποῖες θά δημιουργήσουν πολλαπλές συγκρούσεις καί σέ ἐπιστημονικό ἐπίπεδο.

Θέλει νά κάνει ἡ Πολιτεία Κατεύθυνση Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν; Ἄς τήν κάνει σέ ἕνα ἄλλο Τμῆμα. Ὄχι ὅμως μέσα στήν Ὀρθόδοξη Θεολογική Σχολή! Γιατί πρέπει νά μείνει ΟΡΘΟΔΟΞΗ ἡ Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Ἡ τρίτη συνέπεια ἔχει κοινωνιολογικές προεκτάσεις. Ζοῦμε σέ μία ὀρθόδοξη χώρα-κατά 97% σύμφωνα μέ τά στατιστικά στοιχεῖα στήν πατρίδα μας-καί ἔχουμε μία Ὀρθόδοξη Θεολογική Σχολή, τήν ὁποία εὐλαβοῦνται καί τιμοῦν πολλοί ξένοι ἐπιστήμονες καί ἄλλων δογμάτων (προτεσταντισμοῦ, ρωμαιοκαθολικισμοῦ κ.λ.π.) πού ἔρχονται καί μαθαίνουν τήν Ὀρθοδοξία ἤ ἀκοῦνε γιά αὐτήν καί θεωροῦν ὅτι ἔχουμε ἕναν πολύτιμο θησαυρό. Λοιπόν, ἐρχόμαστε τώρα ἐμεῖς αὐτόν τόν θησαυρό, τόν ὁποῖον διαχέουμε μέσα ἀπό τίς Σπουδές μας καί μέσα ἀπό τήν διδασκαλία μας στήν κοινωνία, νά τόν ἀμφισβητήσουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι! Καί πέρα ἀπό τόν ἐπιστημονικό χῶρο, τόν θεολογικό, ἐρχόμαστε νά τόν ἀμφισβητήσουμε καί στήν κοινωνία μας. Γιατί φαντασθεῖτε πώς σέ βάθος χρόνου θά ὑπάρξουν γενιές, οἱ ὁποῖες αὐτά πού πιστεύουμε ἐμεῖς σήμερα καί γιά τά ὁποῖα ἀγωνιζόμαστε, θά τά βλέπουν σάν ἕνα παραμύθι. Σάν ἕναν μύθο ὁ ὁποῖος πέρασε κάποτε στήν ἱστορία καί δέν εἶχε καθόλου τήν ἀξία καί τήν σπουδαιότητα αὐτήν πού ἐμεῖς προβάλλουμε σήμερα. Κι αὐτό, γιατί θά ὑπάρξει ἕνας πνευματικός ἐρμαφροδιτισμός, μία πολυθρησκειακή ἐξίσωση τῶν πάντων, ὥστε δέν θά μπορεῖ ὁ καθένας νά διακρίνει τήν ἀλήθεια ἀπό τό ψέμα, γεγονός πού θά δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα καί στήν συνύπαρξη τῶν ἀνθρώπων μέσα στήν κοινωνία, ὄχι μόνο τῶν ἀλλόθρησκων, ἀλλά καί τῶν ἴδιων τῶν ὁμόθρησκων, τῶν Ὀρθοδόξων.Ἐρώτηση:

-Πῶς ἑρμηνεύετε τήν στάση ὀρθοδόξων Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, πρωτοσταντοῦτος τοῦ κ. Σταμούλη, νά ψηφίσουν τήν διδασκαλία τοῦ αἱρετικοῦ Ἰσλάμ στήν Θεολογική Σχολή;

Ἀπάντηση:

-Ἀναλογιζόμενος ὅλους αὐτούς, μέ πολλούς ἀπό τούς ὁποίους ὑπῆρξα καί συμφοιτητής μέ μιά διαφορά δύο ἤ τριῶν ἐτῶν καί στό ἴδιο ἔτος, πρίν ἀπό ἀρκετά χρόνια, μοῦ γεννήθηκε μία ἀπορία. Τότε, ὅταν σπουδάζαμε-καί τό διδάσκουμε κι ἐμεῖς στά Σχολεῖα μας σήμερα-μᾶς ἔλεγαν οἱ διδάσκαλοι μας, οἱ Καθηγητές μας, τήν ἐποχή ἐκείνη, ὅτι παρέλαβαν μιά παρακαταθήκη ἀπό τούς προκατόχους καί εἶχαν μιάν εὐθύνη, αὐτήν τήν παρακαταθήκη τήν πνευματική, τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, νά τήν διατηρήσουν ἀνόθευτη καί συγχρόνως νά τήν μεταλαμπαδεύσουν σέ ἐμᾶς ἐκείνη τήν ἐποχή καί δι’ ἡμῶν μέ βάση τήν διαδοχή, νά γίνει ἡ διάδοση τῆς Πίστεώς μας στίς ἑπόμενες γενιές. Πῶς μποροῦν αὐτοί οἱ νέοι Θεολόγοι τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος Θεσσαλονίκης νά ἀντιπαρέλθουν τόν λόγο, τόν πνευματικό λόγο, τῶν μεγάλων Διδασκάλων πού γνωρίσαμε τήν ἐποχή ἐκείνη-καί θά τολμήσω νά ἀναφέρω δύο-τρία ὀνόματα τῶν Καθηγητῶν πού γνώρισα ἐγώ, ὅπως τόν κ. Γ. Μαντζαρίδη, τόν κ. Β. Γιούλτση, τόν κ. Ἰ. Κογκούλη, τόν μακαριστό Δ. Τσάμη-καί νά προσπαθοῦν ἐπιπλέον νά δημιουργήσουν ἕνα ἐντελῶς διαφορετικό «θεολογικό, θολό τοπίο» μέσα στήν Ὀρθόδοξη Θεολογική Σχολή καί δή τῆς Θεσσαλονίκης; Ἔχω ὅμως καί ἕνα ἐρώτημα: ποιά εἶναι ἡ στοχοθεσία τους τελικά; Γιατί δέν ἐνδιαφέρονται κατά τόν ἴδιο τρόπο νά ἐνδυναμώσουν ἀκόμα περισσότερο τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι Λόγος ἀγάπης καί Λόγος πραότητας καί ἡρεμίας μέσα στόν κόσμο, ἡ ἐφαρμογή τοῦ ὁποίου θά ἐπιλύσει ὅλα αὐτά τά προβλήματα, τά ὁποῖα μᾶς ἀπασχολοῦν;Ἐρώτηση:

-Πῶς ἑρμηνεύετε τήν στάση τῶν τεσσάρων Μητροπολιτῶν τῆς Θράκης, ἡ ὁποία ἐνθαρρύνει τήν ἵδρυση Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στό Α.Π.Θ.; Δικαιολογεῖται νά εἶναι αὐτή, ἔστω καί ἐάν δέχθηκαν πιέσεις; Ἀκούγεται πώς ἀσκήθηκαν πιέσεις ἀπό τήν Ἀμερικανική Πρεσβεία καί ἴσως ὄχι μόνο ἀπό αὐτήν…

Ἀπάντηση:

-Δέν μπορῶ νά πάρω θέση γιά τό ἄν πιέστηκαν καί δέν μέ ἀφορᾶ, ἂν ἒλαβε χώρα κάτι τέτοιο.  Ἔχουν πάρει θέση ὑπέρ κι ἐδῶ πρέπει νά λάβουμε ὑπόψιν ὅτι αὐτοί οἱ Μητροπολίτες ζοῦν καί συνυπάρχουν μέ Μουσουλμάνους στήν περιοχή ἐκείνη, οἱ ὁποῖοι εἶναι Ἕλληνες πολίτες. Αὐτό δέν τό ἀμφισβητεῖ κανένας. Καί καλά κάνουν κι ἀγωνίζονται. Ἀλλά εἶναι ἄλλο τό γεγονός ὅτι αὐτοί συνυπάρχουν στήν Θράκη μας μέ τούς Ἓλληνες Μουσουλμάνους κι ἄλλο τό νά ἱδρύεται Κατεύθυνση Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν μέσα σέ Ὀρθόδοξη Θεολογική Σχολή. Ἐμεῖς ὡς Π.Ε.Θ. ἐκφράζουμε τήν ἔνστασή μας ἀπέναντι στήν στάση τῶν Μητροπολιτῶν, διότι μπορεῖ νά ἔχουν τήν ἐμπειρία τῆς συνολικῆς συνύπαρξης μέ τό Ἰσλάμ, ὅμως δέν ἔχουν τήν ἐμπειρία τῶν Θεολογικῶν Σπουδῶν μαζί μέ τό Ἰσλάμ καί δέν ἀναλογίζονται τίς παρεκτροπές, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νά συμβοῦν μέσα ἀπό αὐτήν τήν συνύπαρξη. Ἑπομένως, δέν συμφωνοῦμε μέ τήν στάση τους.Ἐρώτηση:

-Σέ περίπτωση ὑλοποιήσης ἱδρύσεως μίας τέτοιας Κατευθύνσεως, ἡ Π.Ε.Θ. διατίθεται νά προσφύγει στό ΣτΕ (Σύμβουλιο τῆς Ἐπικρατείας) γιά τήν ἀκύρωσή του; Σέ ποιές ἄλλες ἐνέργειες ἔχετε σκοπό νά προβεῖτε;

Ἀπάντηση:

-Ἐμεῖς σέ συνεργασία καί μέ τήν Μητρόπολη Θεσσαλονίκης-γιατί εἶναι ἐντός τῶν ὁρίων της τό Α.Π.Θ. καί δή τό Θεολογικό Τμῆμα-καί μέ βάση τήν νομική κατοχύρωση μίας τέτοιας προσφυγῆς, κατόπιν τῶν συμβουλῶν καί τῶν Νομικῶν μας, φυσικά θά ἀντιμετωπίσουμε τό θέμα μέ τόν δέοντα τρόπο, ὥστε νά ἀντισταθοῦμε στήν ὕπαρξη μίας τέτοιας Κατεύθυνσης στήν Ὀρθόδοξη Θεολογική Σχολή. Καί τό ἐρώτημα πού τίθεται τώρα εἶναι τό ποιός θά διδάξει τίς Ἰσλαμικές Σπουδές. Θά διδάξουν οἱ ἴδιοι οἱ Ὀρθόδοξοι ἐπιστήμονες ἰσλαμική θεολογία;…Θά φέρουν Μουσουλμάνους Πανεπιστημιακούς νά διδάξουν; Τό ἐρώτημα πού τίθεται  μετά εἶναι τό ποιός θά χρηματοδοτήσει τήν ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ Τμήματος. Αὐτό ἀπαιτεῖ ἐπιπλέον ἔξοδα. Ὅταν τό Α.Π.Θ. ἔχει σοβαρά οἰκονομικά προβλήματα, ὅπως φημολογεῖται, ποιός θά ἀναλάβει αὐτή τήν οἰκονομική εὐθύνη; Τίθενται ἐρωτήματα τά ὁποῖα πρέπει νά ἀπαντηθοῦν καί μάλιστα νά ἀπαντηθοῦν ἐπίσημα. Ποιός θά εἶναι ὁ χρηματοδότης, πού θά στηρίξει αὐτήν τήν Κατεύθυνση Σπουδῶν;

Και τελικά-γιά νά ἐπανέλθουμε στό σημαντικό-ὅταν πουθενά στόν κόσμο δέν ὑφίσταται ἡ συνύπαρξη τέτοιου τύπου Σπουδῶν, ἐμεῖς γιά ποιόν λόγο νά τήν δεχτοῦμε καί νά τήν ὑλοποιήσουμε; 
(συνέχεια μέ Β΄ καί Γ΄ Μέρος τῆς συνέντευξης γιά τά ὑπόλοιπα φλέγοντα ζητήματα)

Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/
 

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)