Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Εἶναι σωστό ὁ μοναχός νά ἔχει σχέσεις μέ τούς κατά κόσμον οἰκείους του; (στ΄μέρος) Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος (Παραίνεσις η') (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ)ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
Εἶναι σωστό ὁ μοναχός 
νά ἔχει σχέσεις μέ τούς κατά κόσμον οἰκείους του; 
(στ΄μέρος)
 Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος 
(Παραίνεσις η')

 http://xristianos.gr/forum/eikones/agioi_tis_orthodoksias/osios_efraim_suros_863.jpg

Διαβάστε τά πέντε προηγούμενα μέρη α΄, β΄, γ΄, δ', ε΄ ἀντίστοιχα ἐδῶ:

http://xristianos.gr/forum/eikones/xristianika_psixofeli/theologikos_logos/proseuxeste_kai_eiste_dikaioi.jpg
Διά δέ τά συμβαίνοντα σκάνδαλα, γινώσκομεν ἐκεῖνον, ὅστις εἶπε. "Μή κρίνετε διά νά μή κριθῆτε` διότι δ' ὁποίας κρίσεως κρίνετε, θέλετε κριθῆ· καί δι' ὁποίου μέτρου μετρεῖτε, θέλει σᾶς μετρηθῆ κτλ.". Διά νά ἔχῃς δέ βοήθημα εἰς τόν λογισμόν σου, συλλογίσου, ὅτι ὁ δίκαιος Λώτ κατῲκει εἰς τά Σόδομα, ἀλλά δέν συμπαρεσύρθη ὑπό τῆς ὑπερηφανείας καί τῆς ἀσελγίας τῶν κατοίκων τῆς χώρας ἐκείνης· διά τοῦτο καί ἐσώθη, καθώς εἶναι γεγραμμένον· "Διότι καί μέ τά ὄμματα καί μέ τήν ἀκοήν ὁ δίκαιος ἐκεῖνος, ἐπειδή κατῲκει μεταξύ των, ἐβασάνιζε καθ' ἡμέραν τήν δικαίαν ψυχήν του μέ ἀθέμητα ἔργα", ἀλλά τί λέγει κατόπιν; "Γινώσκει ὁ Κύριος νά σώζῃ τούς εὐσεβεῖς ἀπό τούς πειρασμούς, τούς δέ ἀδίκους νά τηρῇ κολαζομένους εἰς τήν ἡμέραν τῆς κρίσεως κτλ."
Μή λοιπόν σήμερον ἐγκράτεια καί πρᾳότης, καί αὔριον ἀκρασία καί ὑπερηφάνεια`  
μή σήμερον ἡσυχία, καί ἀγρυπνία, καί ταπείνωσις, καί αὔριον περισπασμοί, καί ὕπνος ἀχόρταστος καί ἀνυποταγή, καί τά τούτοις ὅμοια. 
Μή σήμερον ἄρνησις κόσμου, ἄρνησις των γηΐνων πραγμάτων ἄρνησις καί πατρίδος, καί φίλων, καί αὐτῶν τῶν κατά σάρκα γονέων (πολλῷ δέ μᾶλλον καί τῶν ὑπολοίπων κατά σάρκα συγγενῶν), διά τήν εἰς τόν Κύριον ἐλπίδα, καί αὔριον νά ἐπιζητῶμεν χώραν καί πατρίδα καί κληρονομίαν, διά νά βυθίζωμεν ἑαυτούς εἰς πολλά κακά. 
http://www.sakketosaggelos.gr/Images/Uploaded/image001(401).jpgΔιότι ἠ γυνή τοῦ Λώτ, ἐπειδή ἐστράφη εἰς τά ὀπίσω, ἔγινε στήλη ἅλατος. Διό καί ὁ Κύριος μᾶς διδάσκει, λέγων· "Οὐδείς ὅστις βάλλει τήν χεῖρα εἰς τό ἄροτρον καί ἔπειτα στραφῆ εἰς τά ὀπίσω, εἶναι ἄξιος διά τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν."
Ἔχε λοιπόν πάντοτε εἰς τόν νοῦν σου τήν ἡμέραν ἐκείνη, κατά τήν ὁποίαν ἀφῆσας πάντας ἐξῆλθες τοῦ κόσμου διά τόν Κύριον, καί ὅτε ἦσο θερμός εἰς τόν φόβον τοῦ Θεοῦ, καί ἡ ψυχή ἦτο ἐνθουσιασμένη διά τόν Κύριον, καί τόν στοχασμόν τοῦτον ἔχε εἰς τόν νοῦν σου μέχρι τέλους, (διότι ὅστις ὑπομείνῃ μέχρι τέλους, αὐτός θέλει σωθῇ), διά νά λάβῃς τόν μισθόν τῆς ἐργασίας μετά τῆς αἰωνίου ζωῆς. Διότι προσῆλθες εἰς τόν ἀληθινόν Θεόν, ἀφοῦ κατενόησας τά πάντα, διά νά κερδήσῃς τόν Χριστόν,  
ᾦ ἡ δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
 http://www.orthkiba.org/images/aktuell/ornament.gif

Λόγοι παραινετικοί πρός ἀσκητάς,
Ἀσκητικά Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου,
Ἐκδόσεις Β. Ρηγοπούλου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)