Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

TRANSLATOR


" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)
Σχόλια υβριστικά, κακεντρεχή, αγενή, ασεβή, προσβλητικά, αναπόδεικτα, χωρίς χριστιανικό ήθος ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ!

Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Οἱ ἐπίσκοποι, οἱ πρεσβύτεροι, οἱ διάκονοι, οἱ ἄρχοντες, οἱ λαϊκοί καί οἱ αἱρέσεις στήν Δευτέραν Παρουσίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ! Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος


Οἱ ἐπίσκοποι, οἱ πρεσβύτεροι, οἱ διάκονοι, 
οἱ ἄρχοντες, οἱ λαϊκοί
καί οἱ αἱρέσεις
στήν Δευτέραν Παρουσίαν
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ!
Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος

 http://2.bp.blogspot.com/-D5aaZtC2pHg/UUwjng2bQbI/AAAAAAAAGS0/fk6wGBKtpJ0/s1600/%CE%95%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%B9%CC%81%CE%BC.jpg

...Τότε, φιλόχριστοι, πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἱσταμένη ἐν τῷ μέσῳ βασιλείας καί κρίσεως, ἀν τῷ μέσῳ ἀνέσεως καί ἀνάγκης, πάντες, λέγω, θέλουσι προσμένει τήν φοβεράν ὥραν τῆς κρίσεως, καί οὐδείς θέλει δυνηθῆ νά βοηθήσῃ οὐδένα. Τότε ἕκαστος θέλει ζητηθῆ διά τήν ὁμολογίαν τῆς πίστεως, καί τήν συνταγήν τοῦ βαπτίσματος, καί τήν ἀμίαντον πίστιν ἀπό πάσης αἱρέσεως, καί τήν σφραγίδα ἄθραυστον, καί τόν χιτῶνα ἀμόλυντον, κατά τό γεγραμμένον.
...

 http://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2012/02/lastjudgment_-600x397.jpg

Διά ταύτην λοιπόν τήν ἀποταγήν καί τήν καλήν ὁμολογίαν θά ζητηθῇ ἕκαστος ἐξ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρα καί ἡμέρᾳ ἐκείνη. Διότι εἶναι γεγραμμένον. "Ἐκ τῶν λόγων σου θέλεις δικαιωθῇ" καί πάλιν ὁ Κύριος λέγει· "Ἐκ τοῦ στόματός σου θέλω σέ κρίνει, πονηρέ δοῦλε". Φανερόν λοιπόν εἶναι, ὅτι οἱ λόγοι ἡμῶν ἤ κατακρίνουσιν ἤ δικαιοῦσιν ἡμᾶς κατά τήν ὥραν ἐκείνην
Κατά ποῖον δέ τρόπον ἐρωτῶνται; 
Ἐπερωτῶνται οἱ ποιμένες, ἤγουν οἱ ἐπίσκοποι, καί περί τῆς ἰδίας διαγωγῆς, καί ὑπέρ τῆς ποίμνης αὐτῶν· καί ζητεῖται λόγος παρ' ἑκάστου διά τά λογικά πρόβατα, τά ὁποῖα παρέλαβε παρά τοῦ ἀρχιποίμενος Χριστοῦ. Ἐάν δέ ἐξ ἀμελείας παραλειφθῇ πρόβατον, τό αἷμα αὐτοῦ ἐκ τῶν χειρῶν του ζητεῖται.Ὅμοίως δέ καί οἱ πρεσβύτεροι θέλουσι δώσει λόγον ὑπέρ τῆς ἐκκλησίας αὐτῶν. Πρός τούτοις δέ καί οἱ διάκονοι καί πᾶς πιστός ὑπέρ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, ὑπέρ τῆς γυναικός, καί τῶν τέκνων, καί τῶν δούλων, καί τῶν δουλευτριῶν, θέλει δώσει λόγον, ἐάν ἀνέθρεψεν αὐτούς ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου, καθώς παραγγέλει ὁ Ἀπόστολος. Τότε ἐπερωτῶνται βασιλεῖς καί ἄρχοντες, πλούσιοι καί πένητες, μικροί καί μεγάλοι, περί τῶν ἔργων, τά ὁποῖα ἔπραξαν· διότι εἶναι γεγραμμένον. "Πάντες θέλομεν παρασταθῆ εἰς τό βῆμα τοῦ Χρισοτῦ", διά νά φέρῃ ἕκαστος ὅσα ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθόν, εἴτε πονηρόν. Καί ἀλλαχοῦ "Δέν ὑπάρχει κανείς, ὅστις λυτρώνει ἐκ τῶν χειρῶν μου" (ὁμιλεῖ ὁ Κύριος).
...
"Φοβερά εἶναι ἡ ὀργή τῆς ἀπειλῆς Σου εἰς τούς ἀμαρτωλούς". Οὐαί εἰς ἐκείνους οἵτινες πίνουσιν οἶνον μέ τύμπανα καί αὐλούς, καί δέν παρατηροῦσι τά ἔργα τοῦ Κυρίου μήτε ἐνθυμοῦνται τούς λόγους Του· 
Οὐαί εἰς ἐκείνους, οἵτινες ὑβρίζουσι τάς θείας Γραφάς·
...
Οὐαί εἰς τούς προσέχοντας εἰς πνεύματα πλάνης καί εἰς διδασκαλίας δαιμονιώδεις· διότι δι' αὐτῶν θά καταδικασθῶσιν εἰς τήν ἄλλην ζωήν· 
Οὐαί εἰς ἐκείνους οἵτινες ψηφίζουσι ψηφίσματα ἄδικα· 
Οὐαί εἰς τούς ὅσοι μιαίνουσι τήν ἁγίαν πίστιν μέ αἵρεσιν, ἤ συναναστρέφονται μέ αἱρετικούς· ...
 ...

 http://static.pblogs.gr//260194-Gehenna.jpg

ΑΣΚΗΤΙΚΑ
ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ἐκδόσεις Β. Ρηγοπούλου (ἀπό σελίδες: 315, 316, 317, 318)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)