Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Τά πάθη τῆς σαρκός ὁδηγοῦν στόν θάνατο! (Ὁ Κύριος εἶπε...) Μ.Σ. ἐκπ/κός


Τά πάθη τῆς σαρκός ὁδηγοῦν στόν θάνατο!
(Ὁ Κύριος εἶπε...)
Μ.Σ. ἐκπ/κός

 http://www.healthyliving.gr/wp-content/uploads/2012/10/homofilofilia.jpg

Γράφει: Μ.Σ. ἐκπ/κός-ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ὁ Κύριος εἶπε:
"οἱ γάρ κατά σάρκα ὄντες 
τά τῆς σαρκός φρονοῦσιν, 
οἱ δέ κατά πνεῦμα τά τοῦ πνεύματος.
τό γάρ φρόνημα τῆς σαρκός θάνατος,

τό δέ φρόνημα τοῦ πνεύματος ζωή καί εἰρήνη· 
τό φρόνημα τῆς σακρός ἔχθρα εἰς Θεόν· 
τῷ γάρ νόμῳ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται· οὐδέ γάρ δύναται·
οἱ δέν ἐν σακρί ὄντες Θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται".
(Ρωμ. η' 5-8)

http://www.leitv.it/giardinieri-in-affitto/wp-content/blogs.dir/10/files/fiori-primaverili-vaso/fiori-primaverli-viole.jpg 
Αὐτός πού ἐπιλέγει νά ζήσει μέ τά χοϊκά πάθη τῆς φθαρτῆς σαρκός του,
παύει νά θρέφει καί νά ζωοποιεῖ τό ἄφθαρτο πνεῦμα του
μέ τίς ἀρετές καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ
κι ἔτσι, 
καθιστᾶ αὐτά τά δύο-σάρκα καί πνεῦμα-ἐχθρούς μεταξύ τους!
Κι ἐπειδή ὁ Θεός εἶναι Ἀθάνατον Πνεῦμα,
αὐτομάτως καί ὁ σαρκικός ἄνθρωπος γίνεται ἐχθρός τοῦ Οὐράνιου Θεοῦ.
Αὐτό σημαίνει πώς
ἀνοίγει μόνος του μία τρύπα στό χῶμα καί ρίπτει οἰκειοθελῶς 
τόν ἑαυτό του μέσα σέ αὐτήν,
κόβοντας τά νήματα ἀνάβασής του πρός τά Οὐράνια!

http://4.bp.blogspot.com/-af8-AUPKmVw/UnofaEzEeWI/AAAAAAAABd8/lnR0-VrBG5k/s1600/1017260_+copy.jpg

Δύο ἄνθρωποι πού μιλοῦν δύο ξένες μεταξύ τους γλῶσσες,
δέν μποροῦν νά ἐπικοινωνήσουν.
Ἔτσι μπορεῖ νά συμβεῖ κι ἀνάμεσα στήν σάρκα καί στό πνεῦμα!
Ἄν ἡ πρώτη (σάρκα) δέν μάθει "τήν γλῶσσα" τοῦ δευτέρου (πνεῦμα)
πού εἶναι ἀνωτέρα καί ἡγεμονική δύναμις στόν ἄνθρωπο 
κι ἄν δέν ἀνταποκρίνεται στά κελεύσματά της,
ἀντιτασσόμενα μεταξύ των αὐτά τά δύο-σάρκα καί πνεῦμα-δέν θά κοινωνήσουν ποτέ
καί τότε ὁ ἄνθρωπος θά ζεῖ διχασμένα!
Κι ἐπειδή ὁ Θεός εἶναι τό Ἀνώτερον, Αἰώνιον, Ἀθάνατον, 
Ἀπαθές καί Ἄπειρον Πνεῦμα,
ἡ ὄντως Ζωή,
αὐτομάτως ὁ σαρκικός ἄνθρωπος πού ὁμιλεῖ 
τήν "γλῶσσα τοῦ σώματος τῶν ὀλεθρίων παθῶν"
κι ὄχι "τήν γλῶσσα τοῦ ἐλευθεροποιοῦ πνεύματος",
ἀντιτάσσεται μέ Αὐτόν, διχάζεται ἀπό Αὐτόν, παύει τήν κοινωνία του μέ Αὐτόν,
χωρίζει ἀπό Αὐτόν!
Καί τί χειρότερο ὑπάρχει, 
ἀπό τό νά ἔχει τή δυνατότητα ὁ μηδαμινός ἄνθρωπος
νά ἐπικοινωνεῖ μέ τόν Παντοδύναμο Θεό...
ὅμως αὐτός νά προτιμᾶ τίς "συνομιλίες" μέ θνητούς καί δαίμονες!...
 http://www.4moms.gr/wp-content/media/broken-heart.jpg
Ὁ ἄνθρωπος φτιάχτηκε κατ' εἰκόνα Θεοῦ
καί μέ σκοπό τό καθ' ὁμοίωσιν.
Τό πνεῦμα στρέφει τόν ἄνθρωπο πρός τά ἄνω, 
ὥστε νά καθρεπτίζεται  μέ τόν Οὐράνιο Θεό
κι ἔτσι, τόν ὁδηγεῖ στό καθ' ὁμοίωσιν μέ Αὐτόν καί στήν σωτηρία!
Ἀντίθετα,
τά πάθη τῆς σαρκός στρέφουν τόν ἄνθρωπο πρός τά κάτω,
ὥστε νά καθρεπτίζεται
μέ τούς κατοίκους τοῦ ἐπίγειου κόσμου, τούς θνητούς καί δαίμονες
κι ἔτσι, βουλιάζουν τό καθ' ὀμοίωσιν στόν βυθό τῆς ἀπωλείας ὡς ψεύτικο εἴδωλο!  
http://www.terrapapers.com/wp-content/uploads/2013/02/1-74.jpg 
Τά πάθη τῆς σαρκός,
ὄχι μόνο ἐπισπεύδουν τήν φθορά τῆς ἤδη φθαρτῆς σαρκός,
διότι τήν ταλαιπωροῦν ἔτι περισσότερο ἀπό τίς φυσικές χρεῖες κι ἀντοχές της,
ἀλλά στεροῦν καί τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν αἰώνια ἀφθαρσία τῆς σωτηρίας!
Τά πάθη τῆς σαρκός εἶναι ἡ σηψεμία τοῦ πνεύματος!
"Ἐξασφαλίζουν" σίγουρα στόν ἄνθρωπο τόν αἰώνιο θάνατο! 
 http://www.sunhome.ru/UsersGallery/wallpapers/223/cherep-kartinka-oboi.jpg

Ὁ Κύριος δέν εἶναι ἀναμάρτητος μόνο σάν Πνεῦμα,
ἀλλά ὑπῆρξε καί ὡς ἄνθρωπος ἀναμάρτητος
καί ἐλεύθερος ἀπό τά πάθη τῆς σαρκός!  
Ὁ καθένας μας ἀποφασίζει ἄν θά γίνει ἐλεύθερος δοῦλος Αὐτοῦ τοῦ Κυρίου
ἤ σκλαβωμένος "ἐλευθεριάζων" τῶν παθῶν τῆς σαρκός του! 
Τό κείμενο γράφτηκε ἀπό:
Μ.Σ. ἐκπ/κός-ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ (http://kaiomenivatos.blogspot.gr/) 

http://4.bp.blogspot.com/_2QPTziMZEJ0/TNmVHFnE0GI/AAAAAAAAA_M/3jsM9wLyvVQ/s320/life-purpose.jpeg
Τό σῶμα μᾶς πάει στόν τάφο, τό πνεῦμα μᾶς πάει στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)