Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Ποῦ ὀφείλονται ὅλες οἱ ἁμαρτίες καί πῶς ἀποκτῶνται "τά φάρμακά" τους; Ἀρχιμ. Φιλόθεος Ζερβάκος (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ)


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
Ποῦ ὀφείλονται ὅλες οἱ ἁμαρτίες
καί πῶς ἀποκτῶνται "τά φάρμακά" τους;
Ἀρχιμ. Φιλόθεος Ζερβάκος

 http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2014/04/%CE%A6%CE%99%CE%9B%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%9F-%CE%96%CE%95%CE%A1%CE%92%CE%91%CE%9A%CE%9F44.png
Ὅλαι αἱ ἁμαρτίαι προέρχονται 
ἀπό τήν ἔλλειψιν τῆς ταπεινοφροσύνης καί τῆς ἀγάπης!
(11-3-1974)

http://4.bp.blogspot.com/-eqbS6chlHkM/UydD322vX8I/AAAAAAAAp-k/Qg_0OzS8HFg/s1600/AGAPI.jpg
Ἐπειδή ἔχω πλῆθος ἐπιστολῶν ἀπό ὅλην τήν οἰκουμένην καί ζητοῦν συμβουλάς καί δέν προφθάνω νά ἀπαντῶ δύο μόνον συμβουλάς σᾶς δίδω, διά νά φυλαχθῆτε ἀπό τάς παγίδας τοῦ παμπονήρου κάι παγκακίστου διαβόλου, ὁ Ὁποῖος ὡς λέων ὡρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίη. Ἡ μία συμβουλή εἶναι νά φροντίσης νά ἀποκτήσης τήν ταπείνωσιν, καί ἡ ἄλλη τήν ἀγάπην
Καί ἐπειδή ὅλοι οἱ ἄνθρωποι δέν ἔχομεν ταπείνωσιν καί ἀγάπην διά τοῦτο ἁμαρτάνομεν. Ἐάν εἶχον ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ταπείνωσιν καί ἀγάπην θά ζοῦσαν ὡς Ἄγγελοι· δέν θά ἐγίνετο εἰς τήν γῆν κανένα κακόν. Ὅλα τά κακά, ὅλαι αἱ ἁμαρτίαι, ὑπερηφάνειαι, φθόνοι, φόνοι, πλεονεξίαι, φιλαργυρίαι, ἀδικίαι, ψεύδη, συκοφαντίαι, ἀσέλγεια, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, ἀρσενοκοιτίαι (ὁμοφυλοφιλίες), ὅλα ὅλα προέρχονται ἀπό τήν ἔλλειψιν τῆς ταπεινοφροσύνης καί τῆς ἀγάπης. 

-Καί πῶς δύναται ὁ ἄνθρωπος νά ἀποκτήση τάς μεγάλας αὐτάς ἀρετάς; 

-Θά τάς ἀποκτήση ὄχι ἀμελῶν καί κοιμώμενος, ἀλλά προσευχόμενος καί βιάζων τόν ἑαυτόν του. Ἡ ἀμέλεια γεννᾶ πάσας τάς κακίας καί δυστυχίας, ἡ δέ ἐπιμέλεια νικᾶ πάσας τάς δυσκολίας καί ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπον εἰς δρόμον εὐτυχίας, καί οἱ ἀρχαῖοι σοφοί ἔλεγον· τῇ ἐπιμελείᾳ πάντα δοῦλα γίγνεται
Ὅταν παρακαλῆς τόν Θεόν μέ ἐπιμέλειαν, προθυμίαν, εὐλάβειαν κάι πίστιν, ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος εἶπεν· αἰτεῖτε καί δοθήσεται, ζητεῖτε καί εὑρήσετε..., θά σοῦ δώση, ἐπειδή Θεόν ἀδύνατον ψεύσασθαι. Ὅταν ἀποκτήσης τήν ἀγάπην, ἀποκτᾶς τόν Θεόν, ὁ ὁποῖος εἶναι ὅλος ἀγάπη...Ὅταν δέ ὁ Θεός μεθ' ἡμῶν, τότε οὐδείς καθ' ἡμῶν· καί ὅταν ἀποκτήσης πάλιν τήν ταπείνωσιν ὁ Θεός θά εἶναι μαζί σου, ἐντός σου...
http://4.bp.blogspot.com/-sqd0v-8H-dM/UbixG7oKcAI/AAAAAAAAEl8/5Rc6a8q8QDo/s1600/p.txt.jpegΠρόσεξε, ὅταν ἀποκτήσης αὐτάς τάς δύο ἀρετάς θά εἶσαι εὐτυχής, θά ἔχης μαζί σου τόν Θεόν. Μεγαλυτέρα εὐτυχία ἀπό αὐτάς δέν ὑπάρχει. Ὅλοι οἱ Ἅγιοι, ἐάν δέν εἶχον ἀγάπην καί ταπείνωσιν δέν θά ἐγίνοντο Ἅγιοι. Αὐτή ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἐάν δέν εἶχε ἀγάπην κάι ταπείνωσιν δέν θά ἐγίνετο Μητέρα τοῦ Θεοῦ, Βασίλισσα τῶν Ἀγγέλων, τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς...

Ὡς πενυματικός σας πατήρ, ἐάν ἀναχωρήσω, σᾶς ἀφίνω εἰς τήν προστασίαν καί κηδεμονίαν τοῦ Παναγάθου Θεοῦ καί τῆς Παναγίας Μητρός Αὐτοῦ. Ἐάν ὅμως φυλάξετε τάς δύο συμβουλάς, τήν ταπείνωσιν καί τήν ἀγάπην θά ἔχετε τόν Θεόν ὄχι μακράν, ἀλλ' ἐντός σας καί ἐδῶ εἰς τήν παρούσαν πρόσκαιρον ζωήν καί περισσότερον εἰς τήν αἰώνιον θά σᾶς καταστήση κληρονόμους τῆς ἐπουρανίου Βασιλείας Του, τῆς ὁποίας εἴθε νά ἀξιώση καί ἡμᾶς καί πάντας. Ἀμήν.

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν ἐγκαρδίων
Ἀρχιμ. Φιλόθεος Ζερβάκος


ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)