Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

«Η ΥΓΙΗΣ ΚΑΙ Η ΝΟΘΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΣ» - Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος ΜΕΡΟΣ ΣΤ' (τελευταῖο) ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ (Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία)

«Η ΥΓΙΗΣ ΚΑΙ Η ΝΟΘΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΣ» - 
ρχιμανδρίτης ρσένιος Κατερέλος
ΜΕΡΟΣ ΣΤ' (τελευταῖο)
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ
(πομαγνητοφωνημένη μιλία)
http://www.schizas.com/site3/images/stories/2011-04/poiisi-20110414.jpg 

Τό προηγούμενα μέρη θά βρεῖτε ἐδῶ: 
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΜΕΡΟΣ Δ'
ΜΕΡΟΣ Ε


Π. ΙΩΗΛ - ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΕΒΔΟΜΗ: Ἄς κλείσωμε, π. Ἀρσένιε, τό ὅλο θέμα τῆς ''Ὑγιοῦς καί Νόθου Πνευματικότητος'', λέγοντάς μας ὅ,τι λλο πιπρόσθετο θέλετε πρός οκοδομήν τν πιστν καί εσεβν κροατν. Ατό, ς κληφθ πό τήν γάπη σας ς βδόμη καί τελευταία λευθέρα καί γενική ρώτησις.


Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Πόθεν ρξομαι, π. Ἰωήλ, ἀναφέρειν κάποιες ἄλλες πτυχές τοῦ ἐν λόγθέματος;
Μία κόμη βασική παράμετρος εναι σωστή χρσις τῆς οκονομίας, οτως ὥστε ατή ὄντως νά εναι κατά Θεόν καί νά μήν κπίπτη σέ ὀλεθρία παρανομία.
Κατ᾽ ἀρχάς, ''οκονομία'' εναι πρόσκαιρος καί ἔλλογος ἀπόκλισις ἀπό τήν φαρμογή τῆς ''ἀκριβείας'' τν ερν Κανόνων, τῆς παραδόσεως, κλπ., πρός σωτηρίαν τν ψυχν.
Προφανῶς, ατό δέν νήκει στήν ρμοδιότητα λων, ἀλλά μόνον τν πεφωτισμένων, ἐμπείρων, εδικν καί ὑπευθύνων, οἱ ὁποοι ρμοδίως πρέπει νά χειρίζωνται τίς δύσκολες καί λεπτές ατές καταστάσεις.
Κατά τήν οκονομία, ἔχομε μέν πόκλισι πό τόν κανόνα, ἀλλ᾽ ἐποδενί πρέπει νά ξεφεύγωμε πό τόν σωστικό σκοπό του. Ἔτσι, δέν γίνεται τελικά παρέκκλισις ἀπό τό πνεμα τοκανόνος, ἀλλά μόνον πό τό γράμμα ατοῦ. Καί φυσικά ατή ἡ τροποποίησις ἑνός κανόνος δέν σημαίνει ντικατάστασί του ἤ ἀλλαγή του. Μόλις δηλαδή ξεπερασθῆ ἡ ἐν λόγσυγκυρία, ἡ ὁποία πιβάλλει τήν διαφοροποίησι, πάλιν φαρμόζεται ἡ ἀκρίβεια τοκανόνος.
Πέραν τούτων βέβαια, καί σέ προσωπικό ἐπίπεδο στόν καθημερινό πνευματικό μας ἀγνα, πρέπει χοντες πνεμα ταπεινό, νά ἀσπαζώμεθα σωτερικά ὅλες τίς ἐπιταγές τῆς Ἐκκλησίας μας. Νά ἔχωμε ὡς ἰδεατό στόχο τήν φαρμογή ὅλων τν ντολν. Ἀλλοιῶς ''μετράει'' στόν Θεό ἐάν κάτι δέν καταφέρωμε, λόγῳ ἀδυναμίας καί ἐλλείψεως ἀγωνιστικότητος, ἀλλά ταπεινά, χωρίς ἀπελπισία καί μελαγχολία, τό παραδεχόμεθα καί ἔμπρακτα συνεχίζομε τόν γνα γιά νά τό ξεπεράσωμε καί ἀλλοιῶς ἄν κάτι δέν τό ἐφαρμόζωμε λόγῳ ἀδιαφορίας, περιφρονήσεως ἤ καί πεισματικῆς μας ἀντιθέσεως ἔναντι κάποιας εαγγελικῆς ἐντολῆς. Ἔχει τεράστια διαφορά ἡ μία κατάστασις ἀπό τήν λλη.
Στήν μέν πρώτη περίπτωσι χομε πλούσιο λικό γιά ταπείνωσι τν ρχαρίων - ἄλλο βέβαια εναι πλουτοποιός ταπείνωσις - ἐνστήν δευτέρα προτεσταντίζομε ρθοδόξως, κάτι πού ἀποτελεμία μεγάλη καί συνεχῶς αξανομένη μάστιγα, ἡ ὁποία εναι κκολαπτήριο πολλν σημερινν μικρν ρθοδόξων ''παπν'', πού θέλουν νά λέγωνται Ορθόδοξοι Χριστιανοί.
λεγε νας Γέροντας τό ἑξῆς σοφό: «Ἐγώ στά καλογέρια μου ξασκοκονομία σέ ὅ,τι δέν μπορον νά κάνουν λόγῳ ἀδυναμίας. Σέ ὅ,τι μως ἀντιδρον λόγῳ ἰδίου θελήματος, εμαι κάθετος».
Φυσικά, εἰς τά τῆς Πίστεως ''οχωρεσυγκατάβασις''. Ἐκεδέν πάρχει καμμία οκονομία.
πίσης, ἕνα λλο σημεο πού πρέπει νά προσέξωμε εναι τι τό καλό ὄνομα κάποιων μέσα στήν κκλησία δέν νταποκρίνεται πάντα μέ τήν πραγματικότητα, μέ κάποια πό τά διαλαλούμενα χαρίσματα πού τούς ἀποδίδονται. Ατό θέλει πολλή προσοχή καί σύνεσι γιατί μπορενά προκύψουν στήν πορεία λέθριες ἐπιπτώσεις σέ πνευματικῆς φύσεως θέματα, σέ προσωπικές ἐπιλογές καί σέ ἄλλα θέματα (ἐπαγγελματικά, διαπροσωπικά, οκονομικά, ὑγείας, κλπ.).
λεγε Γέροντας Παΐσιος: «Ὁ κόσμος σήμερα δέν χει πολλές ἀπαιτήσεις ἀπό τόν παπᾶ. Ἐάν τόν δνά εναι λίγο νάρετος, νά ἔχη γάπη, ἐγκράτεια καί νά εναι φιλάργυρος, τόν νεβάζει στά ὕψη». Ατό ὅμως τό ''ἀνέβασμα στά ὕψη'', ἐάν δέν προσέξη ὁ ἱερέας, ὁ μοναχός, κλπ., ἐγκυμονεπολλούς κινδύνους, καί γιά τόν διο, καί γιά τόν κόσμο.
ν πό ἀρρωστημένη ελάβεια ποδίδωμε σέ κάποιους χαρίσματα περφυσικά πού δέν πάρχουν ξ ντικειμένου, ατό ἐγκυμονεπλεστες ὅσες παγίδες. Ἐδτήν χει καλά στημένη τήν παγίδα του Διάβολος. Ἄν ὁ ''χαρισματοχος'' δθεν ρασοφόρος δέν προσέξη τόν αυτό του καί τούς ἄλλους, ἐάν χη μέσα του κάποιον κρυφό ἐγωϊσμό, ἐάν σιγά-σιγά ὑπούλως καί ἱεροκρυφίως ἀρχίση νά ἐπηρεάζεται καί νομίζη τι κάποιος εναι, ἔστω καί ἐάν δέν τό δείχνη ξωτερικά, τότε Διάβολος ἐπέτυχε μεγάλη νίκη κατά τοῦ ἰδίου καί ἄλλων πολλν νθρώπων πού ἐπηρεάζονται πό τόν ν λόγΓέροντα. Εθε Θεός νά βάλη τό χέρι του καί νά ὑπερκαλύψη τά δημιουργούμενα πνευματικά χάσματα, ὀλισθήματα καί ἀτοπήματα.
λλο ''καλός μοναχός'' καί ἄλλο ''χαρισματοχος μοναχός'', ὅπως ἦσαν ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ὁ Γέρων Παΐσιος, κλπ.
Μία λλη μάστιγα σήμερα εναι τι ρκετοί Χριστιανοί θέλουν καί τόν Χριστό καί τόν κόσμο. Γιατό συσχηματίζονται νάλογα, μέ τίς ἡμέρες, τίς ὧρες, τίς καταστάσεις, τά περιβάλλοντα. Ἀλλάζουν συμπεριφορά, στύλ, ὕφος, ροχα, ἐμφάνισι, νοοτροπία, κλπ., κατά τό ''ὅπου φυσάει ὁ ἄνεμος''. Ατό ὅμως δέν εναι γιής καί θεοφιλής πνευματικότης.
Τέτοια φαινόμενα ναλλασσομένων ντιθέσεων παρατηρονται σέ κάποιους Χριστιανούς, παραδείγματος χάριν μετά ἀπό μία πίσκεψί τους σέ κάποιους σεβαστούς Γεροντάδες. Ὅσον χρόνο ερίσκονται στό περιβάλλον τοΓέροντα, καί ἰδιαίτερα σο συνομιλον μαζί του, τούς βλέπεις καί τούς ''χαίρεσαι''. Ἀμέσως ὅμως μετά, μόλις ἀπομακρύνωνται καί ἀλλάξουν περιβάλλον καί δέν γίνωνται ντιληπτοί, δέν τούς ἀναγνωρίζεις. Νομίζεις ὅτι κάνουν λάθος τά μάτια σου καί τά ατιά σου. Ὁ πραγματικός Χριστιανός ὅμως εναι παντοπραγματικός Χριστιανός.
γνώριζα μία ψυχή, πού σέ ἀρνητικά περιβάλλοντα το πολύ προσεκτική καί ὁμολογιακή, ἐνστά πνευματικά δέν πρόσεχε καί τόσο πολύ σέ κάποιες λεπτομέρειες λόγῳ ἀθωότητος. Ατή ὅμως ἡ ψυχή στά μάτια τοΘεοῦ ἦτο πολύ ψηλά καί ὁ Θεός τήν ελόγησε, ἐν ντιθέσει μέ ἄλλες περιπτώσεις πού κάποιοι σαν μέν πολύ προσεκτικοί σέ πνευματικά περιβάλλοντα, στά μή πνευματικά ὅμως, ἤ δέν εχαν μολογιακό ὑγιές πνεμα, ἤ ἀκόμη καί συσχηματίζοντο ντελῶς!...
πίσης, πρέπει νά προσέχωμε τίς συναναστροφές μας, τήν ψυχαγωγία μας, τά θεάματα πού βλέπομε, κλπ. Ὅταν λην τήν μέρα γυρίζωμε σκοπα, πῶς μετά μπορενά συγκεντρωθῆ ὁ νοῦς μας στήν προσευχή; Πρέπει νά δίνωμε περιεκτική βοήθεια στήν προσευχή, δηλαδή νά ἔχωμε νψι
Ἡ ὕπαρξις καί ἡ παρακολούθησις π.χ. τῆς τηλεοράσεως εναι διανόητη γιά κάποιον πού θέλει νά ἔχη κραιφνῶς γνησία πνευματική ζωή καί πρόοδο στήν προσευχή. Διότι, ἐκτός τοβρωμεροῦ-παραπλανητικοπεριεχομένου πού προβάλλει, ὅπου δέν πάρχει κατά κανόνα δυνατότητα πιλογῆς, δημιουργεστόν νομας ἀντιπρότυπα. Διατῆς ἀπομονώνονται οἱ ἄνθρωποι, ἀδρανοποιεται ὁ ἐγκέφαλος, κλπ.
Μᾶς ἔλεγε κάποια φορά ὁ Γέρων Παρθένιος, ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἁγίου Παύλου τοῦ Ἁγίου ρους: «Κάποιες φορές πηγαίνω νά κλαδέψω μπέλια, κλπ. Μετά ὅμως, τό βράδυ, ὅταν πάω νά προσευχηθῶ, νά πτήν ''εχή'', ὁ πειρασμός μερικές φορές προσπαθενά μοφέρη σκηνές ἀπό τό κλάδεμα καί μοδίνει ''συμβουλές'' πῶς θά τό κάνω καλύτερα. Καί λέω στόν αυτό μου ''ἐάν μένα μοφέρνη τέτοιες εκόνες, τότε τί γίνεται μέ τόν κόσμο πού ξοδεύει ρες ὁλόκληρες στήν τηλεόρασι καί σέ ἄσχημα θεάματα
Καί τοεπα: «Ἐάν σεῖς, Γέροντα, λέτε τσι γιά τόν αυτό σας, τότε τί νά πομε μεῖς;» Καί μοῦ ἀπήντησε μέ ἁπλότητα: «Τό λέω γιατί μοσυμβαίνει, γιατό τό λέω. Ἐάν δέν μοσυνέβαινε, δέν θά τό ἔλεγα». Ἐάν λοιπόν Γέρων Παρθένιος, μέ τόσες ἐμπειρίες καί τέτοια πνευματική κατάστασι λέγη τσι, τότε ἄς μή τολμμε νά λέμε μεῖς ὅτι δθεν δέν πηρεαζόμεθα καί δέν βλαπτόμεθα πό πολύ χειρότερες παραστάσεις, πού μάλιστα δέν τίς προσλαμβάνομε ξ νάγκης λόγκάποιας δουλειᾶς, ἀπαραίτητης ἐνασχολήσεως, κλπ., ἀλλά λόγτῆς ἰδικῆς μας ἁμαρτωλῆς ἐμπαθοῦς ἐπιλογῆς καί τακτικῆς.
πίσης, πρέπει νά προσέχωμε τίς διαπροσωπικές μας σχέσεις. Μέ ὅποιους δέν ταιριάζομε νά κρατμε ποστάσεις ἀσφαλείας χωρίς νά χολοσκμε καί χωρίς διαπληκτισμούς. Τούς ἄλλους, τίς πιό πολλές φορές, δέν μπορομε νά τούς ἀλλάξωμε. Γιατό τό μόνο πού μᾶς ἀπομένει νά κάνωμε εναι νά περιφρουρήσωμε μετά διακρίσεως τόν αυτό μας.
Εχε πάει μία φορά μία ψυχή στόν Γέροντα Παΐσιο καί τοῦ ἔλεγε: «Μά καλά, νά μή μέ καταλαβαίνη α´, ὁ β´, οτε οκογένειά μου; Πάω νά σκάσω. Δέν μπορνά τό ἐξηγήσω». Καί ἐπειδή σέ γενικές γραμμές εχε δίκιο, τολέγει Γέρων Παΐσιος: «Καί σύ ελογημένε, γιατί δέν καταλαβαίνεις ἐπί τέλους ὅτι δέν μπορον οἱ ἄλλοι νά σέ καταλάβουνΚαί ἔτσι ρέμησε ὁ ἄνθρωπος.
Π. ΙΩΗΛ: Πολύ ὡραο!
Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Σαφῶς.
Επίσης νά προσέχωμε τούς λογισμούς μας, γιατί ατοί καθορίζουν τήν πόλοιπη πνευματική μας συμπεριφορά.
Νά μή ἀποδίδωμε σέ φυσικά ἤ τεχνητά φαινόμενα περφυσική προέλευσι. Ὅταν π.χ. στό δωμάτιο στήν στέγη τοσπιτιομας γίνωνται διάφορες συστολές-διαστολές καί προξενονται θόρυβοι, νά μή τούς ἀποδίδωμε σέ δαίμονες, κλπ.
ταν νας πολύ ἁπλός ἄνθρωπος πού ἐδούλευε σέ κάποιο θερμοκήπιο στήν Κρήτη. Ἐπειδή δέ ἐκεῖ ἔβαζαν διάφορα φάρμακα γιά νά μεγαλώσουν γρήγορα τά κηπευτικά (ἀγγουράκια, κλπ.), ἔκαναν κρά-κρά-κρά, ἰδίως τήν νύκτα, λόγτῆς ταχυτάτης - ἀπαράδεκτης βέβαια - αξήσεώς τους. Μέχρι τό πρωΐ εχαν σχεδόν μεγαλώσει. Σκεφθτε τώρα τόσα καί τόσα ''κρά'' νά ἀκούγωνται πό ἑκατοντάδες κηπευτικά ὅλην τήν νύκτα. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ατός ἐπγε στόν Γέροντα Παΐσιο, τολέει μέ ἀγωνία καί φόβο: «Γέροντα, ἀφστε, στήν Κρήτη εχα πόλεμο πό τά δαιμόνια. Ὅλην τήν νύχτα καναν κρά-κρά-κρά καί δέν μποροσα νά κλείσω μάτι
δβλέπομε τι φυσική ἁπλότης, ὄχι κατά Θεόν, μπορενά ὁδηγήση σέ κωμικοτραγικά φαινόμενα...
να λλο χαρακτηριστικό ἰδίωμα τῆς ὑγιοῦς πνευματικότητος εναι ἡ ἀποφυγή τν ξιωμάτων, ὅσο ξαρτται πό τήν πλευρά μας. Συνήθως, ἀνεξαρτήτως τν προφάσεων καί τν δικαιολογιν, πού πολλές φορές φαίνονται πάρα πολύ ''συγκινητικές'' καί ''ὠφέλιμες'', ὅποιος διακαῶς ἐπιθυμεῖ ἀναγνώρισι πό τούς ἄλλους, ''προαγωγή'', ''πνευματική καριέρα'' καί ἄλλα πνευματικά ἀξιώματα, ατός στό βάθος-βάθος συνήθως ἔχει ετε παρξιακή πνευματική διαρροή ἕως καί ὑπαρξιακό κενό. Καί ατό ἐπειδή ἔχει κάποια πνευματική ἔλλειψι, ἤ κατά τήν φρσι τοΓέροντος Παϊσίου ''τχει χαμένο'' - ἐννοεται πό τήν πνευματική ἔννοια. Γιατό συχνά ὁ ἄνθρωπος ατός ἔχει τέτοιου εδους ἀγωνίες καί λύπη. Καί κατά τόν διο Γέροντα : «Ὅταν χης λύπη, κάτι σολείπει».
λλά καί γενικώτερα ἡ ὅλη πνευματική μας ζωή, γιά νά εναι γιής, χωρίς πάσης φύσεως παρενέργειες, πρέπει νά ἔχη τήν γεσι τν νω. Ποιές εναι οπαρενέργειες; Ποικίλες, φανερές, κρυφές, ἁπλές, σύνθετες, ἀπροσδιόριστες, κλπ. Ὅπως ζήλειες, πού πολλές φορές ἐνδύονται τόν μανδύα τοῦ ἐνδιαφέροντος γιά τόν λλο πού ζηλεύομε, διάφορα κόμπλεξ, κλπ., καί ἄλλα μπαθῆ ἐσωτερικά ''ατοτηγανίσματα''... 
Λέγουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες - ὧδε ρεαλισμός - πῶς μπορεῖς νά καταφρονήσης τά κάτω ν δέν γευθῆς τά ἄνω; Ἄν εσαι γευστος τν νω τό νά περιφρονῆς τά κάτω, ἔστω καί μέ φιλότιμο, εναι ναπόφευκτο νά ὑπάρχουν μέσα σου ατό πού λέμε ''ἀνεκπλήρωτες ἐπιθυμίες, κρυφοί ἁμαρτωλοί πόθοι, πού, ἀνεξαρτήτως τό πόσο μπαθεῖς εναι, θά σέ κατατρώγουν λίγο-πολύ, ἀργά-γρήγορα, ψυχικά-πνευματικά-ὀργανικά σάν τό σαράκι τό ξύλο.
Ἐάν δέν πάρχη τό ἀντίβαρο τῆς ἡδονικῆς ασθήσεως τῆς ἀκτίστου θείας Χάριτος, τότε συνήθως ἀναφύονται στήν πρξι πολλαπλά προσωπικά προβλήματα, προϊόντα σωτερικν λληλοσυγκρουομένων καί ἀλληλομαχομένων δυνάμεων, πού δημιουργον νεξέλεγκτες ''ατεντατικές'' καταστάσεις-συγκρούσεις, παραμορφώσεις καί διαταραχές στό βαθύτερο εναι μας.
Ἤ ὁ Χριστός πού ὑπεσχέθη τό «... ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ... ποταμοί ρεύσουσιν κ τῆς κοιλίας ατοῦ ὕδατος ζντος» (Ἰωάν. ζ´, 38) εναι ψεύστης, ἤ ὑπάρχει πρόβλημα στόν σωτερικό προσωπικό πνευματικό μας ''μηχανισμό''. Ὑπάρχουν πομένως διάφορες ''σκουριές''. Καί ἀντίστροφα τώρα, λόγατν τν ''σκουριν'' ὁ Θεός καί νά θέλη δέν μᾶς δίνει τελικά πνευματικές χαρές διότι θά μᾶς βλάψουν πνευματικά. Θά πάρουν τά μυαλά μας ἀέρα.
πίσης, εναι κρμα, ἐνῷ ἀγωνιζώμεθα, λόγτῆς λανθασμένης στάσεώς μας νά στερούμεθα τῆς δόξης τοΘεοῦ. Καί ἐνῶ ἀδολεσχομε μέ διάφορα τυπικά, μελέτες, προσευχές, κλπ., νά μή προκύπτουν πνευματικοί καρποί, νά μή ἀποκτομε μέσα μας ἐνεργό τό Ἅγιο Πνεμα. Προσοχή λοιπόν στά παγιωμένα λανθασμένα σωτερικά μας πνευματικά θεμέλια.
κόμη, πρέπει νά εμαστε μέλισσες, νά ψάχνωμε γιά τό καλό, τό γνήσιο, τό αθεντικό, καί ὄχι μυγες πού ἐπαναπαύονται στίς ἀκαθαρσίες. Ὁ νον νοείτω.
Ἡ Ἐκκλησία εναι σάν τό τζάκι. Ἄλλοι πολαμβάνουν τήν φωτιά καί τήν ζεστασιά καί ἄλλοι παίρνουν τήν στάχτη...
Τό ὀρθοδόξως πολιτεύεσθαι σημαίνει εί σχοινοβατεν. Ὅλοι οΧριστιανοί καλονται νά εναι σκηταί καί ὄχι μόνον ομοναχοί.
ποιος ἀγωνίζεται σωστά, ὅσο προχωράει, τόσο καί περισσότερο ποκττήν κανότητα νά βλέπη πόσο πίσω εναι. Ὅσο νεβαίνομε παλεύομε μέ πιό δυνατούς καί ὑπούλους ἀντιπάλους.
Τό κέρδος τῆς ὑγιοῦς πνευματικότητος δέν εναι πλῶς ὁ σωστός καί δυνατός πνευματικός ἀγώνας, ἀλλά ἡ πλουτοποιός ταπείνωσις πού προκύπτει ποκλειστικά μόνον μέσατοῦ. Τότε ὁ ἄνθρωπος ζετόν κόρεστο κορεσμό τῆς πνευματικῆς ζωῆς ξεφεύγοντας ἀπό τά πλοκάμια τῆς ἁμαρτωλῆς ἀνεπαρκείας.
Καί φυσικά ἡ θεοποιός ταπείνωσις συνίσταται εἰς τήν πίγνωσιν τῆς δόξης-ἐμπειρίας τοΘεοκαί εἰς τήν πλήρη συναίσθησι τῆς ἰδικῆς μας ἀνθρωπίνης παντοειδοῦς ἀδυναμίας.
Γιά νά συμβον μως ὅλα ατά ἀπατεται νά προηγηθον οπροαγωγικοί πειρασμοί, δηλαδή οπειρασμοί νά εναι ποτέλεσμα τῆς Θείας Προνοίας καί ὄχι δικῆς μας ὑπαιτιότητος, διότι στήν τελευταία περίπτωσι θά εναι πισθοδρομικοί. Χωρίς προαγωγικούς πειρασμούς δέν ποκτται γνσις τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Θά εμαστε μία ζωή νόθοι.
Γιά νά ἐπιτύχωμε λα ατά πρέπει διά βίου νά μετανοομε καί νά ἀπαλλασσώμεθα λοένα καί περισσότερο πό τόν παλαιό μας ἑαυτό, τά πάθη μας. Ατός εναι νας ἀγώνας ἀτέλεστος μέ ἀσύλληπτες χαρές καί πνευματικές ἡδονές, πού τίς ''βρέχει'' - στέλνει Θεός ὅταν γωνιζώμεθα σύμφωνα μέ τήν γιᾶ Ὀρθόδοξη πνευματικότητα.
Γιά νά βρον δέ οεσεβεῖς ἀκροατές τοΡάδιο-Δρυινούπολις ἐφηρμοσμένα λα ατά τά στοιχεα πού περιληπτικά ἀναφέραμε, ὅπως καί πολλά ἄλλα πού δέν προλάβαμε νά ἐκθέσωμε, τούς συνιστομε, ἐκτός τν λλων, νά ἐντρυφον καί εἰς τούς βίους τν γίων. Ἐκεῖ, σέ ατά τά θεοκατευθυνόμενα ''ἐνυπόστατα πνευματικά ἀνοικτά βιβλία'' θά μπορον νά ερίσκουν σέ ὅλες τίς διαστάσεις ατό πού λέμε ''ἀτέλεστο γιᾶ Ὀρθόδοξο πνευματικότητα''.
Ατά π. Ἰωήλ. Θερμές εχαριστίες πρός κάθε κατεύθυνσι. Συγχωρήσατέ με πάντων νεκεν. Παρακαλῶ, εχεσθε.
Π. ΙΩΗΛ: Τί ἀνταποδώσωμεν μν περί πάντων ν νταπεδώκατε, π. Ἀρσένιε, ἡμν; Παρακαλομε νά εχεσθε γιά τήν Μητρόπολί μας καί γιά τούς ἀκροατάς τοΣταθμομας, πού εμαι σίγουρος ὅτι πραν πολύτιμα φόδια πό τά λεγόμενά σας.
Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Νναι ελογημένο.
Καί πάλι σᾶς εχαριστῶ ὅλους. Ὁ Θεός μαζί μας.
Π. ΙΩΗΛ: Ἀμήν.  

 Αρχιμανδρίτης ρσένιος Κατερέλος


γούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος

(Ἡ συνέντευξις ἐδόθη στόν πρωτοσύγγελο π. Ἰωήλ Κωνστάνταρο στόν ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς & Κονίτσης τήν 17 – 07 – 2014)
http://www.hellasmultimedia.com/webimages/flowers-htm/flowers/lines_flowers/SS10.jpg 
Πηγή: http://thriskeftika.blogspot.gr/2014/11/blog-post_91.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)