Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Τί εἶναι ὁ σημερινός θρησκευτικός Οἰκουμενισμός; Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου +1982


Τί εἶναι ὁ σημερινός θρησκευτικός Οἰκουμενισμός;
Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου +1982

http://www.hsir.org/Theology_el/images/3A2.jpg

http://www.impantokratoros.gr/img/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%82/zeitgeist%20apologia/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3.png
Ὁ θρησκευτικός Οἰκουμενισμός τῆς σήμερον εἶναι Κίνησις, διά τήν ἕνωσιν τῶν αἱρετικῶν Ὁμολογιῶν τῆς Δύσεως μετά τῆς Ὀρθοδοξίας κατ' ἀρχάς καί εἰς δεύτερον στάδιον διά τήν ἕνωσιν ὅλων τῶν θρησκειῶν εἰς ἕνα τερατῶδες κατασκεύασμα, εἰς μίαν Πανθρησκείαν. Τελικόν ὅμως σκοπόν ἔχει νά ἐξαφανίση, μέσα σ' αὐτό τό χωνευτῆρι, τόν Χριστιανισμόν καί ἰδίως τήν Ὀρθοδοξίαν, πού κατέχει τήν Ἀλήθειαν. Σκοπεύει δέ εἰς τήν τελική φάσι τοῦ σκοτεινοῦ του σχεδίου νά ἀνατικαταστήση τήν λατρεία τοῦ ἑνός Θεοῦ, μέ τήν λατρεία τοῦ Σατανᾶ.
Αὐτό φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως ἀπίστευτο. Καί ὅμως, αὐτό κυρίως ἐπιδιώκει ὁ πολυδαίδαλος μηχανισμός τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, διά τήν δραστηριότητα τῆς ὁποίας τόσον συχνά ἀκοῦμε στίς ἠμέρες μας νά γίνεται λόγος.
Ὁ Οἰκουμενισμός, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό στοιχεῖα σοβαρά καί ἀδιάσειστα εἶναι ἕνα σατανικό κατασκεύασμα τῶν σκοτεινῶν Δυνάμεων. Εἶναι μία μεγάλη, φοβερή καί τρομερή αἵρεσις ἤ μᾶλλον παναίρεσις. Εἶναι μία σύνθεσις θρησκειῶν, φιλοσοφιῶν κάι παραδόσεων σέ μιά τραγελαφική ἑνότητα.
Εἶναι μία δολία πλάνη, καταστρωμένη μέ σατανικό σχέδιο, ἡ ὁποία ὐποστηρίζει, ὅτι πουθενά δέν ὑπάρχει ἠ μοναδική, ἡ ἀπόλυτος, ἡ ἐνιαία Ἀλήθεια. Οὔτε καί στήν Ὀρθοδοξία!
Ἕτσι ὁ Οἰκουμενισμός καταντᾶ ἕνα τέρας, πού καταβροχθίζει τά πάντα. Καταντᾶ ἕνα καμίνι, πού προσπαθεῖ νά χωνέψη καί συγκεράση ὅλες τίς θρησκεῖες. Εἶναι ἕνας νεώτερος αἱρετικός Συγκρητισμός, πού ὑπόσχεται νά λύση ὅλα τά προβλήματα! Ὁ δέ Θεός γιά τόν Οἰκουμενισμό, εἶναι ἕνας ἀόριστος Θεός, πού δέχεται ἐξ ἴσου τήν λατρείαν ὅλων τῶν θρησκειῶν!
Γιά τόν Οἰκουμενισμό δέν ὑπάρχει προσωπικός Θεός. Ὁ Οἰκουμενισμός δέν πιστεύει τίποτε, ἀλλά καί τίποτε δέν ἀπορρίπτει στό ἀνακάτεμα καί στή νέα σύνθεσι τῆς θρησκείας, τήν ὁποίαν ἐπιδιώκει νά κατασκευάσῃ. Δέν ὑπάρχουν γιά τόν Οἰκουμενισμό Θρησκεῖες καί Πατρίδες. Μέ τρόπο ἐπιδέξιο καί δῆθεν γιά λόγους εἰρηνικῆς συνεργασίας προβάλλει ἔμμεσα τό σύνθημα: "Κάτω τά σύνορα!!".
Ὅλα, λοιπόν, συνθλίβονται, ἀφομοιώνονται καί ἐξαφανίζονται στό ἀβυσσαλέο στόμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι μιά φοβερή λαίλαψ, πού προετοιμάζεται νά ξεθεμελιώση, ὅπως φαντάζεται, τήν "Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν κάι Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν" τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἄγριος τυφών τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους, πού συγκεντρώνει τήν καταστροφική του μανία ἐναντίον κυρίως τῆ Ὀρθοδοξίας, μέ τόν σκοτεινό του πόθο νά τήν ἐκμηδενίση καί νά τήν ἀφανίση.
Καί τοῦτο, διότι γνωρίζει, ὅτι μόνη ἡ Ὀρθοδοξία κρατεῖ ἀνόθευτη τήν Ἀλήθεια καί Μόνη αὐτή μπορεῖ νά σώση τόν ἄνθρωπο. "Τίς πέτρες τίς πετοῦν στίς καρυδιές, πού ἔχουν καρύδια", ἔλεγε παραστατικά ὁ Κολοκοτρώνης.
Ἔτσι κάι ὁ Οἰκουμενισμός χτυπᾷ τήν Ὀρθοδοξία, διότι αὐτή ἔχει ἀξία, κατέχει τόν θησαυρόν τῆς Ἀληθείας.
Ἀλλά, ἐνῶ εἶναι τόσον τρομερά τά σχέδια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐν τούτοις τά κρύβει ἐπιμελέστατα κάτω ἀπό ἕνα ἀριστοτεχνικό μανδύα ἀθωότητος. Ὅλα προχωροῦν μέ μελέτη, μέ σύστημα, μέ ὀργάνωσι. 
Ὁ Οἰκουμενισμός, σήμερα, εἶναι ἡ ἐξέλιξις τοῦ φοβεροῦ σχεδίου τῶν ὀργάνων τοῦ Σατανᾶ στό πιό κρίσιμο σημεῖο.
Μέ τόν Οἰκουμενισμό, χτυποῦν σήμερα, μέ ὅλας των τάς δυνάμεις, τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ κοἱ ἄσπονδοι καί δόλοι ἐχθροί της. Σκοτεινές δυνάμεις καί ἀόρατα ἐπιτελεῖα ἔχουν συγκεντρώσει τά πυρά τους στό σκοπό αὐτό. Πόλεμος γίνεται. Καί πόλεμος μεγάλος, πού δυστυχῶς οἰ πολλοί δέν τόν ἔχουν κἄν πάρει εἴδηση.
Ὅλοι οἰ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ, ἑνωμένοι κάτω ἀπό ἕνα ἀόρατο ἐπιτελεῖο, πού κρύβεται πίσω ἀπό ὡραῖες λέξεις, σοβαροφανεῖς ὀργανισμούς καί ἑνωτικά συνθήματα ἀπάτης, δουλεύουν ἡμέρα καί νύχτα, γιά νά ἀφανίσουν τήν Ἁγίαν Του Ἐκκλησία, νά νοθεύσουν τήν Ἀλήθεια, πού μᾶς ἀπεκάλυψε ὁ Θεάνθρωπος καί νά ματαιώσουν ἔτσι τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, νά βάλουν δέ στή θέσι τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἀρχηγό τοῦ κόσμου, τόν διάβολο "ὥστε αὐτόν εἰς τόν Ναόν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεόν καθίσαι ἀποδεικνύοντα ἑαυτόν, ὅτι ἐστί Θεός" (Β΄ Θεσ. β΄ 4).
Αἱ δυνάμεις τοῦ σκότους ἔθεσαν τελευταίως σέ ἐνέργεια ὅλα τά μέσα, γιά νά μπορέσουν νά ξεθεμελιώσουν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Γενική, λοιπόν, ἐπίθεσι ἐπιχειροῦν ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας ἐφ' ὅλων τῶν μετώπων κάτω ἀπό τήν ἀθώα ἐπωνυμία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Ὁ Οἰκουμενισμός, μέ λίγα λόγια, εἶναι ἕνα καταχθόνιον παγκόσμιον Κίνημα πολιτικόν καί θρησκευτικόν, μέ σκοπόν τήν ὑποταγήν τῆς ἀνθρωπότητος κάτω ἀπό μίαν παγκόσμιον Κυβέρνησιν...καί τήν ἕνωσιν ὅλων τῶν Θρησκειῶν εἰς μίαν Πανθρησκείαν, ὥστε νά ἐξαφανισθῇ ὁ Χριστιανισμός, νά ἐξαφανισθῇ ἡ σώζουσα Ὀθρόδοξος πίστις καί νά λατρεύεται στό τέλος, ἀντί τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ, ὁ Σατανᾶς!

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Ἁγιογραφικές καί πατερικές μαρτυρίες
Ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"

http://www.hsir.org/Theology_el/images/3A3.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)