Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

Γιά τήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τήν Ἀληθινή Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία! Κωνσταντίνος Μουρατίδης (Σταχυολογήματα Ὀρθοδόξου Πίστεως!)


Γιά τήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
 καί τήν Ἀληθινή Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία!
Κωνσταντίνος Μουρατίδης
 (Σταχυολογήματα Ὀρθοδόξου Πίστεως!) 

 http://2.bp.blogspot.com/-11X2YYgeQaQ/VHN0XBoI_qI/AAAAAAAARms/U52gDN5I3tY/s1600/BQcDAAAAAwoDanBnAAAABC5vdXQKFnVONFlBT25VNEJHNElJZm02dmJMMlEAAAACaWQKAXgAAAAEc2l6ZQ.jpg


http://4.bp.blogspot.com/-8_Xhi2Y_EHQ/VH4xcakzlZI/AAAAAAAARss/c8CA3owszuk/s1600/newego_LARGE_t_1101_54430118.JPEGΠιστεύομεν, ὅτι ἡ ἐκ λόγων κακῆς ἐννοουμένης σκοπιμότητος συγκάλυψις τῆς Ἀληθείας οὐδεμίαν θέσιν ἔχει εἰς τήν Ἐκκλησίαν, τό μυστικόν δηλονότι Σῶμα Ἐκείνου, ὁ Ὁποῖος διεκήρυξε: "γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Ἰωάν. 8,8)
Ἡ ἀπελευθέρωσις συνεπῶς ἐκ τῆς πλάνης, τῆς οἱασδήποτε πλάνης, συνιστᾷ τήν ἀπαραίτητον πρϋπόθεσιν, ἵνα εὐλογηθοῦν αἱ ὑπέρ τῆς Ἑνώσεως τῶν "Ἐκκλησιῶν" προσπάθειαι ὑπ' Ἐκείνου, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ Ἀλήθεια καί ὁ Θεμέλιος καί ὁ Ἀκρογωνιαῖος Λίθος τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικοῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Ρητῶς καί κατηγορηματικῶς διακηρύττω..., ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία ἀπποτελεῖ ἀδιάκοπον συνέχειαν τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς, Ἀποστολικῆς καί ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας.


Ὅπως;δέ εἰς τήν κεφαλήν ἕν σῶμα ἀναλογεῖ, οὕτω καί εἰς τήν αἰώνιον τῆς Ἐκκλησίας κεφαλήν τόν Κύριον Ἰησοῦν, ἕν ἐπίγειον δύναται νά ἀναλογῇ σῶμα, εἷς ἐπίγειος θεῖος καί ἀνθρώπινος ὀργανισμός, ὅστις συνιστᾷ τό ἕν σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, τήν Μίαν καί μοναδικήν ἀληθῆ ἐπί γῆς 
Ἐκκλησίαν. Πᾶσαι δέ αἱ ἐπί μέρους Ἐκκλησίαι εἶναι ἀληθεῖς Ἐκκλησίαι ἐάν καί ἐφ' ὅσον προέρχωνται ἐκ τῆς Μιᾶς ἀληθοῦς Ἐκκλησίας, ἥν ἵδρυσεν ὁ Κύριος καί εὑρίσκονται ἀρρήκτως μετ' αὐτῆς συνηνωμέναι.

Εἰς πάντα τά συγγράμματά μου ἀσκῶ δριμυτάτην κριτικήν κατά τῶν αἱρέσεων. Οὕτως εἰς τό σύγραμμά μου: "Διαφοροποίησιν, ἐκκοσμίκευσις καί νεώτεραι ἐξελίξεις ἐν τῷ δικαίῳ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας", Ἀθῆναι 1961, χαρακτηρίζω τόν μέν ρωμαιοκαθολικισμόν ὡς νόθον ἐκκλησιαστικοπολιτικόν ὀργανισμόν, τάς δέ προτεσταντικάς κοινότητας ὡς καθαρῶς ἐγκοσμίους ὀργανισμούς, ὡς σωματεῖα τοῦ κονοῦ δικαίου!

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία διακυβερνᾶται ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διά μέσου τῆς Ἱεραρχίας κεκλημένης νά ἐφαρμόζῃ τούς θείους καί ἱερούς Κανόνας διά τῶν ὁποίων ἀκριβῶς ἐκφράζεται τό Θεῖον Θέλημα.

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-content/uploads/2014/06/%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%BB.jpgΠᾶσα, συνεπῶς, προσπάθεια, ἡ ὁποία ἔρχεται εἰς ἀντίθεσιν πρός τήν αἰωνόβιον τῆς Ὀρθοδοξίας παράδοσιν καί κανονικήν τάξιν δέν εἶναι πρᾶξις μαρτυρίας ἀλλά προδοσίας τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως.

Ἥμην καί εἶμαι διαπρύσιος κῆρυξ τῆς ἀνάγκης, ὅπως ἡ Ὀρθοδοξία χρησιμοποιήσῃ πᾶν μέσον καί πάντα διάλογον, οἱ ὀποῖοι θά εὐρίσκωνται ἐν ἁρμονίᾳ πρός τήν ἱεράν Παράδοσιν καί δή καί τούς ἱερούς αὐτῆς κανόνας....

Ὁ δῆθεν θεολογικός διάλογος εἶναι παπική πλεκτάνη διά τόν ἀποπροσανατολισμόν καί τήν ἐξαπάτησιν τοῦ ὀρθοδόξου Λαοῦ μέ τόν ἀπώτερον σκοπόν τήν δημιουργίαν σχίσματος μεταξύ τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθοδοξίας διά τῆς ὑποταγῆς ὅσον τό δυνατόν μεγαλυτέρου μέρους αὐτοῦ εἰς τόν αἰρετικόν Πάπαν Ρώμης!
Καί πρός πραγμάτωσιν τοῦ καταχθονίου καί ἀνοσίου αὐτοῦ σκοποῦ ἐπιδιώκεται ἡ σύμπραξις καί ἡ συνέργεια ὀρθοδόξων ἐκπροσώπων! Καλοῦνται δηλαδή οἱ ὀρθόδοξοι νά συνεργήσουν ἔστω καί μόνον διά τῆς παρουσίας των, εἰς τήν ὑπό τοῦ Βατικανοῦ ἐπιχειρουμένην διά τοῦ ἀπατηλοῦ δῆθεν θεολογικοῦ διαλόγου, ἀλλοτροίωσιν, ἐξαπάτησιν καί διάσπασιν τοῦ Ὀρθοδόξου Λαοῦ.

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Ἁγιογραφικές κάι πατερικές μαρτυρίες
Ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)