TRANSLATOR

Σελίδες

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015

Συνέντευξη Μοναχοῦ π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη στό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ "Θετική & Ἀρνητική ἐνέργεια" Γ΄ ΜΕΡΟΣ

Συνέντευξη Μοναχοῦ π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη
στό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ
"Θετική & Ἀρνητική ἐνέργεια"
Γ΄ ΜΕΡΟΣ


http://letsbepositivepeople.files.wordpress.com/2013/09/yinyang.jpg
Τό Α΄ μέρος τῆς συνέντευξης διαβάστε πατώντας ἐδῶ:
Τό Β΄ μέρος τῆς συνέντευξης διαβάστε πατώντας ἐδῶ:
 θερεπεῖες & ὁμοιοπαθητική

Τήν Πέμπτη στίς 8-1-2015, τό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ εχε τήν τιμή νά συναντήσει τόν Μοναχό π. ρσένιο Βλιαγκόφτη πό τήν ερά Μονή γίου ρσενίου Χαλκιδικς καί νά το πάρει μία μεγάλη καί κρως νδιαφέρουσα συνέντευξη γιά φλέγοντα πνευματικά ζητήματα, πού τόσο προσφάτως, σο καί συνεχόμενα δυστυχς, πασχολον τό χριστεπώνυμο πλήρωμα.
Παραθέτουμε πομαγνητοφωνημένο τό Γ΄ μέρος τς συνέντευξης:

ρώτηση 4η: 

ναι πολύ τς μόδας Πάτερ, νά μιλνε γιά "θετική καί ρνητική νέργεια". μες ο ρθόδοξοι Χριστιανοί ξέρουμε τι πάρχει Χάρις το Θεο καί δαιμονική νέργεια. Ἡ "Νέα Ἐποχή" τώρα χει ντικαταστήσει ατούς τούς ρους κι χει τοποθετήσει τήν "θετική καί ρνητική νέργεια" πού καί τά δύο δέν εναι δαιμονικά; Πετε μας κάτι Πάτερ, διότι κόσμος πλέον συνεχς χρησιμοποιε ατούς τούς ρους κι χει ξεχάσει τήν Χάρη το Θεο, λλά καί τήν νέργεια το Σαταν πού δρ νενόχλητα...

πάντηση:


Ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Πατερική μας παράδοση γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχουν τριῶν εἰδῶν ἐνέργειες. Μία ἄκτιστος, ἡ ἄκτιστος θεία ἐνέργεια ἤ Χάρις καί δύο κτιστές. Μία διαμονική καί μία οὐδέτερη. Σ' αὐτή τήν τρίτη κατηγορία  τῆς οὐδέτερης ἐνέργειας ὑπάγονται οἱ κτιστές ἐνέργειες, τίς ὁποῖες μελετᾶ ἡ ἐπιστήμη. Ἡ ἠλεκτρική, πυρηνική, θερμική ἐνέργεια κ.ο.κ. Ἡ λεγόμενη "θετική νέργεια", τί εἶναι; Σίγουρα δέν ταυτίζεται μέ τήν ἄκτιστο θεία ἐνέργεια. Ἡ "θετική ἐνέργεια" καί θετική σκέψη δέν εναι πλς τό νά βλέπουμε τά πράγματα ασιόδοξα. Ατό εναι καλό. χουμε π.χ. μπροστά μας να ποτήρι μισό. Τό νά τό δομε μισογεμτο εναι καλύτερο, παρά τό νά τό δομε μισοάδειο. Στό βάθος, ὅμως,  θετική σκέψη εναι μαγεία καί νά ξηγήσω γιατί.

Πς, λένε, στό εροδρόμιο καί χει μίχλη καί σύ κάνεις θετική σκέψη, κάνεις δημιουργικό ραματισμό, παρεμβαίνεις στά φυσικά φαινόμενα καί διαλύεται μίχλη. Ατό, δέν εναι ασιοδοξία, ὅπως τό νά βλέπεις τό ποτήρι μισογεμτο. δ μπαίνει μία δύναμη πού δέν εναι φυσικς τάξεως, μπαίνει μία πνευματική δύναμη πού μως δέν εναι δύναμη θεϊκή, εναι μαγεία. μαγεία δέν εναι τίποτ' λλο παρά τό νά προσπαθε κάποιος μέ μία δύναμη λλης τάξεως, πού μως δέν εναι το Θεοῦ, νά παρέμβει κόμη καί στήν φυσική πραγματικότητα. θετική σκέψη ἤ "δημιουργικός ραματισμός", εναι στό βάθος μία παραλλαγή το διαλογισμο. Νά π να λλο παράδειγμα τί σημαίνει θετική σκέψη. Εναι κάποιος κλητήρας σέ μία Τράπεζα καί θέλει νά γίνει Διευθυντής. Μέ τή θετική σκέψη μέ τόν "δημιουργικό ραματισμό" σκέφτεται καί συμπεριφέρεται σάν νά εναι Διευθυντής, καί ἔτσι θά γίνει Διευθυντής. Ταυτίζει δηλαδή τήν σκέψη καί τήν πιθυμία μέ τήν πραγματικότητα. Ατό στό βάθος εναι λεγόμενη θετική σκέψη. Ταύτιση τς πιθυμίας καί τς σκέψεως μέ τήν πραγματικότητα. 

Ἐπίσης μέ τή θετική σκέψη λένε ὅτι διαλύεις τήν μίχλη κι τι σέ στιγμές, ς πομε τσι κραες, πιστρατεύει νθρωπος λο τό ψυχικό δυναμικό του, μέ ποτέλεσμα νά μπορε νά δράσει μέ τρόπο "περανθρώπινο". Π.χ. στέκεσαι στίς γραμμές το τραίνου, ρχεται τό τρανο κι σύ μέ τή δύναμη τς θετικς σκέψης μπορες νά σταματήσεις τό τρανο. σοι τό καναν ατό βέβαια...τούς πάτησε τό τρανο! δ εναι να μγμα δαιμονικς πήρρειας καί παράκρουσης δηλαδή τρέλλας. Στό πλαίσιο ατό-προσέξτε- χριστιανική μετάνοια πορρίπτεται. Γιατί μετάνοια σημαίνει γι' αὐτούς ὅτι κάνεις ρνητικές σκέψεις. Δέν πρέπει νά μετανιώνεις γι' ατά πού κανες, πρέπει "νά σκέπτεσαι θετικά". ρα λοιπόν μετάνοια εναι ρνητική σκέψη, τό νά χεις καί τήν παραμικρή μφιβολία. Ἄς πομε εσαι σθενής καί προσεύχεσαι. Ποῦ μως; Στόν Θεό ποος σύμφωνα μέ τήν πωανατολίτικη ντίληψη δέν εναι να Πρόσωπο, λλά εναι μία δύναμη μέσα σου πού τελικά εσαι ΕΣΥ! θεϊκός αυτός. Προσευχήθηκες, λένε, μιά φορά, τελείωσε. Τό νά προσευχηθες ξανά σημαίνει τι χεις μφιβολίες.  Δέν χεις θετική σκέψη· χεις ρνητική σκέψη. 

Τελικά λέει να ρητό το ερύτερου νεοεποχίτικου χώρου: "Ἄθεος δέν εναι ατός πού δέν πιστεύει στόν Θεό, λλά ατός πού δέν πιστεύει στόν αυτό του"! ρα λοιπόν νθεος εναι ατός ποος πιστεύει τι διος εναι θεός!  Γι' ατό καί τόν αυτό τους τόν γράφουν μέ "Ε" κεφαλαο. Ἡ "θετική σκέψη" ἐντάσσεται στό εὐρύτερο ρεῦμα τῆς λεγομένης "Νέας Ἐποχῆς" τοῦ Ὑδροχόου, πού δέν εἶναι καθόλου νέα. Εναι πανάληψη το ωσφορικο ψέματος τς ατοθέωσης. Σύμφωνα μέ ατήν τή νοηματοδότηση, τό θαμα, ταν συμβαίνει, δέν εναι να ποτέλεσμα νέργειας το Θεο, ποος εναι να Πρόσωπο ξω πό μς, λλά οσιαστικά τό θαμα εναι τι "θεϊκός αυτός" νεργοποιεται, καί ατοθεραπευόμαστε. ρα, λοιπόν, σέ τελική νάλυση, θεραπεία δέν εναι ἐκ το Θεο, λλά πό μς. Αὐτά εἶναι ἀντίθετα μέ τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας. Τί λέγει ὁ Χριστός; "Πιστεύετε ὅτι δύναμαι ὑμᾶς θεραπεῦσαι;". Αὐτό σημαίνει: Πιστεύετε σέ μένα; Πιστεύετε ὅτι ἐγώ μπορῶ νά σᾶς θεραπεύσω; Δέν λέγει "πιστεύετε ὅτι μπορεῖτε νά αὐτοθεραπευθεῖτε;". Ἐξ ἄλλου οὔτε θέμα αὐθυποβολῆς εἶναι ἡ πραγματική θεραπεία ὠς θαῦμα τῆς ἀγάπης καί παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ. Ἔχουμε πολλές περιπτώσεις ὅπου τό πραγματικό θαῦμα γίνεται ὅταν πλέον ὁ ἀσθενής ἔχει παύσει νά ἐλπίζει καί πλέον, τρόπον τινά τό ἔχει ξεχάσει. Τότε τό θαῦμα ἔρχεται ἁπαλά χωρίς νά τό περιμένεις καί χωρίς νά αὐθυποβάλεσαι μέ τόν τρόπο τῆς "θετικῆς σκέψης".

Κάτι ἐπίσης σημαντικό, πού πρέπει νά τονίσουμε, εἶναι ὅτι ἡ λεγόμενη θετική σκέψη δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τόν καλό λογισμό τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεώς μας. Ἄλλο "θετική σκέψη" καί ἄλλο καλλιέργεια καλῶν λογισμῶν.
Τό θέμα τό ξεκαθαρίζει μέ τόν φωτισμένο τρόπο του ὁ Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Καλός λογισμός, ἐξηγεῖ ὁ Γέροντας, εἶναι νά μπεῖς ἀπό ἀγάπη στή θέση τοῦ ἄλλου γιά νά τόν καταλάβεις καί νά τοῦ βρεῖς ἐλαφρυντικά, ἄν χρειάζεται. Φέρνει τό ἑξῆς ὡραῖο παράδειγμα. Μπαίνει γιά κάποιο λόγο ἕνας μοναχός στό κελλί ἑνός ἄλλου μοναχοῦ καί τό βρίσκει πολύ ἀκατάστατο. Δέν σκανδαλίζεται, γιατί κάνει τόν ἑξῆς καλό λογισμό: ὁ ἀδελφός ἀφιερώνει ὄλον τόν χρόνο του στά πνευματικά καί δέν ἔχει χρόνο νά τακτοποιήσει τό κελλί του.
Ὁ ἴδιος μοναχός μπαίνει σέ ἄλλο κελλί, ὅπου ὅλα εἶναι στήν ἐντέλεια. Πάλι δέν σκανδαλίζεται, γιατί κάνει τώρα τόν ἄλλο καλό λογισμό: ὁ ἀδελφός ὄπως εἶναι τακτοποιημένος ἐσωτερικά, ἔτσι ἔχει τακτοποιημένο καί τό κελλί του. 

Κλείνοντας νά τονίσουμε ὄτι ἡ "θετική σκέψη", ὡς ρεῦμα τῆς "Νέας Ἐποχῆς", εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας. 
Αὐτά πού σᾶς ἀνέφερα μπορεῖ νά τά βρεῖ κάθε ἐνδιαφερόμενος ἐκτενέστερα ἀνεπτυγμένα στό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ πατρός Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου "Αὐτογνωσία, αὐτοπραγμάτωση, σωτηρία". Ὁ π. Ἀντώνιος ἦταν ὁ ὑπεύθυνος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στόν κρίσιμο τομέα τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν συγχρόνων αἱρέσεων γιά εἴκοσι ὁλόκληρα χρόνια. Ἀπό τό 1976 μέχρι τῆς κοιμήσεώς του τό 1996, καί ἦταν πανορθοδόξως ἀναγνωρισμένος στό τομέα αὐτόν.

ΤΕΛΟΣ Γ΄ ΜΕΡΟΥΣ
(ἕπεται συνέχεια μέ τό Δ΄ καί τελευταῖο μέρος...)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)