Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΗΣΥΧΑΣΤΗΝ ΕΡΗΜΙΤΗΝ δ' Περί προσοχῆς· ἄν μᾶς ἔλθῃ ἡ θεία βοήθεια, πῶς νά παλαίωμεν τόν λογισμόν τῆς οἰήσεως.

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΗΣΥΧΑΣΤΗΝ ΕΡΗΜΙΤΗΝ δ' 
Περί προσοχῆς·
ἄν μᾶς ἔλθῃ ἡ θεία βοήθεια,
πῶς νά παλαίωμεν τόν λογισμόν τῆς οἰήσεως.


 http://www.egolpion.com/img/logos/ekfrasis_monaxikhs_empeirias-exofullo.jpghttp://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/joseph1.jpg 

d47Διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἐπιστολή:  Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄, Ζ΄ ,Η΄ , Θ΄, Ι΄ , ΙΑ΄ , ΙΒ΄ , ΙΓ΄ , ΙΔ΄ , ΙΕ΄ , ΙΣΤ΄ , ΙΖ΄ , ΙΗ΄ , ΙΘ΄ , Κ΄ , ΚΑ΄ , ΚΒ΄ , ΚΓ΄ , ΚΔ΄ ΚΕ΄, ΚΖ΄ , ΚΘ΄ , Λ΄ , ΛΑ΄ , ΛΒ΄ , ΛΓ΄ , ΛΔ΄ , ΛΕ΄ , ΛΣΤ΄ , ΛΗ΄ , ΛΘ΄ , Μ΄ , ΜΑ΄ , ΜΒ' , ΜΓ΄ , ΜΣΤ΄ , ΜΖ΄ , ΜΗ΄ , ΜΘ΄ , Ν΄ , ΝΑ΄ , ΝΒ΄ , ΝΓ΄ , ΝΔ΄ , ΝΕ΄ , ΝΣΤ΄ , ΝΖ΄ , ΝΗ΄ , ΝΘ΄ , Ξ΄ , ΞΑ΄ , ΞΒ΄ΞΓ΄ , ΞΔ΄ , ΞΕ΄ , ΞΣΤ΄ , ΞΖ'  , ΞΗ΄ , Ο΄ , ΟΑ΄ΟΒ΄ , ΟΓ΄ , ΟΔ΄ , ΟΕ΄ , ΟΣΤ' , ΟΖ΄ , ΟΗ΄ , ΟΘ΄ , Π΄ , ΠΑ΄ , γ΄ ,


http://www.xrspitha.gr/_/rsrc/1365775009395/archeio/2013/martios-2013/--to-ladaki-sta-nestika-paidia-e-sto-eikonostasi/%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B9.jpgἜμαθες, τέκνον, πῶς νά φρονῇς· μάθε καί πῶς νά πολεμῇς. Ἐάν ὁ ἀγαθός Κύριος μᾶς ἐπισκεφθῇ καί μᾶς ἐλευθερώσῃ ἐκ τῶν παθῶν, καί δείξῃ εἰς ἡμᾶς τήν ἄπειρον Αὐτοῦ ἀγάπην, μή νομίσῃς ὅτι πλέον δέν σοῦ χρησιμεύει φυλακή (προσοχή). Ἀλλά μάθε ὅτι, ὅσον μέν εἴμεθα πτωχοί, ζητοῦμεν πλοῦτον. Καί ὅταν πλουτήσωμεν, τότε ἔχομεν περισσότερον φόβον, μήν τύχῃ καί κοιμηθῶμεν ἤ ἀμελήσωμεν καί εἰσέλθουν οἰ λησταί καί μᾶς κλέψουν τόν θησαυρόν. 

Καί ἄκουσον παράδειγμα διά τούς ληστάς:

Ἀφοῦ προσεύχεσαι, σοῦ ἦλθε θεῖος φωτισμός, αἰσθάνεσαι χαράν καί γλυκύτητα ἄρρητον. Ἀμέως ἕνας ληστής, ἡ οἴησις, ἦλθε καί σοῦ λέγει μυστικῶς: Ὤ! Τώρα ἐσύ ἁγίασες!  Λέγε του: Παῦσε, κακέ δαίμον, ὅτι ἄν καί ἕως τρίτου οὐρανοῦ ἀνεβῶ, ἀπό ἐμένα οὐδέν εἶναι. 

Καί ἰδού τί λέγει ὁ Παῦλος: "ἁρπαγῇ ἡρπάγην καί ἤκουσα ἄρρητα ρήματα".  Λοιπόν μήπως αὐτός ἀνέβῃ θεληματικῶς; Ὄχι. Καί ἀφοῦ ἄλλος τόν πηγαίνει, ἔχει αὐτό τίποτε ἐδικόν του; Ὄχι. Ἰδού πάλιν τί λέγει, ὅταν ὅλον τόν κόσμον ἔσωζε διά τοῦ κηρύγματος· "οὐχί ἐκ θελήματος πράττω ταῦτα, ἀλλά ἐκ τοῦ ἐν ἐμοί ἐνεργοῦντος Χριστοῦ".

Βλέπεις, τέκνον; Τί εἶχε λοιπόν ἐκεῖνος ἐδικόν του, ἐνῶ ἄλλος τόν ὁδηγεῖ; Λέγε λοιπόν καί σύ πρός τήν κακήν ὑπερηφάνειαν· ὅτι, ἐάν ἀνεβῶ στούς οὐρανούς, καί τούς Ἀγγέλους ἰδῶ, καί μέ τόν Κύριον ὁμιλήσω, οὐδέν εἶναι ἀπό ἐμένα. Ὅτι ἠθέλησεν ὁ Βασιλεύς νά πάρῃ πηλόν, λάσπην ἐκ τοῦ βορβόρου καί νά τόν θέσῃ πλησίον τοῦ θρόνου του. Βασιλεύς δέν εἶναι; Ὅπως θέλει κάμνει. Ἀλλά μήπως δύναται ὁ πηλός νά ὑπερηφανεύεται, ἐπειδή εἶναι κοντά εἰς τόν Βασιλέα; Ὄχι. Ἀλλά μᾶλλον θαυμάζει τήν ἀγαθότητα τοῦ Βασιλέως καί τήν ταπείνωσιν. Πῶς δέν http://3.bp.blogspot.com/-Gkpe4fZYRno/Uu0KXa2E54I/AAAAAAAAbjQ/xcMLHGLYjis/s1600/flower.jpgἐσυχάθη τόν πηλόν τόν βρώμικον, ἀλλά τόν ἔφερε πλησίον του. Λοιπόν, ὅπως ἐκ τῆς λάσπης σέ ἀνέβασε, ἔτσι πάλιν, ὅταν Αὐτός θέλῃ, σέ ρίπτει κάτω εἰς τήν φύσιν σου  λάσπην. Λοιπόν, οὔτε ὅταν σέ ἀνέβασε ἦτον καμμία ἐδική σου προκοπή, οὔτε ὅταν σέ ρίξῃ κάτω ἐκεῖθεν ὅπου σέ ἔλαβε πρέπει νά λυπῆσαι, ἀλλά νά λέγῃς: Ἐγώ μέν, Κύριε, εἶμαι ἄξιος υἱός τῆς κολάσεως καί δέν παραπονοῦμαι, ὅτι αὐτῆς τά ἔργα ἔπραξα καί πράττω. Λοιπόν ἐσύ ἤθελες, μέ ἀνέβασες στούς οὐρανούς· ἐσύ θέλεις, μέ ρίχνεις στόν Ἅδη· γενηθήτω τό θέλημά Σου τό ἄγιον. 
 
ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ   Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)