TRANSLATOR

Σελίδες

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Ἡ COP28 καί τό πρῶτο «Faith Pavilion» (Περίπτερο Πίστεων) σέ μία Σύνοδο Κορυφῆς τοῦ Ο.Η.Ε. γιά τό "κλίμα" καί τήν "πίστη" ἐξ ἀφορμῆς...

  Cardinal Pietro Parolin, left, addresses the Global Faith Leaders Summit, Nov. 7, 2023, in Abu Dhabi. (Photo courtesy of Muslim Council of Elders)


 

Σύνταξη-Μετάφραση:
 
 
COP28 εἶναι ἡ φετινή 28η ἐτήσια συνάντηση (Σύνοδος) τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τό κλίμα, ὅπου οἱ κυβερνήσεις συζητᾶνε γιά τό πῶς μποροῦν νά περιορίσουν τήν κλιματική ἀλλαγή καί νά προετοιμαστοῦν γι' αὐτήν!
 
Μέ πρόσχημα λοιπόν τήν κλιματική ἀλλαγή, φέτος δημιούργησαν καί τό πρῶτο Faith Pavilion (Περίπτερο Πίστεων) μέ σχετικό λογότυπο, ὅπου στήν ἁριστερή εἰκόνα του φαίνονται τά σύμβολα τῶν 7 μεγάλων θρησκευτικῶν πίστεων παγκοσμίως πού φέτος πρωτοστατοῦν στό ἐν λόγῳ γεγονός:

https://kaiomenivatos.blogspot.com/
 
ἐνῶ δεξιά τοῦ λογότυπου βλέπουμε στό μήνυμα κειμένου τούς ὅρους·
"interfaith" (διαθρησκειακός) καί "multifaith" (πολυθρησκεῖα), ὅπως λέμε μούλτι, μπλέντερ, ἀνακατῶστρα κατά τό κοινῶς λεγόμενον ἑλληνιστί.
Μετάφραση τοῦ κειμένου τοῦ λογότυπου:
ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ!
πολυθρησκεῖα ἀνταποκρίνεται στήν κλιματική ἀλλαγή!
Τό ἐρώτημα βεβαίως πού θά θέσει ἕνας σκεπτόμενος ἄνθρωπος πού δέν ἔχει πάθει ἀκόμη ὁριστική βλάβη στόν ἐπάνω ὄροφο μέ αὐτά πού ζοῦμε, εἶναι γιατί γράφουν πρῶτα "διαθρησκειακή" ἀλλαγή, ἐνῶ τό ὑποτιθέμενο διακυβευόμενον εἶναι ἡ "κλιματική" ἀλλαγή, τό ὁποῖο ἔρχεται σέ δεύτερη μοῖρα στό μήνυμα;... 
Οἱ νεοεποχίτες εἶναι μάστορες στά ὑποσυνείδητα μηνύματα πού ἐγγράφουν μέ εὔκολες συνεπτυγμένες εἰκόνες καί μικρά εὔπεπτα συνθήματα στόν ἐγκέφαλο τοῦ παραλήπτη (θεατῆ κι ἀκροατῆ), τά ὁποῖα συνήθως ξεφεύγουν συνειδητῶς ἀπαρατήρητα, ἀλλά κάνουν τήν σκεβρωτική δουλειά τους μέσα στό μυαλό, εἰδικά ἄν αὐτό δέν παίρνει εὔκολα στροφές ἀπό τό τόσο ἀνθυγειινό ἐγκεφαλικό fast καί junk food πού τό ταΐζουν καθημερινά τά Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπάτησης.
Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι, πολύ ἁπλά, γιατί τά πολιτικά βεελζεβούλια μέ τούς θρησκευτικούς σκοτισθεντούληδες-ὄργανά τους βιάζονται κι ἐπιθυμοῦν μ' ἕναν σμπάρο δυό τρυγώνια!
Ἐφόσον ὁ κόσμος κοιμᾶται ὄρθιος, γιατί νά μήν μᾶς χαντακώσουν ἕνα level παραπέρα;

Ὅπως διαπιστώνετε, τό ἀφήγημα τῆς "κλιματικῆς ἀλλαγῆς" χρησιμοποιεῖται ξεκάθαρα ὄχι μόνο γιά πολιτικούς παγκοσμιοποιητικούς λόγους, ἀλλά καί γιά οἰκουμενιστικούς.
Μήν ξεχνᾶμε, πώς ἡ Μία Παγκόσμια Κυβέρνηση καί ἡ ἕνωση τῶν Θρησκειῶν σέ Μία θά φέρουν μαζί τόν ἕναν παγκόσμιο ἡγέτη, τόν Ἀντίχριστο!
Καί ἡ "κλιματική ἀλλαγή" προφανέστατα κι ἀπροκάλυπτα, ἐργάζεται μεθοδικά πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση, "ἑνώνοντας" ὅλες τίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου, γιά νά μᾶς περάσει τό "μήνυμα" ὄχι τοῦ "καλοῦ κλίματος", ἀλλά τῆς κακῆς ἑνώσεως τῶν θρησκειῶν καί τῶν Ἐθνῶν σέ μία Παγκόσμια Κυβέρνηση, τῆς ὁποίας ὑποτίθεται εἶναι ἐπιτακτική ἡ ἐπίσπευση καί γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς "κλιματικῆς κρίσης", ἀνάμεσα καί στ' ἄλλα τεχνητῶς προκατασκευασμένα ἀφηγήματα πού μᾶς σερβίρουν κάθε τόσο...
 
Τελικῶς, ὅλοι αὐτοί οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες πού μπλέκονται στά πόδια τῶν νεοεποχιτῶν ἡγετῶν καί τῶν τεχνασμάτων τους, ἔχουν μεταλλαχθεῖ σέ πολιτικούς προμοταριστές καί ἐνδιαφέρονται γιά ἕνα σωρό νεοεποχίτικα πολιτικά παιχνίδια εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητας ὅπως μάσκες, ἰούς, μπόλια, τεχνολογίες, μετανθρωπισμούς, δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ κ.λ.π. καί γιά τό "ἀποτύπωμα τοῦ ἄνθρακα" στήν γῆ ἐν προκειμένῳ! Δέν βλέπουμε νά ἐνδιαφέρονται γιά τό δικό τους ἀποτύπωμα στήν προσωρινή ἐπίγεια ζωή τους,  δηλαδή κατά πόσο αὐτό εἶναι σωτήριο καί γιά τούς ἴδιους καί γιά τό ποίμνιο γιά τό ὁποῖο ἀνέλαβαν ἱερό χρέος νά τό ὁδηγήσουν στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. 
Τό τελικό αὐτό σχόλιο, βεβαίως, δέν ἀφορᾶ τόσο τούς ἀλλόθρησκους καί τούς αἱρετικούς οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀβάπτιστοι, ἀμύρωτοι καί μακρᾶν, ἀλλά κυρίως τούς Ὀρθόδοξους Ποιμένες πού ἔχουν λησμονήσει τό· "ἑνός ἐστί χρεῖα" καί λαμβάνοντας μέρος σέ αὐτά τά "θέατρα" καί τά "περίπτερα", ἀλλά "περί"- πίστεως-"πτερά" καί πούπουλα καί ἄπτερα πτερόεντα... , βαδίζουν μακρύτερα τοῦ μακρᾶν τῶν ἐκ Θεοῦ μακρυνθέντων, ἐκεῖ δηλαδή πού σίγουρα δέν ὑπάρχει σωτηρία, ἀλλά ἀντιθέτως καί βαρυτέρα κρίση, διότι εἶναι βαπτισμένοι κι ἄρα περισσότεροι ἀναπολόγητοι ἐμμένοντες στήν ἀποστασία τους καί θεωρούμενοι προδότες Χριστοῦ.
 
Ἀκολουθεῖ μετάφραση:


Ο Πάπας Φραγκίσκος πρόκειται να μιλήσει στα εγκαίνια του πρώτου «Περίπτερου Πίστεως» κατά τη διάρκεια της επερχόμενης 28ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.


Καθώς οι πολιτικοί ηγέτες από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου για να αξιολογήσουν πόσο καλά αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή, οι θρησκευτικοί αξιωματούχοι - συμπεριλαμβανομένου του Φραγκίσκου, ο οποίος είναι και αρχηγός κράτους και ηγέτης της παγκόσμιας Καθολικής Εκκλησίας - θα έχουν ένα νέο σημείο προβολής.

Το Vatican News ανέφερε στις 9 Νοεμβρίου ότι ο Πάπας θα εκφωνήσει επίσης μια ομιλία στη σύνοδο κορυφής και θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις ενώ θα βρίσκεται στο Ντουμπάι από 1-3 Δεκεμβρίου.

Το Faith Pavilion θα φιλοξενηθεί από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ, το Μουσουλμανικό Συμβούλιο Πρεσβυτέρων, το Διαθρησκειακό Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Επισκοπική Επισκοπή της Καλιφόρνια και δεκάδες άλλες θρησκευτικές ομάδες.

«Υπήρξε μια μακροχρόνια προσπάθεια μεταξύ μερικών από εμάς που παρακολουθούσαμε την COP από θρησκευτικά σώματα να έχουμε φυσική παρουσία και να είμαστε περισσότερο στο τραπέζι», είπε ο επίσκοπος Marc Andrus, ηγέτης της επισκοπής με έδρα την Bay Area. Religion News Service σε συνέντευξή του.

"Πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε ισχυρότερες φωνές μαζί για να ανταποκριθούμε στην επείγουσα ανάγκη για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Το περίπτερο είναι πραγματικά μια φυσική ενσάρκωση της δέσμευσής μας να είμαστε πραγματικά ενεργός τομέας στο έργο της κλιματικής αλλαγής."

Ο Ραβίνος Yonatan Neril, εκτελεστικός διευθυντής του Διαθρησκειακού Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με έδρα την Ιερουσαλήμ, εξέφρασε τον ενθουσιασμό των ηγετών για τη συμμετοχή του Φραγκίσκου στα εγκαίνια του περιπτέρου, του οποίου οι διοργανωτές κόστους αρνήθηκαν να αποκαλύψουν.

Είπε ότι η εγκατάσταση μπορεί να φιλοξενήσει έως και 100 άτομα και θα φιλοξενήσει 65 συνεδρίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες θρησκευτικές ομάδες εργάζονται για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής. Οι θρησκείες που εκπροσωπούνται είναι το Ισλάμ, ο Χριστιανισμός, ο Σιχισμός, ο Ιουδαϊσμός, ο Ινδουισμός, ο Μπαχάι, ο Βουδισμός, οι Θρησκείες των Ιθαγενών και ο Ζωροαστρισμός.

«Το Faith Pavilion θα βρίσκεται ακριβώς στην καρδιά του COP28, που βρίσκεται κοντά στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για τη Δράση για το Κλίμα και στην περιοχή όπου διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις», είπε ο Νερίλ μέσω email. "Αυτό καταδεικνύει τη σημασία του διαθρησκειακού κινήματος για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης και παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για πίστη δέσμευση με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων λήψης πολιτικών αποφάσεων και των διαπραγματευτών."

Στο περίπτερο θα μιλήσουν αρκετοί ηγέτες της πίστης υψηλού επιπέδου. Αυτοί οι ηγέτες περιλαμβάνουν τον αρχιραβίνο Ephraim Mirvis του Ηνωμένου Βασιλείου. Τον Επίσκοπο Thomas Schirrmacher, γενικό γραμματέα της Παγκόσμιας Ευαγγελικής Συμμαχίας με έδρα τη Νέα Υόρκη και τον Sadhvi Bhagawati Saraswati, πρόεδρο του Ιδρύματος Divine Shakti που εδρεύει στην Ινδία.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους ομιλητές υπέγραψαν δήλωση που επίσης υπογράφηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α' και τους εκπροσώπους του Φραγκίσκου, του Πατριάρχη Κύριλλου της Μόσχας και του Σεΐχη Αχμέντ Αλ Ταγιέμπ, μεγάλου ιμάμη του Αλ-Αζχάρ της Αιγύπτου. Αυτή η δήλωση δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα στο τέλος μιας συγκέντρωσης παγκόσμιων θρησκευτικών ηγετών πριν από τη COP28 στο Άμπου Ντάμπι.

«Παρακαλούμε διακαώς όλους τους φορείς λήψης αποφάσεων που συγκεντρώθηκαν στο COP28 να αδράξουν αυτή την αποφασιστική στιγμή και να δράσουν επειγόντως, υφαίνοντας μια ταπετσαρία κοινής δράσης και βαθιάς ευθύνης», αναφέρει η δήλωση. «Η επείγουσα ανάγκη της ώρας απαιτεί να δράσουμε γρήγορα, συνεργατικά και αποφασιστικά για να θεραπεύσουμε τους πληγωμένους κόσμους μας και να διατηρήσουμε το μεγαλείο του κοινού μας σπιτιού».

Στη δήλωση, δεσμεύτηκαν να καθοδηγήσουν τα μέλη των οργανώσεών τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα και να αλλάξουν τα πρότυπα κατανάλωσης για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015 που επιδιώκει καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα.

Η επισκοπή της Καλιφόρνια πρωτοστάτησε στη χρήση μιας εφαρμογής "carbon tracker", η οποία βοηθά τους χρήστες να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα εξετάζοντας πόσο πετούν και οδηγούν, την πηγή θερμότητας στα σπίτια τους και τα είδη φαγητού που επιλέγουν να φάνε.

Ο Άντρος είπε ότι η εκκλησία του παρουσίασε το μοντέλο κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Κλίματος τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, καθώς Μουσουλμάνοι, Ινδουιστές, Ρωμαιοκαθολικοί και άλλοι συζήτησαν πώς μπορούν να κάνουν απτές διαφορές για να ανταποκριθούν στην κλιματική αλλαγή.

Στο Faith Pavilion, είπε, εκπρόσωποι διαφορετικών θρησκειών θα μπορούν να μιλήσουν και να παρουσιάσουν παραδείγματα τρόπων με τους οποίους προσπαθούν να αναπληρώσουν τη Γη ή να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν σε αυτήν — από Σιχ που έχουν δημιουργήσει «μικρά ιερά δάση» στο την περιοχή Παντζάμπ της Ινδίας στους Ορθόδοξους Χριστιανούς της Αιθίοπας που «κουδουνίζουν τις εκκλησίες τους με δάσος» στη μέση μιας ερήμου.

Ο Άντρους και ο Νέριλ, όπως και οι υπογράφοντες τη δήλωση, ελπίζουν ότι οι μελλοντικές συνόδους κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα θα περιλαμβάνουν επίσης ένα περίπτερο με επίκεντρο την πίστη, καθώς και τη συνεχή παρουσία επιφανών θρησκευτικών ηγετών.

"Το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, και πολλοί από τους πολιτικούς διαπραγματευτές στα COPs, συνδέονται με μια θρησκεία", δήλωσε ο Νερίλ. "Όμως για τις πρώτες 27 διασκέψεις του ΟΗΕ για το κλίμα, ανώτερες θρησκευτικές προσωπικότητες έχουν εμφανιστεί σπάνια. Στο COP28 στο Ντουμπάι, έχουμε εργαστεί για να αυξήσουμε σημαντικά την παρουσία θρησκευτικών ηγετών υψηλού επιπέδου και επιδιώκουμε να το κάνουμε σε μελλοντικές COP."

 

 
 
 
Πηγή:
https://www.ncronline.org/earthbeat/faith/cop28-have-first-ever-faith-pavilion-un-climate-summit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)