Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Επιστολή 20 Ορθόδοξων Χριστιανικών Συλλόγων της Θεσσαλονίκης προς τους Ιεράρχες για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο

Επιστολή 20 Ορθόδοξων Χριστιανικών Συλλόγων 
της Θεσσαλονίκης προς τους Ιεράρχες 
για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο

 
Επιστολή για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο απέστειλαν είκοσι συνεργαζόμενοι Ορθόδοξοι Χριστιανικοί Σύλλογοι της Θεσσαλονίκης προς τους προς τον Αρχιεπίσκοπο και τους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος (85 τον αριθμό). Δυστυχώς, όπως μας πληροφορεί η «Παρακαταθήκη» από τους 85 Μητροπολίτες, αποδέκτες της επιστολής, απάντησαν μόνον οι πέντε (5)!
Δείτε την Επιστολή:

Συντονιστική πιτροπή ρθοδόξων
Χριστιανικν Σωματείων Θεσσαλονίκης
ν Θεσσαλονίκ τ 28 ανουαρίου 2014
Σεβασμιώτατε,
Μέ υἱική ἀγάπη, τιμή καί σεβασμό ἀσπαζόμεθα τήν δεξιάν Σας καί ἐπιζητοῦμε τάς ὑμετέρας εὐχάς καί εὐλογίας.
Παρακολουθοῦμε τήν πολυεύθυνο μέριμνά Σας γιά τήν διαποίμανση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί μάλιστα κάτω ἀπό συνθῆκες πολύ δύσκολες, ὅπως αὐτές τῆς οἰκονομικῆς και πνευματικῆς κρίσεως πού διερχόμεθα.
Ταπεινῶς εὐχόμεθα ἡ Χάρις τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ νά Σᾶς φωτίζει καί ἐνισχύει στό ἔργο αὐτό, στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας.
Σεβασμιώτατε,
Θά θέλαμε οἱ συνυπογράφοντες τό παρόν κείμενο εἴκοσι (20) Ὀρθόδοξοι Χριστιανικοί Σύλλογοι τῆς Θεσσαλονίκης, ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ μας νά βοηθήσουμε ταπεινῶς τό ὑπεύθυνο ποιμαντικό Σας ἔργο καί τῶν λειτουργῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, νά Σᾶς καταστήσουμε κοινωνούς κάποιων σκέψεων καί ἀνησυχιῶν μας σχετικά μέ τό ὑπό ψήφιση σχέδιο νόμου «Τροποποίηση το ν. 927/1979 (Α/ 139) καί προσαρμογή του στήν πόφαση – πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ τς 28ης Νοεμβρίου 2008, γιά τήν καταπο λέμηση ρισμένων μορφν και κδηλώσεων ρατσισμο καί ξενοφοβίας μέσ το ποινικο δικαίου (L 328)».
Κατ᾽ ἀρχήν πιστεύουμε ὅτι δέν χρειαζόταν νά κατατεθεῖ αὐτό τό νομο σχέδιο. Ὅπως ἐδήλωσε τόν παρελθόντα Μάιο καί ὁ ἴδιος ὁ κ. Πρωθυ πουργός, τό ὑπάρχον νομικό ὁπλοστάσιο καί ἰδιαίτερα ὁ νόμος 927/1979, ὁ ὁποῖος ἰσχύει σήμερα, εἶναι ἐπαρκῆ γιά την ἀντιμετώπιση τοῦ ρατσισμοῦ. Συνεπῶς τό νέο νομοσχέδιο περιττεύει.
Στήν περίπτωση πάντως πού τό νομοσχέδιο δέν ἀποσυρθεῖ, θά θέλαμε νά σᾶς ἐπισημάνουμε ὁρισμένα σημεῖα, τά ὁποῖα κατά τή γνώμη μας θεωροῦμε σημαντικά:
Α΄Εἶναι θετικό τό γεγονός ὅτι τό παρόν σχέδιο νόμου, τό ὁποῖον κατετέθη στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων στίς 20 Νοεμβρίου 2013 εἶναι βελτιωμένο σέ σχέση μέ το προηγούμενο, το ὁποῖον εἶχε τεθεῖ σέ διαβού λευση μέσῳ διαδικτύου ἀπό 22 Φεβρουαρίου 2011 μέχρι 3 Μαρτίου 2011.
Παρ᾽ ὅλα αὐτά ὑπάρχουν καί στό παρόν νομοσχέδιο σημεῖα, τά ὁποῖα ἐγκυμονοῦν κινδύνους -ἐάν δέν διευκρινισθοῦν καί διορθωθοῦν- νά ἀποτελοῦν μία ἐπικρεμαμένη διαρκῶς ἀπειλή γιά τούς λειτουργούς τῆς Ἐκκλησίας, κληρικούς, θεολόγους καί κατηχητές νά δεχθοῦν μηνύσεις ἀπό κάποιους, πού θά θεωρήσουν ὅτι θίγονται ἀπό τόν δημόσιο λόγο τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως παραδείγματος χάριν, ἐάν θά ἐστηλί τευαν, εἴτε προφορικῶς εἴτε γραπτῶς, κατεγνωσμένες ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως καί Πατερικῆς Διδασκαλίας πλάνες καί αἱρέσεις ἤ νεώτερες «σέκτες» καί «καταστροφικές λατρεῖες», ὅπως π.χ. οἱ Ψευδο-Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ἤ ἡ Σαϊεντολογία.
Ταπεινῶς φρονοῦμεν ὅτι ἡ παράγραφος 7 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ νομο σχεδίου, ἡ ὁποία ἀναφέρει ὅτι «Ο διατάξεις τν προηγούμενων παραγράφων δεν φαρμόζονται ς προς τό κράτος, τά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τά δημόσια νομικά πρόσωπα κατά την σκηση δημόσιας ξουσίας καί τους διεθνες ργανισμούς δημοσίου δι καίου», νά συμπληρωθεῖ μέ ρητή ἀναφορά καί στούς λειτουργούς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἤ στούς λειτουργούς τῶν γνωστῶν, κατά τήν νομική ὁρολογία, θρησκειῶν. Παραδείγματος χάριν ἡ συμπλήρωση θά μποροῦσε νά λέγει ὅτι «ξαιρεται σαύτως τν νωτέρω διατάξεων ποιοσδήποτε κφράζει, ετε μέ γραπτό ετε μέ προφορικό λόγο, πίσημες καί κατοχυρωμένες διδασκαλίες τς πίστεως γνωστς θρησκείας, πως ατή διατυπώνεται μέσα πό ερά, λειτουργικά, μνογραφικά καί λλα κείμενα τς παραδόσεώς της».
Κατά τήν γνώμη μας, καλό θά ἦταν νά ἀναφέρεται ρητῶς ὅτι αὐτό πού κολάζεται ποινικῶς εἶναι ἡ ἐνδεχόμενη προτροπή σέ διάπραξη ἀξιοποίνων πράξεων καί ὄχι ἡ προβολή ἰδεῶν καί ἀπόψεων, διότι τότε καταργεῖται ἡ συνταγματικά κατοχυρωμένη ἐλευθερία τοῦ λόγου, τῆς ἐκφράσεως καί τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας.
Β΄Ὅπως φαίνεται ἀπό τήν παράγραφο β’ τοῦ κειμένου πού ἔχει ἀναρτη θεῖ στήν ἱστοσελίδα τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (σ. 16) δέν εἶναι σίγουρο ὅτι ἡ προστασία τῶν ὁμοφυλοφίλων ὡς μειονότητος μέ δικαιώματα ἔχει ἀπαλειφθεῖ ἀπό τό νομοσχέδιο καί δέν θά ἐπανέλθει. Δέν θά πρέπει νά ἀγνοοῦμε ὅτι μέχρι καί τήν τελευταία στιγμή, κατά τήν συζήτηση στή Βουλή, εἶναι δυνατόν να προστεθοῦν ἐπαχθεῖς καί ἀντιευαγ γελικές διατάξεις.
Γ΄ Μᾶς ἐχαροποίησε ἡ αὐτονόητη διευκρίνιση τοῦ κυρίου Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, ὅπως αὐτή παρέχεται στήν παράγραφο γ΄ τῆς κατακλεῖδος τοῦ ἀνηρτημένου στό διαδίκτυο κειμένου τοῦ νομοσχεδίου, ὅτι δηλαδή «δεν τιμωρεται πλή κφραση γνώμης, πως πό πολλά σχόλια ναφέρθηκε στη διαβούλευση. Οτε κν πόψεις πού εναι προκάλυπτα ρατσιστικές ξενοφοβικές. καθένας μπορε νά λέει ,τι θέλει, στό μέτρο πού το πιτρέπει τό Σύνταγμα καί ΕΣΔΑ καί φόσον συμπεριφορά του δέν μπορε νά δηγήσει στή θυματοποίηση συγκεκριμένης μάδας προσώπου. προστασία το δικαιώματος ατο παραμένει πόλυτη καί πρωταρχική. Θα τιμωρηθον, ντίθετα, πως γίνεται καί στό σχύον ποινικό μας δίκαιο, λλά καί σέ λον τόν πολιτισμένο κόσμο, σοι παροτρύνουν μέ δημόσιο λόγο ναν χλο νά ξοπλισθε λ.χ. μέ ρόπαλα καί λυσίδες καί να ναζητήσει θύματα μεταξύ κείνων πού δέν νταποκρίνονται στά φυλετικά, θρησκευτικά πολιτισμικά του πρότυπα. Τιμωρονται, μέ λλα λόγια, συμπεριφορές πού προκαλον σέ βιαιοπραγίες, μίσος καί ντιπαλότητα, στε νά μπορε νά διασαλευθε μεσα μαλή κοινωνική συμβίωση».
Τά ἀνωτέρω εἶναι αὐτονόητα, διότι διαφορετικά θά διολισθαίναμε σέ καθεστώς ἀπολυταρχίας. Θά πρέπει ὅμως νά μήν παραμείνουν σχόλιο καί ἁπλῆ διαβεβαίωση, ἀλλά νά ἐνσωματωθοῦν στό νομοσχέδιο. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά βέβαια, ἡ αὐτονόητη αὐτή διευκρίνηση-διαβεβαίωση τοῦ κ. ὑπουργοῦ ἀποδεικνύει καί αὐτό πού ἐλέχθη, ὅτι, δηλαδή, τό νέο νομοθέτημα περιττεύει, ἀφοῦ ὅλα αὐτά προβλέπονται ἀπό τόν νόμο 927/1979 και τήν ἑλληνική νομοθεσία γενικότερα.
Δ΄ Θεωροῦμε ὅτι θά ἦταν δίκαιο, τήν στιγμή πού ἀναφέρεται ὀνομαστικά στό νομοσχέδιο τό Ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων ἀπό τούς ναζί, νά ἀναφέ ρεται ὀνομαστικά καί ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπως καί τῶν Ἀρμενίων, ἀπό τούς Τούρκους.
Σεβασμιώτατε,
Ἐκφράσαμε μέ υἱική ἀγάπη καί ἐμπιστοσύνη τούς προβληματισμούς καί τις ἀνησυχίες μας γιά τούς κινδύνους πού ἐγκυμονεῖ τό λεγόμενο ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο.
Συνοψίζοντες φρονοῦμε ταπεινῶς ὅτι μία παρέμβαση τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, ὅπου καί ὅπως Ἐσεῖς κρίνετε, θά μποροῦσε νά βοηθήσει στην ἐνσωμά τωση στό περί οὗ ὁ λόγος νομοσχέδιο τῶν ἀσφαλιστικῶν ἐκείνων δικλείδων πού θά βοηθήσουν νά μή φιμωθεῖ καί νά μή διώκεται ποινικά (!) ὁ δημόσιος λόγος τῆς Ἐκκλη σίας, πού ἔχει σχέση μέ κατεγνωσμένες αἱρέσεις καί μέ ἀντιευαγγελικές καί ἀποκλίνουσες συμπεριφορές, ὅπως τό βδελυκτό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας.
Πιστεύουμε ὅτι ἡ παρέμβαση αὐτή τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας θά συντελέσει ὥστε νά διασφαλισθεῖ τό αὐτονόητο δικαίωμα τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων νά συνεχίσουν να ἐκφράζουν ἐλεύθερα τήν ἐκκλησιαστική καί ἐθνική τους αὐτοσυνειδησία, χωρίς νά ἐπικρέμαται ἡ ἀπειλή μηνύσεων καί διώξεων ἐναντίον τους.
Κατακλείοντες, ἐξαιτούμεθα τάς ἁγίας Ὑμῶν εὐχάς. Εἴμεθα στή διάθεσή Σας για ὁποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.
Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ
Τά Συνεργαζόμενα Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης:

1. Γ.Ε.Χ.Α. (Γονέων Ἕνωση Χριστιανική Ἀγωγή)

2. Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «ὁ Μέγας Βασίλειος»

3. Τομέας Ἐπιστημόνων «Μεγάλου Βασιλείου»

4. Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης «ἡ Ἀπολύτρωσις»

5. Ὀρθόδοξος Ἀδελφότης «Ὁσία Ξένη»

6. Ἀδελφότης «Χριστιανική Ἐλπίς»

7. ΠΑ.ΣΥ.Β.Α (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπει ρωτικοῦ Ἀγώνα)

8. Σ.Φ.Ε.Β.Α. (Συντονιστική Φοιτητική Ἕνω ση Βορειοπηπειρωτικοῦ Ἀγώνα)

9. Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Θεσσαλονίκης

10. Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός»

11. Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν

12. «Παρακαταθήκη»

13. Κεντρικός Σύλλογος Πολυτέκνων «οἱ Ἅγιοι Πάντες»

14. Σύλλογος «Παναγιόφιλοι»

15. Πολιτιστικός Σύλλογος «Ἐθνεγερσία»

16. Πρωτοβουλία Γονέων Βορείου Ἑλλάδος

17. Πρωτοβουλία Πολιτῶν γιά τήν Πνευματική Ἐλευθερία

18. Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα «Ἀγάπη Χριστοῦ»

19. Ὅμιλος Φίλων Ἁγίου Ὄρους «Ἅγιος Ἀθανάσιος Ἀθωνίτης»

20. Φιλανθρωπικό Σωματεῖο «Μέριμνα τῶν πτωχῶν»Διεύθυνση πικοινωνίας τν Συνεργαζομένων Σωματείων

Ἱεραποστολικός σύλλογος «Ὁ Μέγας Βασίλειος»

Ἀλεξάνδρου Σβώλου 42, 546 21 Θεσσαλονίκη

e-mail: syntonistiko20@gmail.com
Πηγή: http://thriskeftika.blogspot.gr/2014/04/20.html#more

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)