Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΤΑΦΕΥΓΟΥΝ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ "ΕΚΣΤΑΣΗ") ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. Τί εἶναι γιά σένα ὁ Χριστός; 7ο

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΤΑΦΕΥΓΟΥΝ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
(ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ "ΕΚΣΤΑΣΗ")
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.
Τί εἶναι γιά σένα ὁ Χριστός;
7ο


ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. Τί εἶναι γιά σένα ὁ Χριστός;
http://4.bp.blogspot.com/-Y7Pq1oQqw2U/Us_iyE7ijgI/AAAAAAAABwg/8iWK3BiuQlE/s1600/%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%9F+%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%91+087.jpg
Στό προηγούμενο κεφάλαιο μιλήσαμε γιά τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. Εἴπαμε ὅτι ὄχι μόνο εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό βέβαιο ὅτι ὑπάρχει Θεός, ἀλλά, ὅτι τίποτε πιό ἀληθινό ἀπ' ἀυτό δέν ὑπάρχει. Καί ὅτι ἀκόμα τό θρησκευτικό συναίσθημα στόν ἄνθρωπο εἶναι ἔμφυτο καί ὅτι μόνο μία βαθειά καί εἰλικρινή πίστη μπορεῖ νά ἱκανοποιηθεῖ. Μάλιστα, τονίζεται ἀπό τούς Πατέρες, ὅτι ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου πλάστηκε ἀκριβῶς γιά νά πιστεύει στόν Χριστό.

Τί εἶναι λοιπόν ὁ Χριστός; Θεός; Ἄνθρωπος; Ἄν εἶναι Θεός ἄνθρωπε, γιατί δέν Τόν πιστεύεις; Γιατί δέν ὑπακούεις; Γιατί δέν ζεῖς σύμφωνα μέ τή διδασκαλία Του; Ἄν πάλι εἶναι ἄνθρωπος, γιατί τόν φοβᾶσαι; Τόν φοβᾶσαι, ἴσως, γιατί δέν ξέρεις τί ἀκριβῶς εἶναι; Καί τό τί ἐπιχείρήθηκε ἀνά τούς αἰῶνες κάι τίς χιλιετηρίδες ἐναντίον Του; Κι ὅμως, ὁ Χριστός ζεῖ καί θριαμβεύει. Καί σήμερα ἀκόμη κόσμος πολύς καταφεύγει σ' Αὐτόν, γιά νά βρεῖ τή λύτρωση ἀπό τά δεινά του, τήν πραγματική χαρά κι εὐτυχία, τή σωτηρία τῆς ἀθάνατης ψυχῆς του, ἀφήνοντας ἄφωνους καί στό περιθώριο, ὅσους δέν τόν πιστεύουν. Πραγματικά νά φοβόσουν, ἄνθρωπε, τόν Χριστό, ἄν δέν ἦταν Θεάνθρωπος, Υἱός καί λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά, τί ἀκριβῶς εἶναι ὁ Χριστός, ἄς τό δοῦμε ἀμέσως, χωρίς προκαταλήψεις, μέ πνεῦμα ἤρεμο, γαλήνιο. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τό ζητεῖ, τό ἀπαιτεῖ, νά ἐξετάζουμε μέ πνεῦμα ἐρευνητικό τό κάθετι πού ἀφορᾶ τόν ἴδίο τόν Χριστό. "Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Ἰωάν. 8, 32). Τό "πίστευε καί μή ἐρεύνα" δέν ὑπάρχει πουθενά στό Εὐαγγέλιο, οἱ ἐχθροί τῆς πίστεως τό ἔχουν ἐφεύρει γιά νά διαβάλλεται καί νά συκοφαντεῖται ἡ Χριστιανική Διδασκαλία. Ἀπεναντίας· ὁ ἴδιος ὁ Κύριος παραγγέλλει: νά "ἐρευνᾶτε τάς Γραφάς"
"Ἐκεῖνος, πού πιστεύει σέ μέ καί μέ ἀκολουθεῖ μέ πλήρη ἐμπιστοσύνη καί ἐλπίδα δέν θά πλανᾶται μέσα στό σκοτάδι, ἀλλά θά ἔχει τό φῶς, πού προέρχεται ἀπό τήν ἀληθινή ζωή, τόν Θεό".
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Αἰώνιος Διδάσκαλος. Ἡ διδασκαλία Του φέρει τήν σφραγίδα τῆς Θείας Σοφίας, γι' αὐτό ὅλοι τήν ἀποδέχονται καί τήν ἐφαρμόζουν, ὅταν τό θέλουν. Ὁ Χριστός ἀποκαλύπτει τίς βασικές ἀλήθειες γιά τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, τήν προέλευση τοῦ κόσμου, τήν καταγωγή καί τόν προορισμό τοῦ ἀνθρώπου, τήν ὕπαρξη καί τήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, καί ἐπιπλέον φωτίζει, πείθει καί κατακτᾶ τίς ψυχές καί τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων.
Ὅσοι πιστεύουν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Θεός, Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ἄνθρωπος καί Σωτήρας τοῦ κόσμου θά σώζωνται, καί ὅσοι δέν θά πιστεύουν ὅτι στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἐμφανίζεται ἡ ἕνωσις τῶν δυό φύσεων, τῆς θείας καί τῆς ἀνθρώπινης, ἐξαιτίας τοῦ ἐγωισμοῦ των καί τῆς ἀνειλικρίνειάς των, θά κατακρίνωνται.
Ὅλο τό Εὐαγγέλιο αὐτοδιακηρύττει, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Θεός τέλειος καί τέλειος ἄνθρωπος (Μρκ. 1,1, Ἰωάν. 1.1.5.18,10.30,20.28).  Ἔγινε δέ ἄνθρωπος καί ἦλθε στόν κόσμο, "ὅταν ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ Χρόνου", γιά νά μᾶς δώσει νέα ζωή. "Ἐγώ ἦλθον. Ἴνα ζωήν ἔχωσι καί περισσόν ἔχουσιν" (Ἰωάν. 10,10) γιά νά σώσσει τό ἀνθρώπινο γένος. Καί ὅπως διακηρύττουν οἱ Πατέρες: "Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος διά νά κάνει "θεόν" τόν ἄνθρωπον κατά Χάριν"
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας σ' ἀυτό στηρίζεται ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Υἱός τοῦ Θεοῦ. Ἀληθινός Θεός. 
Ὁ G.S.Lewis (1898-1963). Καθηγητής τῆς ἀγγλικῆς φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο τοῦ Καίμπριτζ (Cambridge) ἦταν ἀγνωστικιστής· μέ ἄλλα λόγια ἄθεος· μά ὅχι καί ἀφιλοσόφητος.
Ἄς ἀκούσωμε μερικές σκέψεις του: 
Νά, εἶμαι ἄθεος!  Καί τί νά κάνω; Ἀγωνίζομαι νά πείθω τόν ἑαυτό μου, ὅτι μέχρι πρίν ἀπό ἑκατό χρόνια οἱ ἄνθρωποι, ἀφοῦ ἐπίστεψαν στόν Χριστόν, ἦσαν ὅλοι βλάκες! Ὑπάρχει μεγαλύτερη ἀνοησία ἀπό αὐτή; 
Ἔτσι κατάλαβα, ὅτι ἔκανα λάθος!
Μετά ἔκαμα τή σκέψη:
Ὑπάρχουν πολλές θρησκεῖες. Μέ στοιχεῖα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους! Ποιά ἀπό αὐτές πρέπει νά εἶναι ἡ ἀληθινή καί σωστή;
Ἀφοῦ ἕνας Θεός ὑπάρχει, μία θρησκεία πρέπει νά εἶναι ἀληθινή. Οἱ ἄλλες πρέπει νά εἶναι ὅλες ἐπινοήσεις ἀνθρώπων! Παρακολούθησα καί ἐμελέτησα λοιπον, ὅλες τίς θρησκεῖες. Καί διαπίστωσα, ὅτι ὅλες λένε πράγματα, πού εὔκολα μπορεῖ νά τά ἐπινοήση ὁ ἄνθρωπος. Μία μόνο θρησκεία διδάσκει πράγματα πού εἶναι ἀδύνατο νά τά ἐπινοήση διάνοια ἀνθρώπου: "ὁ Χριστιανισμός". Ἀπό αὐτό κατάλαβα, ὅτι ἀληθινή θρησκεία, εἶναι μόνο ὁ Χριστιανισμός.
Τί ὅμως ἦταν ὁ Χριστός; Ἄνθρωπος; ἤ Θεός;
Ἔτσι ὁ Λιούης ἐπῆδρε τήν ἀπόφαση νά μελετήση τήν Ἁγία Γραφή, γιά νά ἴδη: Στέκουν αὐτά πού γράφει γιά τόν Χριστό;
Καί τήν ἐμελέτησε. Τήν ἐμελετοῦσε χρόνια!
Καί λοιπόν; Τί ἔγινε; Κατάλαβε. Κατάλαβε πολλά. Καί τά κατάλαβε καλά. Κατάλαβε, ποιό ἦταν (καί πόσο μεγάλο ἦταν!) τό λάθος του. Καί θέλοντας νά προφυλάξη τούς ἀδελφούς του, νά μή κάνουν τά λάθη του, ἔγραψε ἕνα βιβλίο, στό ὁποῖο ἐξιστορεῖ τήν πορεία τῆς ζωῆςτ ου. Ἀνάμεσα λοιπόν στά ἄλλα γράφει:
Μέ τά λόγια μου αὐτά, θέλω νά κόψω τή φόρα, πού ἔχουν μερικοί νά πιπιλίζουν γιά τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό κάτι τρομερά ρηχές καί ἀνούσιες ἀνοησίες, ὄπως π.χ. "ἐγώ τόν Ἰησοῦ τόν δέχομαι σάν τόν πιό μεγάλο διδάσκαλο τῆς ἐνάρετης ζωῆς-μά ὄχι σάν Θεό!".
Τά λόγια αὐτά εἶναι μία μεγάλη ἀνοησία. Γιατί, πῶς θά ἦταν ποτέ δυνατό νά θεωρήση διδάσκαλο τῆς ἐνάρετης ζωῆς ἕναν ἁπλό θνητό, ὅταν αὐτός λέη πώς εἶναι Θεός;
Ὁ ἄνθρωπος, πού τολμάει νά εἰπῆ ὅτι εἶναι Θεός, θά εἶναι, ἤ παρανοϊκός σέ βαθμό ψυχοπάθειας, τόσο πού νά μήν εἶναι ἄξιος οὔτε νά μοιράση δυό γαϊδάρων ἄχυρα! ἤ τί πιό φρικαλέο καί τερατῶδς γέννημα τοῦ Ἅδη δηλαδή ὁ μεγαλύτερος παλιάνθρωπος τοῦ κόσμου! 
Ἤ εἶναι τρελός.
Ἤ εἶναι ἀπατεώνας.
Ἤ, ἄν δέν εἶναι οὔτε τρελός οὔτε ἀπατεώνας, τότε θά εἶναι αὐτό πού ὁ ἴδιος ἔλεγε: Θεός. Τί ἄλλο θά μποροῦσε νά εἶναι;
Καί ὁ Λιούης συνεχίζει:
Ἕχεις (ἄν θέλεις!) τό δικαίωμα νά θεωρήσης τόν Χριστό τρελό, καί νά λές ὅτι ἡ θέση του ἔπρεπε νά εἶναι στό ψυχιατρεῖο!
Μπορεῖς (ἄν θέλεις!) νά Τόν θεωρήσης ἀπατεώνα πρώτου μεγέθους.
Καί μπορεῖς (ἄν θέλεις!) νά Τόν θεωρήσης Θεό καί νά πέσης στά πόδια Του, νά Τόν προσκυνήσης!
Κᾶμε ὅ,τι θέλεις! Μά μήν ἀφήνης τόν ἑαυτό σου νά πιπιλίζει, βλακεῖες:
Ὅτι εἶναι μεγάλος διδάσκαλος.
Ὅτι εἶναι μεγάλος κοινωνικός ἐπαναστάτης.
Ὅτι εἶναι ὁ πρῶτος καί καλύτερος σοσιαλιστής. Δέν μᾶς τό δίνει αὐτό τό δικαίωμα. Δέν ἐπεθύμησε ποτέ νά γίνη κάτι τέτοιο.
Ὁ G.S.Lewis καταλήγει:
Εἶναι ἀπίστευτα δύσκολο στόν ἱστορικό, νά βρῆ γιά τήν ζωή, τή διδασκαλία καί τήν ἐπίδραση τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, μία ἐξήγηση καλλίτερη ἀπό ἐκείνη πού δίνει ὁ Χριστιανισμός. Κανείς ποτέ δέν μπόρεσε νά βρῆ μία Ἱκανοποιητική ἐξήγηση στή μυστηριώδη καί ἐκπληκτική ἐκείνη ἀντίφαση πού παρατηρεῖται στόν Χριστό, ἀφοῦ συνδυάζει ἕνα ἀπύθμενο βάθος μέ μία ἐκπληκτικά ὀρθολογιστική σκέψη.
Ἡ ἠθική διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ παρουσιάζει ἕνα τέτοι ἀσύλληπτο μεγαλεῖο καί προκαλεῖ ἕνα τόσο ἀσυγκράτητο πόθο ἠθικῆς τελειότητος, πού δέν μποροῦν νά ἐξηγηθοῦν παρά μόνο μέ τήν σκέψη ὅτι ὁ Χριστός εἶναι πράγματι ΘΕΟΣ. 
(συνέχεια...) 
 

Τό παρόν ἔντυπον διανέμεται δωρεάν  
Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο: "ΠΡΟΣ ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ" τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ Κουφαλίων
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 57002
ΣΟΧΟΣ 2013
Τηλ. 23950 22562 ἀπό 10.00-1.00 μ.μ.
Τηλ. προμήθειας ἐντύπου 6977412378
Ἀπό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ ταῖς εὐλογίαις καί εἰς μνήμην ζώντων καί κεκοιμημένων συγγενῶν, φίλων καί γνωστῶν.   
 
http://4.bp.blogspot.com/-2yangV9c-P4/Uw36obPuJOI/AAAAAAABQXY/NpBaU1s4E9I/s1600/DSC_0058.JPG


Διαβάστε ὅλα τά μέρη τοῦ ἐντύπου ἐδῶ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)