Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ Στό πλευρό τοῦ Γέροντος Σάββα Λαυριώτη γιά τήν ἀνήκουστη καί ἀνυπόστατη δίωξή του ἐκ τοῦ Φαναρίου καί τῶν λοιπῶν "συμπλεόντων" ἐξ Ἁγίου Ὄρους! (Πρόλογος στήν Ἐπιστολή-Ἀπολογία τοῦ Γέροντος Σάββα & Σχόλιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ)

 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ
Στό πλευρό τοῦ Γέροντος Σάββα Λαυριώτη
γιά τήν ἀνήκουστη καί ἀνυπόστατη δίωξή του
ἐκ τοῦ Φαναρίου 
καί τῶν λοιπῶν "συμπλεόντων" ἐξ Ἁγίου Ὄρους!
(Πρόλογος στήν Ἐπιστολή-Ἀπολογία τοῦ Γέροντος Σάββα
& Σχόλιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ)

 

«Ὁ ἀγωνιστὴς Γέρων Σάββας ὁ Λαυρεώτης δι᾽ ἐπιστολῆς του τὴν 1ην Ἰουνίου 2014 ἐξέφρασε τήν ἀγωνίαν του διὰ τῆν ἀφωνίαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῶν Ἡγουμένων σχετικῶς μὲ τὸν οἰκουμενιστικὸν προσανατολισμὸν καὶ τὰ «ἀνοίγματα» τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου.
Μὴ ἀνεχόμενον τὸ Πατριαρχεῖον τὸν ὑπὸ τοῦ «φωτὸς» ἔλεγχον, ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴν αὐτήν, ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν συμμετοχὴν του εἰς τὴν ἔκδοσιν τοῦ τεύχους "ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ", τὸν ἐγκαλεῖ -«μὴ εὑρίσκων αἰτίαν ἐν αὐτῷ»- δι᾽ ἀντιεκκλησιαστικὴν συμπεριφοράν γενικῶς καὶ ἀορίστως! Παραλλήλως, δὲν «ἐπευλογεῖ» τὴν ὑπὸ τῆς Ἱ. Μονῆς ἐκλογὴν του ὡς προϊσταμένου, καίτοι παρῆλθε πενταετία (!) καὶ τὸν «προτρέπει» εἰς δήλωσιν μετανοίας. Ὁ ἔμπειρος ἀναγνώστης θὰ ἀντιληφθῆ ὅτι τὸ διακύβευμα τῆς παρατιθεμένης ἐπιστολῆς δὲν ἀφορᾶ κυρίως εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Γέροντος, ἀλλὰ εἰς τὴν ὑποταγὴν ἢ ὄχι τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ κάθε ἀγωνιζομένου Ὀρθοδόξου εἰς τὸ οἰκουμενιστικὸν «δόγμα τοῦ Καίσαρος».»

Ορθόδοξος Τύπος, 11/9/2015

Σχόλιο Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ 
Νά ὑπογραμμίσουμε, πώς πέρα ἀπό τό παράλογον τοῦ πράγματος, ὅσον ἀφορᾶ τό "κατηγορητήριο" κατά τοῦ Γέροντος Σάββα Λαυριώτη, συμβαίνουν καί οἱ ἑξῆς παρατυπίες:
1. Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐπεμβαίνει σέ διοικητικά θέματα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί μάλιστα σέ τόσο σοβαρά, ὅπως ἡ καθαίρεση Μοναχοῦ ἀπό τήν Προϊσταμενία Ἱερᾶς Μονῆς, καταργώντας ἐπί τῆς οὐσίας τό Αὐτοδιοίκητο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τό ὁποῖο ἔχουν προικίσει οἰ Αὐτοκράτορες καί οἰ Ἅγιοι Κτίτορες τῶν Ἱερῶν Μονῶν ἀνά τούς αἰῶνας καί στό ὁποῖο διοικητικῶς δέν ἔχει δικαίωμα παρέμβασης! Ἡ Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους θά πρέπει νά λάβει σοβαρά ὑπόψιν μία τέτοια "παρεμβατικότητα", διότι εἰς τό μέλλον τό Φανάρι θά τῆς δημιουργεῖ πλεῖστα προβλήματα, ἐνῶ ἐξυπακούεται πώς θά εἶναι ὑπεύθυνη διά τό νόμιμον τῆς ὅποιας διαδικασίας καί ἔκθετη στά μάτια τῶν πιστῶν!
2. Δέν μπορεῖ νά γίνει καμμία καθαίρεση ἀπό θέση Προϊσταμένου οὔτε ἀπό τό ἴδιο τό Ἅγιον Ὄρος, χωρίς νά ἔχει προϋπάρξει δικαστική διαδικασία μέ βαριές κατηγορίες, ἀποδείξεις ἐνοχῆς καί καταδικαστικές ἀποφάσεις καί σέ τρεῖς μόνο περιπτώσεις: 
α) γιά θέματα νομικά, 
β) γιά θέματα ἠθικά καί 
γ) γιά θέματα δογματικά. 
Σέ καμμία ἀπό τίς τρεῖς περιπτώσεις δέν ἔχει θέματα ὁ Γέρων Σάββας Λαυριώτης. Ἰδιαιτέρως δέ ἠ τρίτη περίπτωση, εἶναι κωμικό ἀκόμη καί πού ἀναφέρεται, τήν στιγμή πού ο διῶκτες τοῦ Γέροντος ἐμπίπτουν οἱ ἴδιοι σέ αὐτήν καί ἀποτελεῖ τήν ΜΟΝΑΔΙΚΗ πραγματική αἰτία τῆς δικῆς του ταλαιπωρίας!

Μετά καί ἀπό αὐτά πρός ἐνημέρωσίν σας...ὁ νοῶν νοείτω!...  

ΣΥΝΑΦΕΣ:
ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑ ΛΑΥΡΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΡΟΝΤΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ-Οἱ διώξεις ἀντιοικουμενιστῶν Μοναχῶν καί Ἱερέων καλά κρατοῦν! Φανάρι καί δυστυχῶς μερίδα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καταδιώκουν τόν Γέροντα Σάββα Λαυριώτη γιά τά ὀρθόδοξα φρονήματά του!

ΣΧΕΤΙΚΟ:LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)