Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΜΗ ΑΡΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΤΟΥ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΜΗ ΑΡΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΣ 
ΤΟΥ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

fotrinigrammi67_8

ΚΑΤΑΤΟΠΙΖΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ
Περιληπτικῶς περὶ αὐτῶν τῶν αἰτιῶν τῆς κακοδαιμονίας μας δῆτε
ἐξώφυλλα «Φωτεινῆς Γραμμῆς» τεῦχος 67
καὶ ἐκτενῶς στὸ ἄρθρο τοῦ ταπεινοῦ καὶ εὐλαβοῦς ἀσκητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους π. Βλασίου σελ. 3-13.
26.7.16
Ἐπειδὴ πολλὲς φορὲς οἱ Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς εἶναι τώρα πιὸ πολλοὶ ἀπ᾿ ὅ,τι εἶναι οἱ Ἕλληνες τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος καὶ οἱ ὁμογενεῖς μας εἶναι δέκα φορὲς πιὸ ἁγνοὶ καὶ μεγαλύτεροι πατριῶτες ἀπὸ ὅ,τι εἶναι οἱ Ἕλληνες τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, ἀπευθυνόμαστε συνεχῶς στοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες.

Ὅσοι γνωρίζετε διευθύνσεις, e-mail, φαξ καὶ λοιπὰ στοιχεῖα ἑλληνικῶν παροικιῶν, ἑλληνικῶν κοινοτήτων, ὀργανώσεων τῶν κατὰ τόπους Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ μεμονωμένων ἀτόμων, παρακαλοῦμε, ὅπως μᾶς δώσετε τὶς πλήρεις διευθύνσεις τους, e-mail, φαξ, διὰ νὰ τοὺς ἐνημερώσουμε σχετικῶς.
Κατωτέρω ἀναρτοῦμε τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. 664/12.7.2016 ἔγγραφό μας πρὸς τοὺς ὁμογενεῖς μας, μήπως τύχουμε κατανοήσεως ἀπὸ αὐτοὺς καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς φιλέλληνες, ἐπαναλαμβάνοντες τὸν στίχο τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ :
«Φιλέλληνες σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες».
Παρακαλοῦμε τὰ μέλη μας, φίλους καὶ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας νὰ διαδόσουν αὐτὴ τὴν ἰδέα παντοῦ καὶ ἀναμένουμε πλήρεις διευθύνσεις, e-mail καὶ φαξ τῶν ὁμογενῶν μας.
Διὰ ἔμπρακτον κατανόησίν σας θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΤΗΛ. 210-3254321
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23Β 10557 Ἀθήνα
Ἀλληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: http://www.fotgrammi.gr
Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή
Twitter: @PANEL_TAMA
Α.Φ.Μ. 090050859 * ΣΤ´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ
Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 664/12.7.2016
Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα νὰ εἶσθε ὅλοι σας καλὰ καὶ ὁ Θεὸς νὰ σᾶς τὰ φέρνῃ ὅλα κατ’εὐχήν.
1.Ὁ εὐλαβὴς καὶ ταπεινὸς ἀσκητὴς Βλάσιος ἀπὸ τὴν Βίγλα Ἁγίου Ὄρους μᾶς ἀπέστειλε ἐκλαϊκευμένο ἄρθρο του εἰς τὸ ὁποῖον καταλήγει ὅτι :
«Ἐὰν δὲν ἀρθοῦν ἀμέσως ἐπίσημα οἱ ἄδικοι ἀφορισμοὶ ἐναντίον τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 καὶ ἐὰν δὲν πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τὰ δεινὰ τῆς Ἑλλάδος θὰ διαιωνίζωνται καὶ θὰ πολλαπλασιάζωνται, καὶ ἡ ὡραία μας Ἑλλάδα δὲν πρόκειται νὰ ὀρθοποδήσῃ»!!!…
Συνημμένως σᾶς ἀποστέλλομε τὸ ἄρθρο αὐτό (σχ. 1), τὸ ὁποῖο δύνασθε νὰ δῆτε καὶ στὸ περιοδικό μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ», τεῦχος 67 σελ. 3-13 καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας http://www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή καὶ Twitter: @PANEL_TAMA.
2. Καὶ μεῖς εἴμεθα ὁμογενεῖς ἀπὸ τὴν Γερμανία. Ἐκεῖ ἐσπούδαζα καὶ ἐδούλευα σκληρότατα. Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μὲ ἀπερίγραπτες ψυχικὲς ἀλγηδόνες καὶ στερήσεις, κατώρθωσα καὶ ἐσχημάτισα μία οὐχὶ εὐκαταφρόνητο περιουσία. Ὅλον αὐτὸν τὸν μόχθο τοῦ βίου μου τὸν διέθεσα καὶ τὸν διαθέτω διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ!!!
3. Ἔχομε ἀποστείλει ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες στὴν πρώην Γιουγκοσλαβία, Μολδαβία, Οὐκρανία, Γεωργία, Ρωσία, Ρουμανία καὶ Ἀφρικανικὲς χῶρες καὶ τὰ τελευταῖα 7 ἔτη πασχίζομε νὰ βοηθᾶμε ἐδῶ στὴν Πατρίδα μας αὐτούς, ποὺ μέχρι πρό τινος μᾶς προσέφεραν κάτι. Ἔντιμοι ὄντες γιὰ νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς ὑποχρεώσεις τους (μισθοδοσίες προσωπικοῦ, φόρους τους, εἰσφορὲς πρὸς ΙΚΑ καὶ ΟΑΕΕ) πώλησαν ἀκόμη καὶ τὶς οἰκίες του καὶ ἔμεναν μὲ ἐνοίκιο.
Ἀδυνατοῦντες νὰ πληρώσουν καὶ τὸ ἐνοίκιό τους εἶναι στὸν δρόμο καὶ αὐτοὶ δὲν ἔχουν ὄχι μόνο ἐπιδόματα ἀπὸ ΟΑΕΔ, ἀσφαλιστικὲς καλύψεις κ.λπ., ἀλλὰ εἶναι τελείως στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
4. Ἐδῶ καὶ σχεδὸν εἴκοσι ὁλόκληρα ἔτη μοχθοῦμε νὰ πραγματοποιηθῆ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Ὅμως, δυστυχῶς, οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας μᾶς ἐμπαίζουν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως, ἐπειδὴ ἐμεῖς δὲν «λαδώνουμε» καὶ ἐπειδὴ δὲν εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ τοποθετοῦν στὸ ὑφ’ ἡμῶν προγραμματιζόμενο Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους «τρωκτικά»-«ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ νὰ μὴ ἀφήνουν δεκάρα. Αὐτὸ δὲν θὰ εἶναι «τσιφλίκι» οὔτε τοῦ Ἀναγνωστόπουλου, οὔτε τοῦ Κράτους ἤ τῶν διαφόρων Μητροπολιτῶν, ἀλλὰ θὰ ἀνήκῃ στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος – Γένος – τοὺς Πανέλληνες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ στὴν Παγκόσμια Ὀρθοδοξία καὶ οἱ πόροι του θὰ διατίθενται γιὰ Ὀρφανοτροφεῖα, Γηροκομεῖα, Στέγες Ἀγάπης, ἀναστύλωσι ἱστορικῶν ἱερῶν Μονῶν καὶ Ναῶν, ἐξοπλισμὸ Σχολείων, δημιουργία πράσινων πνευμόνων κλπ κοινωφελῆ ἔργα!!!
5. Συνημμένως σᾶς ἀποστέλλομε ἔγγραφόν μας ἀπὸ 8.7.2016 πρὸς τεχνικὲς ἑταιρεῖες οἰκοδομῶν μετὰ τῶν συνημμένων του, σχετικῶς μὲ τὸ ἱστορικό, τὴν προοπτική, τὸν χῶρο ἀνεγέρσεως τοῦ ἔργου καὶ τὰ ἄπειρα κοινωνικὰ ὀφέλη ἐξ αὐτοῦ (σχ. 2).
6. Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται ὅλοι μας νὰ συστρατευθοῦμε!!!
Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει.
7. Παρακαλοῦμε, διαφωτίσατε ὄχι μόνον ἑλληνικὲς όργανώσεις καὶ παροικίες τῆς περιοχῆς σας, ἀλλὰ καὶ ἕνα ἕκαστον ὁμογενῆ μας, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι περισσότερον πατριῶτες ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τῆς Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι εἶναι τόσον πολὺ ἐξαθλιωμένοι καὶ ἐκμαυλισμένοι, καὶ ὡς ἐκ τούτου οἱ περισσότεροι ἀδιαφοροῦν διὰ τὰ πάντα. Ἔχουν καταντήσει «ἀπολωλότα πρόβατα»!!!
8. Ὄχι μόνον οἱ πολιτικὲς ἡγεσίες ἀλλὰ καὶ οἱ πνευματικὲς καὶ ἀλλοίμονον, δυστυχῶς, καὶ θρησκευτικὲς ἀδιαφοροῦν.
Ἂς ἀναφωνήσουμε ὡς ὁ ἐθνικός μας ποιητής :
«Φιλέλληνες, σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες…»!!!
9. Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ἐφαρμόζονται, δυστυχῶς, οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Σουρῆ: «Ὦ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα»!!!
10. Διὰ ἄμεσον ἐνημέρωσίν μας ποῖες ἄλλες Ἑλληνικὲς ὀργανώσεις ὑπάρχουν στὴν περιοχή σας ἤ ἄλλων περιοχῶν ποὺ συνεργαζόσαστε (μὲ γνωστοποίησι τῶν τηλεφώνων, φάξ καὶ e mail τους), γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσουμε καὶ μεῖς μαζί τους,
Μετ’ ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἀγάπης
Διατελοῦμε μὲ ἁγνοὺς πατριωτικοὺς χαιρετισμοὺς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Ἀναλυτικώτερα γιὰ ἐμᾶς δύνασθε νὰ δῆτε στὴν ἱστοσελίδα μας http://www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή καὶ Twitter: @PANEL_TAMA, ὅπου ἀναρτῶνται καὶ ὅλα τὰ κείμενα τοῦ περιοδικοῦ μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»
P.S.
If you could not understand the Greek language at all, please inform us in order to send to you one summary in English.

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)