Σελίδες

TRANSLATOR

Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΣΤΗΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ 

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΜΒΡΥΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝΓράφει ο Δρ. Δηµήτριος Αντωνίου

Απάντηση στο «Προς τον Λαό», φυλλάδιο της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπέρ των εµβολιασµών κατά του κορωναϊού.

H παρούσα µελέτη είναι η απάντησή µας στην έγγραφο-διακήρυξη «Προς τον Ελληνικό Λαό» που εξέδωσε η Εκκλησία της Ελλάδος, παροτρύνοντας τον να κάνει τα εµβόλια κατά του κορωναϊού, τα οποία εκτός των θανατηφόρων παρενεργειών των, έχουν παρασκευαστεί πάνω σε «εµβρυϊκά ανθρώπινα νεφρικά κύτταρα (κυτταρικές σειρές)» (όπως το γράφει η ίδια η εταιρεία AstraZeneca και το παραδέχεται κι η Εκκλησία της Ελλάδος), µε αποτέλεσµα τα εµβόλια αυτά να περιέχουν τα ανθρώπινα εµβρυικά κύτταρα ακέραια, ή µέρη των ή/και διάφορες χηµικές των ουσίες. 

Τα ανθρώπινα εµβρυϊκά κύτταρα αυτά προέρχονται από εκτρώσεις ανθρώπινων εµβρύων (όπως το παραδέχεται κι η Εκκλησία της Ελλάδος στην παραπάνω διακήρυξή της!), οι οποίες συνιστούν παράνοµες, αήθεις και αντι-χριστιανικές ανθρωποκτονίες, αλλά και ΘΕΟΚΤΟΝΙΕΣ ταυτόχρονα, δεδοµένου ότι δολοφονούν το «Κατ’ Εικόνα Εκείνου Πρόσωπον του Εµβρύου».

Τα εµβόλια κατά του κορονοϊού δεν είναι αποτελεσµατικά κατά της µετάλλαξης «∆έλτα», διότι εάν ήταν αποτελεσµατικά θα την είχαν σκοτώσει και δε θα είχε, αυτή, εµφανιστεί καν. 

Όµως, τα εµβόλια αυτά, από τον τρόπο δράσης των, ∆ΕΝ σκοτώνουν τον ιό, ούτε τις µεταλλάξεις του, αλλά µόνο τον αδρανοποιούν ζωντανό. 

Οι µεταλλάξεις γενικά, αναπτύσσονται επειδή ακριβώς είναι ανθεκτικές έναντι των εµβολίων! Κι ακόµα πιο κρίσιµο είναι, ότι η µετάλλαξη «∆έλτα» (κι οι µεταλλάξεις Α (Αγγλίας), Β (Ν. Αφρικής), Γ (Βραζιλίας) που µας ταλαιπωρούν) δεν εµφανίστηκαν τυχαία, αλλά ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ από τα εµβόλια! (1).

Ήδη οι φαρµακευτικές εταιρείες και εθνικές αρχές, έχουν ανακοινώσει ότι οι εµβολιασµένοι µε τις δύο δόσεις θα χρειαστούν και τρίτη δόση µε νέο εµβόλιο λόγω της µετάλλαξης «∆έλτα»! Την οποία δεν πιάνουν τα τωρινά εµβόλια. Κι η τακτική αυτή θα συνεχιστεί, διότι και το νέο εµβόλιο θα προκαλέσει και νέα µετάλλαξη ανθεκτική σε αυτό κ.ο.κ. Θα εµβολιάζεστε χωρίς τέλος.

Είναι ανήθικο, επικίνδυνο και εγκληµατικό ψέµα, ότι «σχεδόν» όλοι οι διασωληνωµένοι είναι ανεµβολίαστοι, διότι ισχύει ΑΚΡΙΒΩΣ το αντίθετο, όπως προκύπτει από τα επίσηµα κρατικά στατιστικά στοιχεία που έχουν δηµοσιεύσει τα αντίστοιχα κράτη κι έχω δηµοσιεύσει εδώ, από τα οποία προκύπτει ότι το 45-65% των διασωληνωµένων στις ΜΕΘ είναι εµβολιασµένοι! 

Κι εµείς µιλάµε µε ΣΤΟΙΧΕΙΑ, όχι απλούς ισχυρισµούς.

Άφωνοι κι εξοργισµένοι οι Ορθόδοξοι σε όλον τον κόσµο, είναι µάρτυρες της παραδοχής των Ιεραρχών της Ελληνικής Εκκλησίας ότι τα εµβόλια, που αυτή ένθερµα υποστηρίζει, παρασκευάζονται πάνω σε ΖΩΝΤΑΝΑ εµβρυϊκά ανθρώπινα (νεφρικά) κύτταρα, που προέρχονται από «θεραπευτικές» εκτρώσεις τις δεκαετίες 1960, 1973, 1985!

 Κατ’ αρχήν τα εµβόλια αυτά της AstraZeneca κατασκευάστηκαν στην Αγγλία και Γερµανία κι η εταιρεία αυτή ∆ΕΝ αναφέρει ούτε την πηγή ούτε την χρονολογία προέλευσής των, ούτε ότι έχουν ληφθεί από «θεραπευτικές» εκτρώσεις κι όχι από ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ-∆ΟΛΟΦΟΝΙΕΣ.

 Συνεπώς οι Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος ψεύδονται. 

∆εύτερον, τα εµβόλια αυτά, περιέχουν αναγκαστικά κυτταρικά στοιχεία των ΖΩΝΤΑΝΩΝ εµβρυϊκών αυτών κυττάρων, επειδή αναπτύχθηκαν πάνω σε αυτά και τα οποία είναι ΖΩΝΤΑΝΑ (αλλιώς δεν θα µπορούσε να γίνει η καλλιέργεια και η παρασκευή των εµβολίων). 

Τέλος, πνευµατικά και θρησκειολογικά, ΟΛΕΣ οι εκτρώσεις συνιστούν ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ, διότι το έµβρυο θεωρείται ως «ΖΩΝΤΑΝΗ ΥΠΑΡΞΗ» από την σύλληψή του (γονιµοποίησή του). Η έκτρωση είναι η αιµατηρή δολοφονία της ΚΑΘ’ ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ύπαρξης του εµβρύου. Είναι µια ΘΕΟΚΤΟΝΙΑ.

Για τη βλάσφηµη, µοχθηρή, βέβηλη κι ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΥΤΗ παραδοχή και παρότρυνση των Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος, πρέπει να παρέµβει το Πατριαρχείο για την επιβολή των προβλεποµένων επιτιµίων και την αποκατάσταση της Ιεράς Τάξεως, απαλείφοντας τη ΜΑΥΡΗ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΣΕΛΙ∆Α ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΙ ΑΙΡΕΣΗΣ που εισήγαγαν στην Ορθόδοξη πίστη οι Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ιδού εδώ το κείµενο παρασκευής του εµβολίου της AstraZeneca, πάνω στα εµβρυικά ανθρώπινα κύτταρα (κυτταρικές σειρές).


56

Βεβαίως, έχει πλέον τεκµηριωθεί κι αναγνωριστεί από τη ∆ιεθνή Ψυχιατρική Επιστηµονική Κοινότητα, η “PrionDisease” (ασθένεια Prion) που είναι µια µορφή άνοιας, ήτοι νοητικής αποδιοργάνωσης, των εµβολιασµένων, των οποίων όλοι µας έχουµε πλέον εµπειρία στο περιβάλλον µας (2).

Στην Ιατρική από το 2011 χρησιµοποιούνται, σε µια διαδικασία που λέγεται magnetofection (4, 5, 6) µαγνητικά νανοσωµατίδια (πολύ µικρά αόρατα σωµατίδια) διάφορων µετάλλων (κυρίως οξείδιο του σιδήρου (σκουριά), ή γραφενίου ή άλλα µέταλλα), πάνω στα οποία προσκολλώνται διάφορα φάρµακα (συνήθως χηµειοθεραπεία) και γονίδια DNA-RNA (για την γενετική θεραπεία διάφορων γενετικών παθήσεων και καρκίνων), αλλά και «γενετικά» εµβόλια (όπως είναι το mRNA εµβόλιο της Pfizer), τα οποία (γονίδια και µαγνητικά νανοσωµατίδια), περικλείονται στη συνέχεια µέσα στη διπλή λιπιδική µεµβράνη νανολιπιδίων (νανο-λιποσωµάτων) ενισχυµένης µε DOPA-PEG (receptor-ligandinteraction), για να προσδώσουν ανθεκτικότητα και προστασία στα παραπάνω συµπλέγµατα από την ανοσολογική αντίδραση του οργανισµού. 

Τα µαγνητικά αυτά συµπλέγµατα, στη συνέχεια, οδηγούνται µε εξωτερικούς µαγνήτες που εφαρµόζονται εξωτερικά στο σώµα µας, στα διάφορα όργανα που ενδιαφερόµαστε (π.χ. στο ήπαρ), στα κύτταρα των οποίων τα συµπλέγµατα αυτά εισβάλλουν «µε τη βία», δίκην «µαγνητικής σφαίρας» (γι’ αυτό και καλούνται «magnetic bullets»), ώστε να πετύχουµε καλύτερο «θεραπευτικό» αποτέλεσµα. 

Τα συµπλέγµατα αυτά εισβάλουν στα ανθρώπινα κύτταρα «βιαίως» δια της µαγνητικής ελκυστικής δύναµης, δια του µηχανισµού της Enhanced Permeability and Retention effect (EPReffect), της (παθητικής) διάχυσης (diffusion), αλλά και δια της ενεργητικής «ενδοκύττωσης» (endocytosis) (φαγοκύττωσης) των ανθρώπινων κυττάρων και συγκεντρώνονται πέριξ του πυρήνα πριν να εισέλθουν σε αυτό, όπου απελευθερώνουν το DNA/φάρµακο που φέρουν, το οποίο στη συνέχεια ενσωµατώνεται στο ανθρώπινο DNA. 

Καµία σχετική µελέτη ∆ΕΝ έχει δείξει ότι τα µαγνητικά αυτά µεταλλικά νανοσωµατίδια (οξείδιο του σιδήρου ή γραφένιο, ή άλλο µέταλλο) αποβάλλονται από τον οργανισµό µε τα ούρα, κόπρανα ή ιδρώτα. 

Η ενσωµάτωσή των στα ανθρώπινα κύτταρα είναι µόνιµη, σύµφωνα µε όσα είπαµε παραπάνω. Έτσι γίνονται άλλωστε όλες οι γνωστές δηλητηριάσεις µε διάφορα επαγγελµατικά µέταλλα (σίδηρο, αλουµίνιο, νικέλιο, άργυρο κλπ).

Συνεπώς, ο αντίθετος ισχυρισµός των Ιεραρχών της Εκκλησίας, είναι δυστυχώς ψευδής. 

Σχετικά τώρα µε τα εµβόλια κατά του κορονοϊού, έχει αποδειχτεί ότι, ιδιαίτερα οι εµβολιασµένοι µε το εµβόλιο της Pfizer, µεταµορφώνονται σε «ανθρώπινους µαγνήτες» πάνω στο σώµα των οποίων προσκολλώνται διάφορα -σχετικά βαρειά- µέταλλα και το κυριότερο, όταν πλησιάζεις στο σώµα των µια πυξίδα (του κινητού σας) αυτή γυρίζει σαν τρελή, ενώ όταν την αποµακρύνεις, παύει να γυρίζει και δείχνει προς το σώµα του εµβολιασµένου στην κατεύθυνση του «Βόρειου Πόλου». 

Έχει επίσης δηµοσιευτεί πανεπιστηµιακή µελέτη, από την οποία προκύπτουν βάσιµες υποψίες ότι το εµβόλιο της Pfizer, περιέχει τέτοια νανοσωµατίδια, πάνω στα οποία έχει προσκολληθεί το mRNA του εµβολίου, για να εισέλθει µε «τη βία» στα κύτταρά µας για αποτελεσµατικότερο αποτέλεσµα!(10-11).


Καθηµερινά δηµοσιεύονται, εκτός των ελαφρών παρενεργειών και άµεσες σοβαρότατες παρενέργειες από τα εµβόλια (περικαρδίτιδες ιδιαίτερα στα παιδιά, εγκεφαλικές και περιφερικές θροµβώσεις ιδιαίτερα στις γυναίκες και στις εγκυµονούσες (γι’ αυτό διακόπηκε το εµβόλιο της AstraZeneca), περιφερικές παραλύσεις (από τη µέση και κάτω), τυφλώσεις, κωφώσεις κι απώλεια γεύσης κι όσφρησης, από το εµβόλιο της Pfizer, το οποίο παρουσιάζει έντονη νευροτοξική δράση, η οποία προκαλεί, όπως είπαµε και πνευµατική έκπτωση (άνοια) (νόσο Prion). 

Όλες οι παραπάνω παρενέργειες είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσουν µελλοντικά σε θανάτους των ασθενών, ή σε µια «νεκρο-ζώντανη» επιβίωσή των.

Εδώ οι επίσηµες παρενέργειες του εµβολίου της Pfizer από την ΕΜΑ: https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety update/covid-19-vaccine-safety-update-comirnaty-11-may-2021_en.pdf https://www.adrreports.eu/en/

Από έγγραφο της Pfizer που έχω δηµοσιεύσει στο blog µου www.zwidosia και στο https://issuu.com/kontegiovanni/docs/phizer-_

έχει αποδειχτεί από την ίδια την εταιρεία, ότι το mRNA του εµβολίου τους συγκεντρώνεται κατά 90% στα σπερµατοζωάρια και ωάρια, ως αναµένεται άλλωστε λόγω της ταχύτερης αναπαραγωγής των κυττάρων αυτών. 

Και ποιες είναι οι επιπτώσεις της συγκέντρωσης αυτής; Την απάντηση τη δίνει η εργασία (7) του πανεπιστηµίου ΜΙΤ των ΗΠΑ (το µεγαλύτερο τεχνολογικό- βιολογικό παν/µιο του κόσµου) το οποίο απέδειξε ότι το mRNA του φυσικού ιού και εµβολίου αυτού (που είναι το Ι∆ΙΟ µε αυτό του φυσικού ιού), µέσα στα κύτταρα των εµβολιασµένων (και συνεπώς µέσα στα σπερµατοζωάρια και ωάριά των µετατρέπεται σε DNΑ κι ενσωµατώνεται στο ανθρώπινο DNA, µεταλλάσσοντάς το, σχηµατιζοµένων έτσι «Χιµαιρών DNA» (DNA - τέρατος), ανθρωπίνου - ιικού - εµβολιακού DNA - DNA, µε απροσδιόριστες συνέπειες στο χρόνο.

 Ελπίζω να µη δούµε και στη χώρα µας φαινόµενα Ναγκασάκι και Χιροσίµα, στις οποίες ακόµα γεννιούνται παραµορφωµένα βρέφη, από τη βλάβη του DNA των ανθρώπων της ατοµικής βόµβας του 1945, η ραδιενέργεια της οποίας έβλαψε και µετάλλαξε το DNA των, µε τον ίδιο τρόπο που ενεργεί και το εµβόλιο αυτό, όπως και τα υπόλοιπα. Θα δούµε τα επόµενο χρόνια τις επιπτώσεις των εµβολίων αυτών τόσο στη γονιµότητα των ζευγαριών, όσο και στις «τερατογενέσεις» (7).

Τα εµβόλια, κατά παραδοχή των εταιρειών, είναι πειραµατικά, των οποίων η περίοδος δοκιµής των πάνω στους ανθρώπους, λήγει την 23-01-2023! 

Και γι’ αυτό τους έχει χορηγηθεί «άδεια υπό όρους» ή «έκτακτης ανάγκης», που σηµαίνει -όπως λένε οι άδειες αυτές- ότι η αποτελεσµατικότητα κι ΑΣΦΑΛΕΙΑ των εµβολίων αυτών αξιολογούνται κάθε δύο µήνες από την ΕΜΑ (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων), για το εάν συνεχιστούν ή όχι, ανάλογα µε τις παρενέργειες και θανάτους που αυτά προκαλούν στους εµβολιασµένους!

Ιδού τι αναφέρει η Pfizer στο επίσηµο έγγραφό της για το εµβόλιό της: «Οι συµµετέχοντες προβλέπεται να παρακολουθούνται για έως και 24 µήνες µετά τη ∆όση 2 (µέχρι την 23-01-2023),για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας έναντι της COVID-19».

(σ.Οίμου: Έχουν αποσύρει την σελίδα! Τυχαίο;)

Τα παραδοσιακά εµβόλια παράγονται από εξασθενηµένα και γι’ αυτό ακίνδυνα, µικρόβια και ιούς, που σκοτώνουν τα αντίστοιχα µικρόβια και ιούς των αντίστοιχων ασθενειών εναντίον των οποίων δρούν. 

Αντίθετα, τα τωρινά εµβόλια κατά του κορονοϊού, είναι αφενός «γυµνό» και «ζόν» mRNA του κορονοϊού (Pfizer), αφετέρου ακέραιος και ζωντανός (κι όχι εξασθενηµένος) κορονοϊός, που έχει µπει µέσα σε έναν άλλο (εξασθενηµένο) ιό Χιµπτατζή πάνω σε ανθρώπινα εµβρυϊκά κύτταρα, όπως είναι τα εµβόλια της Astra Zeneca και Johnson & Johnson, Sputink, Sinopharm.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ιατρικής παρασκευάζεται σε 2-3 µήνες ένα τέτοιο εµβόλιο, γι’ αυτό άλλωστε θεωρείται πειραµατικό κι επικίνδυνο, όπως αποδείχτηκε άλλωστε. 

Ένα αντίστοιχο -ως προς τη βιολογική του σύσταση και δράση- εµβόλιο κατά του AIDS, επιχειρείται να παρασκευαστεί εδώ και 30 χρόνια! Και δεν έχει καταστεί δυνατόν να παρασκευαστεί µε αποτελεσµατικότητα κι ασφάλεια και γι’ αυτό δεν έχει βγει σε χρήση.

Θεραπεία των ασθενών µε αντισώµατα κατά του κορονοϊού ∆ΕΝ υπάρχει, διότι τέτοια αντισώµατα (χηµική ανοσία) ∆ΕΝ παράγουν ούτε οι εµβολιασµένοι! Παρά τα αντίθετα ψεύδη των υποστηρικτών των. 

Ούτε οι εταιρείες οι ίδιες δε µέτρησαν την παραγωγή αντισωµάτων στους 40.000 εθελοντές των κλινικών δοκιµών των, ούτε οι αρµόδιες αρχές τα µετράνε τώρα, ως δείκτη της αποτελεσµατικότητας των εµβολίων, επειδή ακριβώς ∆ΕΝ υπάρχουν όπως δεν υπάρχει (αποδεδειγµένη) και «κυτταρική ανοσία» (η οποία άλλωστε εµφανίζεται, κι όχι πάντα, µόνο στους καρκινοπαθείς και στους µεταµοσχευµένους). 

Τα εµβόλια ∆ΕΝ παρέχουν καµία αποδεδειγµένη ανοσία και προστασία κατά του κορονοϊού! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ (8).

Ιδού τι γράφει η Pfizer για το εµβόλιό της:

4.4 ∆ιάρκεια της προστασίας

Η διάρκεια της προστασίας που παρέχεται από το εµβόλιο είναι άγνωστη, καθώς βρίσκεται ακόµα υπό προσδιορισµό µέσω συνεχιζόµενων κλινικών δοκιµών.

(σ.Οίμου: Έχουν επίσης αποσύρει και αυτήν την σελίδα! Τι στην ευχή, διαβάσανε την μελέτη του Αντωνίου;)

Τέλος να συµπληρώσω εγώ, ότι µεγάλη µελέτη 14 πανεπιστηµίων του Ισραήλ (8) απέδειξε ότι οι εµβολιασµένοι µε το εµβόλιο της Pfizer φέρουν 8 φορές µεγαλύτερο ιικό φορτίο της Ν. Αφρικανικής µετάλλαξης και την µεταδίδουν 8 φορές περισσότερο από τους ανεµβολίαστους. Η πηγή διάδοσης κι έξαρσης των κρουσµάτων και θανάτων παγκοσµίως είναι τα εµβόλια κι οι εµβολιασµένοι.

Στην Ελλάδα, όλο το 2020, χωρίς εµβόλια, είχαµε 0 µεταλλάξεις, 5.000 κρούσµατα και 600 νεκρούς. Μέσα σε 7 µήνες του 2021 σε περίοδο εµβολιασµών, έχουµε 4 κύριες µεταλλάξεις (και πολλές δευτερεύουσες), 300.000 κρούσµατα και 12.600 θανάτους, µε µετακύλιση του µέσου όρου ηλικίας των ασθενών και νεκρών από τα 65 έτη το 2020 στα 45 το 2021! Ενώ βλέπουµε να νοσούν και βρέφη από τις µεταλλάξεις τις οποίες προκάλεσαν τα εµβόλια! (9).


Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΠΕΡΙΕΠΕΣΕ ΣΕ ΑΙΡΕΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

mRNA vaccine-elicited antibodies to SARS-CoV-2 and circulating variants

1.

Zijun Wang, https://www.nature.com/articles/s41586-021-03324-6 Report: Pfizer and Moderna COVID “Vaccines” Could Trigger Alzheimer’s,

2.

ALS, and Other Neurological Degenerative Diseases, https://www.thegate waypundit.com/2021/04/report-pfizer-moderna-covid-vaccines-trigger alzheimers-als-neurological-degenerative-diseases/

La Quinta Columna: Analysis of vaccination vial confirms presence of

3.

graphene nanoparticles, https://rightsfreedoms.word

press.com/2021/06/27/la-quin

ta-columna-analysis-of-vaccination-vial-confirms-presence-of-graphene-nan oparticles/

Magnetically enhanced nucleic acid delivery. Ten years of magnetofec

4.

tion—Progress and prospects, ChristianPlan ,

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169409X11002250 Magnetofection: enhancing and targeting gene delivery by magnetic force

5.

in vitro and in vivo, F Scherer, https://www.nature.com/articles/3301624 Iron Oxide Nanoparticles for Magnetically-Guided and Magnetically-Re

6.

sponsive Drug Delivery, Joan Estelrich, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p mc/articles/PMC4425068/

Reverse-transcribed SARS-CoV-2 RNA can integrate into the genome of

7.

cultured human cells and can be expressed in patient-derived tissues, Liguo Zhang, https://www.pnas.org/content/118/21/e2105968118 Negligible impact of SARS-CoV-2 variants on CD4 + and CD8 + T cell reac

8.

tivity in COVID-19 exposed donors and vaccines, Alison Tarke, https://- pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33688655/

Evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2 variants of con

9.

cern in BNT162b2-mRNA-vaccinated individuals, Talia Kustin, https://www.- nature.com/articles/s41591-021-01413-7

Magnetically enhanced nucleic acid delivery. Ten years of magnetofec

10.

tion—Progress and prospects,ChristianPlanka et all.https://www.sciencedi rect.com/science/article/abs/pii/S0169409X11002250

Iron Oxide Nanoparticles for Magnetically-Guided and Magnetically-Re

11.

sponsive Drug Delivery, Joan Estelrich,et all, https://www.ncbi.nlm.nih.gov- /pmc/articles/PMC4425068/

∆ρ. ∆ηµήτριος Αντωνίου, PhD (HON), FRCS
∆ιδάκτωρ Μοριακής Ανοσολογίας, Γενικός Χειρουργός-Ογκολόγος, τηλ.22210-62743

ΜΑΣ ΕΣΤΑΛΗ ΜΕ e-mail

 
 
 
Πηγή:
http://oimos-athina.blogspot.com/2021/07/blog-post_81.html
 
 

 
Συναφῆ ἄρθρα:

Σχολιασμός στό φυλλάδιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρός τόν λαό γιά τήν «… θεραπευτική διακοπή τῆς κυήσεως…» στά τρέχοντα ἐμβόλια! 

 

 

Το φυλλάδιο της ΔΙΣ προς τον λαό για το εμβόλιο και η φράση «… θεραπευτική διακοπή της κυήσεως… τις δεκαετίες 1960, 1973 και 1985» δηλαδή «θεραπευτική» έκτρωση… (;)

 

Συναφῆ ἄρθρα:

Σχολιασμός στό φυλλάδιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρός τόν λαό γιά τήν «… θεραπευτική διακοπή τῆς κυήσεως…» στά τρέχοντα ἐμβόλια! 

 

Το φυλλάδιο της ΔΙΣ προς τον λαό για το εμβόλιο και η φράση «… θεραπευτική διακοπή της κυήσεως… τις δεκαετίες 1960, 1973 και 1985» δηλαδή «θεραπευτική» έκτρωση… (;)

 

Μόνον τα του Καίσαρος τω Καίσαρι – όχι και τα του Θεού! Σχολιασμός της απόφασης της Ι.Σ. της 13/7/2021 (οι Χριστιανοί μας ρωτούν για το εμβόλιο και οι γιατροί μας απαντούν)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)